КОМА

- (от греч. koma - глубокий сон) - угрожающее жизни состояние,характеризующееся полной утратой сознания, нарушением кровообращения,дыхания, обмена веществ, отсутствием рефлексов. Наблюдается при инсульте,сахарном диабете, гепатитах, уремии, эпилепсии, отравлениях (в т. ч.алкоголем) и т. д. Глубокая кома относится к терминальным состояниям.

Смотреть больше слов в «Большом энциклопедическом словаре»

КОМАНДА →← КОМ

Смотреть что такое КОМА в других словарях:

КОМА

IКо́ма (греч. kōma глубокий сон; синоним коматозное состояние)остро развивающееся тяжелое патологическое состояние, характеризующееся прогрессирующим у... смотреть

КОМА

§ 118. Кома (,)↑ "Найголовніші правила пунктуації" \    А. Кома в простому реченні    У простому реченні кома ставиться: \    1. Між однорідними членами речення, не з’єднаними сполучниками:    Під вікнами насадила Ганна бузку, любистку, півників та півонії (Нечуй-Левицький).    Тут, на цих вуличках, дозрівала його класова свідомість, тут він переймався недолею голодних, безправних, безробітних (Федорів).    Це ж могло наступити нині, завтра, позавтра... (Кобилянська).    Світло сяйною хвилею хлюпнуло по верхівках дерев, замиготіло, застрибало по кущах (Гуцало). Примітка 1. Два або кілька прикметників-означень однорідні: а) коли вони характеризують предмет в одному плані (при переліку різних особливостей або якостей предмета): Дивом див було, що те пискляве, рожеве, безпомічне — то і є людина (Гончар); б) коли вони показують різні споріднені ознаки предмета (позитивні або негативні риси, розміри предмета тощо): Немає матусі! У глухій, темній могилі вона (Тесленко). Його очі замиготіли зимним, неприязним блиском (Кобилянська). І вся вона на видноті — ставна, вродлива (Харчук); в) коли друге й дальші означення підсилюють, уточнюють або пояснюють перше: Якось раз над містечком стояла тиха, місячна, літня ніч (Нечуй-Левицький). Твердо упираючись ногами в нову, не панщизняну землю, він [Остап] затис кулак і погрозив на той бік річки (Коцюбинський). page156 Коли прикметники-означення характеризують предмет у різних планах, то такі прикметники неоднорідні й кома між ними не ставиться: Вода шуміла й билась між камінням білими кипучими хвилями (Нечуй-Левицький). Ми їхали порожньою рудуватою дорогою (Вл. Шевчук). В ранковому березневому затуманеному повітрі пахли вишневі садки (Харчук). Неоднорідні означення частіше стоять перед іменником, зрідка — після нього: Усе застеляла мла вечірня пахучая (Марко Вовчок). На чорній зритій землі по краях поплуталась огудина суха гарбузова (Головко). Примітка 2. Не слід розглядати як однорідні й відокремлювати комами: а) два однакові формою дієслова, що означають дію та мету її: піду подивлюся; сядьмо поміркуймо тощо; б) два однакові або близькі значенням слова, з яких друге вжите із запереченням не, якщо таке словосполучення становить змістом одне ціле (жду не діждуся; дивишся не надивишся; дишеш не надишешся; вовк не вовк і под.): Дивиться вона не надивиться на свого сина: втішається не навтішається своїм Івасем! (Нечуй-Левицький). \    2. Між однорідними членами речення, з’єднаними двома або більше однаковими сполучниками: і...і (й...й), ні...ні (ані...ані), то...то (не то...не то), чи...чи (чи то...чи то), або...або: А тим часом місяць пливе оглядать І небо, і зорі, і землю, і море (Шевченко). Ні зради яд, ні танки, ні гармати Не допоможуть ворогу в бою (Сосюра).    Не хотів ані дружитись, ані дома жити — чумакував (Марко Вовчок).    Доля — наче примхлива дівчина: то пригріє, то знов остудить (Вс. Шевчук).    Чи то садок видніє, чи город, чи поле? (Панас Мирний).    Хлопці, щоб не заважати в хаті, вчились або в клуні, або в садку чи деінде (Коцюбинський). Примітка 1. Коли частина однорідних членів з’єднана безсполучниково, а частина — повторюваними сполучниками і (й), та (= і), кома ставиться між усіма однорідними членами, у тому числі й між першими двома (перед першим сполучником): page157 Я пам’ятаю вчительку мою, просту, і скромну, і завжди спокійну (Сосюра). Світе мій гучний, мільйонноокий, Пристрасний, збурунений, німий, Ніжний, і ласкавий, і жорстокий, Дай мені свій простір і неспокій, Сонцем душу жадібну налий! (Симоненко). Примітка 2. Якщо однорідні члени речення зв’язані сполучниками і (й), та (= і) в пари, то перед сполучниками коми не ставляться, а пари відокремлюються комами: Життя — це ріка, в якій попутно й навально тече минувшина й теперішність, добро й зло, правда і кривда (Федорів). Примітка 3. Коли сполучники і (й), та (= і), або, чи не повторюються, кома перед ними не ставиться (про сполучник або див. ще п. 15): Було як заговорить або засміється — і старому веселіше стане (Марко Вовчок). Картина була надзвичайна, неначе сон чи казка (Довженко). Примітка 4. Коли два слова, перед кожним з яких стоїть сполучник і або ні, становлять єдиний усталений вислів, то кома між ними не ставиться: і так і сяк, і туди і сюди, і вдень і вночі; ні туди ні сюди, ні сяк ні так, ні се ні те, ні вдень ні вночі, ні риба ні м’ясо тощо. Кома не ставиться також між двома однорідними членами речення, що з’єднуються повторюваним сполучником і утворюють тісну смислову єдність (звичайно такі однорідні члени не мають при собі пояснювальних слів): А потім і щастя і горе обірвались так раптом (Леся Українка). \    3. Між однорідними членами речення, з’єднаними протиставними сполучниками а, але, однак, проте, а проте, зате, та (= але), так, хоч (хоча). В життя розкритій книзі Сторінок безліч є, В які вписати мусиш І ти життя своє. Вписати не чорнилом, А полум’ям душі (Братунь).    Задер голову Баглай, стежить, як поволі, але вперто підіймаються голуби над собором (Гончар).    Хоч живемо з пучок, а проте й для нас є місце у церкві (Коцюбинський). Тече вода в синє море, Та не витікає (Шевченко). page158 Полетіла б я до тебе, Та крилець не маю (Пісня).    З виду дід був... столітній, хоч ще кремезний (Панас Мирний). \    4. Перед сполучниками і, а також, ще й, а то й, та й, та ще, які приєднують до попередніх членів речення ще один елемент:    Давид роздягся, шинель на ключці повісив, і будьонівку (Головко).    Зазеленіли луги, ще й дібровонька (Пісня). \    5. Перед другим з парних сполучників не тільки... а й (не тільки... але й, не тільки... а ще й, не тільки... але також і), як... так і, не так... як, хоч... але (та), не стільки... скільки, що вживаються при однорідних членах речення:    Як би це добре було, коли б я не тільки спочив, а й вивіз собі матеріал для роботи (Коцюбинський).    Як російська, так і європейська критика все частіше звертає своє око на наше письменство, ставить йому свої вимоги (Коцюбинський). Не так тії вороги, Як добрії люди — І окрадуть жалкуючи, Плачучи осудять (Шевченко). \    6. Перед словами а саме, як-от, як та ін., що стоять у реченні з однорідними членами після узагальнюючих слів:    Ми певні, що... Ваше чуле серце не обмине... нашого благання й жаги — бачити рядом із такими талановитими виставниками «Наталки Полтавки», як Кропивницький, Саксаганський, Садовський, Затиркевич, і Вас, наша зоре! (Панас Мирний).    Весільний обряд складається з трьох частин, а саме: заручин, сватання й весілля. \    7. При повторенні слова для означення великої кількості предметів, тривалості дії, для підкреслення згоди або заперечення тощо:    Все, все згадала вона в ту хвилину! (Довженко). page159 Рости, рости, моя пташко, Мій маковий цвіте (Шевченко).    Здається, часу і не гаю, а не встигаю, не встигаю! (Костенко). \    8. Для виділення звертань і зв’язаних з ними слів (про знак оклику при звертаннях див. "§ 117", п. 3): Мово рідна, слово рідне, Хто вас забуває, Той у грудях не серденько, Тільки камінь має! (Воробкевич). Народе мій, ясна любове, Ти волю лиш яви свою — Поклич, — а серце вже готове За тебе згинути в бою! (Павличко).    Я не люблю тебе, ненавиджу, беркуте! (Франко). Де ж ти дівся, в Яр глибокий Протоптаний шляху? (Шевченко). \    9. Після вигуків, якщо вони вимовляються з окличною інтонацією меншої сили, ніж наступні слова в реченні (пор. § 117, п. 4): Гей, на коні, всі у путь! (Тичина). О, як люблю я рідну землю... (Воронько). Примітка 1. О, ой, коли вони інтонаційно тісно зв’язані з дальшим звертанням (тобто після них немає паузи), комою не відокремлюються: О люде мій бідний, моя ти родино, Брати мої вбогі, закуті в кайдани! (Леся Українка). Ой волохи, волохи, Вас осталося трохи (Шевченко). Примітка 2. Після ну, ой, ах і т. ін., ужитих для підсилення, кома не ставиться: Ну що б, здавалося, слова... Слова та голос — більш нічого (Шевченко). Ой летіла гуска додому — Та впала, як грудка, додолу (Драч). page160 Примітка 3. Не відокремлюються вигуки на початку речення, якщо вони стоять перед особовим займенником, після якого йде звертання: Ой ти, дівчино, З горіха зерня, Чом твоє серденько — Колюче терня? (Франко). Гей ти, поле колоскове, молодість моя! (Сосюра). \    10. Після стверджувальних слів так, еге, гаразд, (а)якже, авжеж та ін., заперечення ні, запитання що, а також підсилювального що ж, коли безпосередньо за цими словами йде речення, яке розкриває їх конкретний зміст: Так, це була вона, його земля, Про неї він співав і нею марив (Павличко). Еге, я правду вам казав (Гребінка). — Земляка свого бачили?.. — Аякже, бачив (Головко). Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні (Леся Українка). Що, титаря вбили? (Шевченко). Що ж, отак і проходить вечір, По-лисячому тихо, без стуку (Б. Олійник).    Увага. Слід відрізняти стверджувальні слова так, гаразд від прислівників так, гаразд, після яких кома не ставиться: Так ніхто ще не вірив у мене! (Чубач). Гаразд ідуть наші справи.    Так само слід відрізняти заперечення ні від повторюваного сполучника ні (див. п. 2). \    11. Для виділення вставних слів і вставних речень (про вживання тире або дужок при вставних словах і вставних словосполученнях та реченнях див. "§ 121", п. 14 і "§ 123", п. 2): Треба хліба людині й металу, Треба музики і п’єдесталу, Та, мабуть, над усе до загину Треба віри людині в людину (Забаштанський). page161 І, можливо, моє серце-проміння Зловить в свої долоні дитина І всміхнеться (Братунь).    А в хлібороба, звісна річ, роботи — як води, від снігу до снігу (Федорів). З Копачів я, бачте, родом (Білоус). Погане, я чував, життя собаче, Недобре ж і Вовкам (Глібов). Примітка 1. Вставними найчастіше бувають такі слова й словосполучення: бач, бачиш, бачте, безперечно, безсумнівно, безумовно, бувало, видимо, видно, відома річ, власне, головне, головним чином, далебі, до речі, звичайно, звісно, здавалось, здається, значить, зрозуміло, кажуть, коротко кажучи, либонь, мабуть, між іншим, мовляв, може, можливо, навпаки, на жаль, на мій погляд, на нашу думку, наприклад, нарешті, на щастя, немає сумніву, отже, очевидно, певна річ, певно, по-перше, по-друге, правда, проте й однак (не на першому місці в головному або підрядному реченні, де ці слова є сполучниками), сказати б, справді, щоправда, як видимо, ясна річ і деякі інші.    Увага. Слід відрізняти вставні слова та словосполучення від подібних до них слів, які є членами речення й комами не виділяються:     У нижчеподаній статті я, звичайно, не охоплюю всіх проблем розвитку української мови (Рильський).    Але: Концерт звичайно закінчується о 10 годині.     Ці слова, до речі, викликають сумнів.    Але: Ці слова сказані до речі. Примітка 2. Якщо сполучник а (рідше але) відноситься до вставного слова, він комою не виділяється — а власне, а втім тощо. Чи не вкажете мені яких творів про методи етнографічні, а власне, про способи записування народних пісень? (Леся Українка). Примітка 3. Вставні слова не виділяються комами, якщо вони належать до відокремлених членів речення: Дмитро, очевидно поспішаючи, не поснідав. Пор.: Дмитро, поспішаючи, очевидно, не поснідав. Надвечір, мабуть годині о шостій, почався дощ. Пор.: Я буду у вас сьогодні, мабуть, увечері. Примітка 4. Не виділяються комами такі слова: адже, все-таки, все ж таки, наче, начебто, немов, немовби, ніби, нібито, от, принаймні, які не є вставними. page162 \    12. Для виділення порівняльних зворотів, що вводяться словами як, мов, наче, немов, ніби, як і, ніж і т. ін.:    Із степу, як із вогкої печери, тягло свіжою прохолодою (Гончар).    Це місто [Київ] прекрасне, як усмішка долі (Костенко). Припадаю вустами до слова, Мов до стиглого грона калини (Кащук). Зникло лихоліття, Наче уві сні (Братунь).    Він справді здриґнувся, немов ступив у студену воду (Мушкетик).    В цей час у порту завжди, ніби граючись у хрещика, сновигали матроси всіх націй (Панч). Примітка 1. У сталих фразеологічних зворотах перед порівняльним сполучником кома не ставиться: Дощ ллє як з відра. Почервонів як рак. Примітка 2. Іменна частина складеного присудка, приєднана за допомогою сполучників як, мов, ніби тощо, комою не відокремлюється: Руки зробилися як лід. Примітка 3. Звороти, що вводяться в речення за допомогою сполучника як і мають значення «у ролі кого, чого», комою не виділяються: Про масштаби Довженка як письменника можна судити з його найбільшої літературної праці — «Зачарованої Десни» (Новиченко). Розглядаємо вашу відповідь як згоду. Примітка 4. Не ставиться кома перед як, ніж у виразах (не) більш як, (не) раніше ніж, (не) довше ніж і т. ін. Сидів не більш як півгодини. Роботи вистачило не довше ніж на два дні. \    13. Для виділення допустових речень:    Коли під’їхали до собору одержувати комбікорм, то на дверях висів замок, хоч до кінця робочого дня було ще далеко (Гончар). Примітка. Коли хоч (хоча) вжито не в допустовому реченні, а при окремому члені речення як частку, кома перед ним не ставиться: Дай мені хоч трохи води. page163 \    14. Для виділення прикладок як поширених, так і непоширених, особливо коли вони відносяться до власного імені або займенника:    Дмитрик, восьмилітній хлопчик, вискочив з душної низенької хати (Коцюбинський).    Нехай мене, Кармелюка, в світі споминають! (Марко Вовчок). Отак роки, отак без краю На струнах Вічності перебираю Я, одинокая верба (Тичина). Я син простого лісоруба, Гуцула із Карпатських гір (Павличко). Примітка. Про вживання дефіса при прикладках див. "§ 27", а про вживання тире — "§ 121", п. 7. \    15. Для виділення відокремлених прикладок, що починаються словами як, тобто (себто, цебто), або (= тобто) тощо:    Як учений, етнограф і фольклорист, Франко все життя з палким інтересом ставився до народної творчості (Рильський).    Тайга, тобто заболочений хвойний ліс із домішкою осики, тягнеться на сотні кілометрів.    Орфографію, або правопис, повинен знати кожен. Примітка. Прикладки зі сполучником як виділяються комами тільки тоді, коли вони виразно відокремлюються інтонаційно й мають додатковий смисловий відтінок причиновості. В інших випадках коми не ставляться: Шевченко як поет відомий всьому світові. Мова йде про Архипенка як художника. \    16. Для виділення зворотів, що обмежують або уточнюють зміст усього речення й починаються словами крім (опріч), за винятком, особливо, включаючи, замість, наприклад, навіть, зокрема й под., якщо вони виразно інтонаційно відокремлюються:    Було про що думати цієї ночі, та він примусив себе не думати зараз ні про що, крім бою (Сизоненко).    Без гарячої любові до природи людина не може бути митцем. Та й не тільки митцем, особливо зараз, коли треба перебудувати майже все (Довженко). page164    Майже всі твори видатного художника, включаючи етюди, були представлені на цій виставці.    На краю села, замість похилої хатини, стояв великий будинок.    Гризуни, наприклад ховрашки, завдають багато шкоди полям.    Усі мешканці села, навіть діти й старі, поспішали в поле.    Він полюбляв, щоб до Волі приходили гості, зокрема Рада й Аліна (Яновський). \    17. Для виділення відокремлених означень, виражених:    а) дієприкметниками та прикметниками, що мають при собі пояснювальні слова й стоять після означуваного іменника: Вмирав поет, залюблений у світ, Вмирав поет, задивлений у море (Осадчук). Деревця молоді, укриті білим пухом, Тихенько сплять над Волгою в снігу... (Забашта).    Розгойдане море, вже брудне й темне, наскакувало на берег і покривало скелі (Коцюбинський);    б) дієприкметниками та прикметниками, що не мають пояснювальних слів і стоять після означуваного іменника, особливо в тих випадках, коли перед іменником є вже означення:    Ясне сонце, тепле й приязне, ще не вспіло наложити палючих слідів на землю (Панас Мирний). Живе життя і силу ще таїть Оця гора, зелена і дрімлива (Зеров).    Слався, мій народе, мій гордий, чесний, добрий, молодий (Вінграновський);    в) дієприкметниками та прикметниками (як із пояснювальними словами, так і без них), поставленими перед іменником, якщо вони, виступаючи в ролі означення до іменника, мають ще обставинний відтінок («будучи», «бувши»...) або відділені від іменника іншими членами речення:    Дезорганізований раптовістю нічної атаки, ворог не встиг учинити скільки-будь сильного опору (Гончар). page165    У червонім намисті, зав’язана великою хусткою, Марта була б дуже гарною молодицею (Нечуй-Левицький);    г) дієприкметниками й прикметниками (як із пояснювальними словами, так і без них), що стосуються особових займенників:    Як я, бідна, тут горюю, прийди подивися (Котляревський).    Вона стоїть навпроти Сагайди, маленька, мов куріпка на межі (Гончар).    Дивився [Юрко] на батька, і йому стало жаль його, завчасно постарілого, спрацьованого (Харчук);    ґ) іменниками в непрямих відмінках (з прийменниками або без них), щоб надати їм більшої ваги порівняно з іншими членами речення:    Висока на зріст, рівна станом, але не дуже тонка, з кремезними ногами, з рукавами, позакочуваними по лікті, з чорними косами, вона [Мотря] була ніби намальована на білій стіні (Нечуй-Левицький).    До неї наближалась мати... Іллевського, невисока, досить повна жінка, з кошиком у руці (Гончар). Примітка. Не виділяються й не відокремлюються комами означення з пояснювальними словами або без них, коли вони за змістом невіддільні від слів, яких стосуються: Минаючи убогі села Понаддніпрянські невеселі, я думав... (Шевченко). \    18. Для виділення відокремлених уточнювальних обставин часу, місця тощо:    А вечорами, по роботі, він не раз до пізньої ночі ходив у важкій задумі по болотистих улицях Борислава (Франко).    Сьогодні вранці, під час перерви, побачивши, що Кажан пішов у сад, Олег кинувся нагору, до його кімнати (Донченко).    Там, за горами, давно вже день і сяє сонце, а тут, на дні міжгір’я, ще ніч (Коцюбинський).    По той бік шляху, десь далеко в степу, за садками, тремтить червона заграва... (Тютюнник). \    19. Для виділення відокремлених обставин, виражених дієприслівниковими зворотами:    Маруся, вийшовши з кімнати, засоромилась (Квітка-Основ’яненко). page166    Почали люди серпи гострити, лаштуючись до жнив (Коцюбинський).    Забившись у дровітню, я плакав, коли Мальва залишала наше подвір’я (Земляк).    Переглядаючи трагічні сторінки Каменяревого життя, поет [Павличко] постійно пам’ятає про зв’язок Франка з нашим часом (Лубківський). Примітка. Дієприслівниковий зворот, який стоїть після сполучників і, та, а, що з’єднують однорідні присудки, виділяється комами з обох боків: Прислухались і, не вірячи самі собі, одхиляли сінешні двері (Коцюбинський). \    20. Для виділення відокремлених обставин, виражених одиничними дієприслівниками, коли вони означають час, причину, умову дії:    Повечерявши, полягали спати (Панас Мирний).    Прощаючись, Багіров відкликає Ясногорську вбік (Гончар).    Не повіривши, Чабанчук кинувся в канцелярію (Донченко).    Попрацювавши, можна й відпочити. Примітка. Одиничні дієприслівники, що стоять безпосередньо при присудку й мають значення прислівника, комами не відокремлюються: Вона сиділа замислившись (Яновський). Ідуть дівчата в поле жати Та, знай, співають ідучи (Шевченко). Із вирію летять курличучи ключі (Зеров). \    Б. Кома в складному реченні    У складному реченні кома ставиться: \    1. Для відокремлення речень, що входять до безсполучникового складного речення (про вживання крапки з комою або тире в таких реченнях див. "§ 119", п. 2 і "§ 121", п. 9):    В житі синіли волошки та сокирки, білів зіркатий ромен, червоніла квітка польового маку (Коцюбинський). Підведу од книжки очі, — Під вікном ростуть банани, page167 Шелестять високі пальми, Мирти, фіги і платани (Кримський).    Пісня [«Два кольори»] пішла в глибини, пісня пішла на вершини, ніхто нікому її не віддасть, навіть авторам (Драч). \    2. Для відокремлення речень, що входять до складносурядного речення (про вживання тире в таких реченнях див. "§ 121", п. 9):    Один кривавим потом умивається, та робить, та дбає, а другий, ледащо, лінується... або ще п’є... (Грінченко). Жде спрагла земля плодотворної зливи, І вітер над нею гуляє бурхливий (Франко). Непокривлену душу хотіли зламати, Та ламалися тільки болючі киї, Наді мною ночами відплакала мати, Я ж не зрікся ні мови, ні пісні її (Павличко). Усе іде, але не все минає Над берегами вічної ріки (Костенко). Примітка 1. Іноді перед сполучниками сурядності і, та, а, але, однак і под. замість коми ставиться крапка, щоб надати більшої самостійності реченням, які могли б бути складовими частинами простого або складносурядного речення: Острів, як спрут, занурив у море шершаві лаби, приссався до нього, наче хоче спинитись. Але не може (Коцюбинський). Ми якось дуже звикли, що він [Ойстрах] є. А от нема. І струни його стихли (Костенко). Примітка 2. Якщо у складному реченні зі сполучниками і (й), та (= і) є спільне повнозначне слово або спільне головне чи підрядне речення, то кома перед сполучниками не ставиться: На хвилину раптом стихли голоси і спинилися тіні (Смілянський). Він... розказував, яку в їх селі рибу ловлять і яка в їх ріка рибна, що усяка риба ведеться (Марко Вовчок). І знов моя до тебе думка лине, Далекий краю ранньої зорі, Де тигрів слід веде до Уссурі І спіє виноград між віт ялини (Борис Тен). \    3. Для відокремлення речень, що входять до складного речення з безсполучниковим і сурядним зв’язком: Синіють води, зеленіє яр, І стеляться сліпучі краєвиди (Зеров). page168 О так! Минають роки і віки, Усе спливає хвилями ріки, Й життя нові нам ставить теореми (Борис Тен). \    4. Для відокремлення речень, що об’єднуються в одне складне речення за допомогою повторюваних сполучників і...і, ні...ні, або...або, то...то, чи...чи тощо: І розсвіте, і вийдуть смілі люди, І порохом пропахне сніг і дим, І розсвіте, і всесвіт видно буде, Весь світ, всю долю видно стане їм (Бажан).    Ранок такий-то тихий та ясний придався: ні вітерець не війне, ні хмарка не збіжиться (Марко Вовчок).    Або не сокіл я, або спалила мені неволя крила (Леся Українка). То дощ, то сніг, то знову дощ, І листя лопотіло (Вінграновський). Чи осінь, чи зима, чи в зелені діброва весни вітає дні, чи літо славить птах, — усе мені шумить хода твоя шовкова, і стан твій молодий пливе в моїх очах (Сосюра). \    5. Для відокремлення в складнопідрядному реченні підрядних речень, уведених сполучниками або сполучними словами, від головних і від інших підрядних: Так тихо сходить місяця підкова, Що аж завмерли гори та ліси... (Пушик). І той любов’ю повниться до світу, Хто рідну землю має під собою... (Вінграновський).    Ось чутно, як несе вітер якусь новину з далекого лісу, що синіє за горбочком (Коцюбинський).    Він жив на самому кінці села, там, де глибокий яр входив у ліс вузьким клином (Нечуй-Левицький). Весь край слов’янський чує крок дружин, Які спішать на збір у Дрогичин (Бажан). Спасибі, що мені відкрили очі На невмирущу душу материнську, Без котрої збіднів би цілий світ (Підсуха). page169 Душа летить в дитинство, як у вирій, бо їй на світі тепло тільки там (Костенко). Дай мені, Вітчизно, та для пісні сили, щоб тебе в цій пісні славить і любить, щоб для тебе серцем вічно зеленіти (Сосюра).    Під липами неподалік колгоспної контори почали сходитись лише опівдні, хоч два автобуси, які мали відвезти хлопців та їхніх родичів до району, стояли тут іще з восьмої ранку (Гуцало). Рідний дім залишається в серці, Як далеко від нього не йди (Чубач). Ти гукай, не гукай, а літа не почують. Все біжать та спішать — хоч співай чи ридай... (Б. Олійник). Примітка 1. Кома не ставиться перед як у виразах як слід, як треба, як годиться й под., коли нема ясно визначеного підрядного речення: Роби як слід, то й добре буде. Примітка 2. Комою не відокремлюються одиничні займенники та прислівники, що є, власне, частиною непрямого питання: Бачив хлопця й не сказав якого. Мати повернеться, та не знати коли. Примітка 3. При складених сполучниках і сполучних словах тому що, через те що, для того щоб, незважаючи на те що, після того як, внаслідок того що, замість того щоб кома ставиться один раз: або перед усім складеним словосполученням, або перед сполучниками що, щоб, як — залежно від змісту та інтонації: Надворі стало темно через те, що небо заволокло чорною хмарою. Надворі стало темно, через те що небо заволокло чорною хмарою. Примітка 4. Кома ставиться перед як у зворотах не хто інший, як...; не що інше, як...: Те, що її зацікавило, було не що інше, як троє осідланих коней під ґанком вілли (Коцюбинський). Примітка 5. Коли перед підрядним реченням стоять частки не, і, то підрядне речення не відділяється від головного комою: Мене цікавить не як це сталося, а які можливі наслідки цього факту (Пор.: Мене цікавить не те, як це сталося...). Треба бути уважним і коли обставини цьому не сприяють. (Пор.: Треба бути уважним і тоді, коли обставини...). page170 Примітка 6. При збігу сполучників перед другим із них кома не ставиться тоді, коли в наступному реченні наявні співвідносні слова то, так: І якщо пісня вийде в люди, То пломінь серця не згашу (Малишко). Пор.: Але коли Ви такі добрі, що не одмовились би перекласти щось із рукопису, то я позволю собі скористуватися з сього і, якщо зможу, пришлю Вам рукопис (Коцюбинський). Якщо перший сполучник протиставний (а, але, однак і т. ін.), то кома після нього взагалі не ставиться: Він прокинувся увечері, ...довго пив чай, а коли зовсім стемніло, став збиратися у свою п’яту вилазку (Первомайський). \... смотреть

КОМА

КОМА (лат. coma < грец. koma — глибокий сон); син. коматозний стан — гострий патологічний стан, який характеризується прогресуючим пригніченням функцій... смотреть

КОМА

кома (coma; греч. koma глубокий сон; син. коматозное состояние) — состояние глубокого угнетения функций ц. н. с., характеризующееся полной потерей сознания, утратой реакций на внешние раздражители и расстройством регуляции жизненно важных функций организма.<br>      кома алиментарно-дистрофическая (с. alimentodystrophicum) — см. <i>Кома голодная.</i><br>      кома алкогольная (с. alcoholicum) — К., обусловленная отравлением алкоголем.<br>      кома анемическая (с anaemicum) — гипоксическая К., обусловленная тяжелой анемией.<br>      кома аноксическая (с. anoxicum) — см. <i>Кома гипоксическая.</i><br>      кома апоплектиформная (с. apoplectiforme) — К., обусловленная вторичными нарушениями мозгового кровообращения, напр. при инфаркте миокарда.<br>      кома апоплектическая (с. apoplecticum) — К., развивающаяся при острых нарушениях мозгового кровообращения.<br>      кома астматическая (с. asthmaticum) — К., развивающаяся во время приступа бронхиальной астмы или как следствие астматического состояния.<br>      кома ацетонемическая (с. acetonaemicum) — см. <i>Кома гиперкетонемическая.</i><br>      кома барбитуровая (с. barbituricum) — К., обусловленная отравлением производными барбитуровой кислоты.<br>      кома гемолитическая (с. haemolyticum) — К., обусловленная острым массивным гемолизом.<br>      кома гипергликемическая (с. hyperglycaemicum) — гиперосмолярная К., обусловленная резким повышением содержания глюкозы в крови; наблюдается при сахарном диабете.<br>      кома гиперкетонемическая (с. hyperketonaemicum; син.: К. ацетонемическая, К. кетоацидотическая) — диабетическая К., обусловленная накоплением в организме кетоновых тел: ацетона, ацетоуксусной и -оксимасляной кислот.<br>      кома гиперлактацидемическая (с. hyperlactacidaemicum; син. К. лактацидотическая) — К., обусловленная резким увеличением содержания в крови молочной кислоты, как правило при сахарном диабете.<br>      кома гиперосмолярная (с. hyperosmolaricum) — К., обусловленная резким повышением осмотического давления плазмы крови, как правило при сахарном диабете.<br>      кома гипертермическая (с. hyperthermicum) — К., обусловленная перегреванием организма.<br>      кома гипогликемическая (с. hypoglycaemicum) — К., обусловленная резким снижением содержания глюкозы в крови; наблюдается при неадекватной инсулинотерапии и при гормонально-активных инсулиномах.<br>      кома гипокортикоидная (с. hypocorticoideum; син. К. надпочечниковая) — К., обусловленная острой недостаточностью коры надпочечников.<br>      кома гипоксическая (с. hypoxicum; син. К. аноксическая) — К., обусловленная угнетением клеточного дыхания вследствие недостаточного поступления кислорода в ткани или блокирования дыхательных ферментов.<br>      кома гипопитуитарная (с. hypopituitarium; син. К. гипофизарная) — К., обусловленная резким снижением секреции гормонов гипофиза.<br>      кома гипотиреоидная (с. hypothyreoideum; син. К. микседематозная) — К., обусловленная резким уменьшением секреции или утилизации тиреоидных гормонов.<br>      кома гипофизарная (с. hypophysiale) — см. <i>Кома гипопитуитарная.</i><br>      кома гипохлоремическая (с. hypochloraemicum) — см. <i>Кома хлорпеническая.</i><br>      кома голодная (с. famelicum; син. К. алиментарно-дистрофическая) — К., развивающаяся при резко выраженной алиментарной дистрофии.<br>      кома диабетическая (с. diabeticum) — К., обусловленная резкой недостаточностью инсулина при сахарном диабете, приводящей к значительной гипергликемии с гиперосмосом плазмы и к кетоацидозу.<br>      кома кетоацидотическая (с. ketoacidoticum) — см. <i>Кома гиперкетонемическая.</i><br>      кома лактацидотическая (с. lactatacidoticum) — см. <i>Кома гиперлактацидемическая.</i><br>      кома малярийная (с. malariale) — гемолитическая К. при малярии, развивающаяся во время малярийного пароксизма.<br>      кома менингеальная (с. meningeale) — К., развивающаяся вследствие интоксикации при инфекционных менингитах.<br>      кома микседематозная (с. myxoedematosum) — см. <i>Кома гипотиреоидная.</i><br>      кома надпочечниковая (с. suprarenale) — см. <i>Кома гипокортикоидная.</i><br>      кома печеночная (с. hepaticum) — К., обусловленная крайней степенью печеночной недостаточности.<br>      кома респираторная (с. respiratorium; син.: К. респираторно-ацидотическая, К. респираторно-церебральная) — гипоксическая К., обусловленная недостаточностью внешнего дыхания.<br>      кома респираторно-ацидотическая (с. respiratorium acidoticum) — см. <i>Кома респираторная.</i><br>      кома респираторно-церебральная (с. respiratorium cerebrale) — см. <i>Кома респираторная.</i><br>      кома тиреотоксическая (с. thyreotoxicum) — К., обусловленная резким увеличением содержания тиреоидных гормонов в крови.<br>      кома токсическая (с. toxicum) — К., обусловленная эндогенной или экзогенной интоксикацией.<br>      кома травматическая (с. traumaticum) — К., обусловленная поражением ц. н. с. при черепно-мозговой травме.<br>      кома угарная — К., обусловленная отравлением окисью углерода.<br>      кома уремическая (с. uraemicum) — К., обусловленная почечной недостаточностью.<br>      кома хлоргидропеническая (с. chlorhydropenicum) — см. <i>Кома хлорпеническая.</i><br>      кома хлоропривная (с. chloroprivum) — см. <i>Кома хлорпеническая.</i><br>      кома хлорпеническая (с. chlorpenicum; син.: К. гипохлоремическая, К. хлоргидропеническая, К. хлоропривная) — К., обусловленная значительной потерей организмом хлоридов, напр. при неукротимой рвоте, поносе.<br>      кома холерная (с. choleraicum) — К. при холере, обусловленная отравлением бактериальными токсинами в сочетании с нарушениями водно-солевого баланса.<br>      кома экламптическая (с. eclampticum) — К., развивающаяся при экламптическом припадке.<br>      кома эпилептическая (с. epilepticum) — К., развивающаяся при эпилептическом припадке. <br><br><br>... смотреть

КОМА

КОМАГлубокий сон, бывающий у тяжело больных.Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.- Чудинов А.Н.,1910.КОМАглубокий сон; состояние,... смотреть

КОМА

(от греч. kome — волосы, хвост кометы), одна из аберраций оптических систем, вследствие к-рой нарушается симметрия пучка лучей относительно его... смотреть

КОМА

( греч. koma - глубокий сон). Состояние глубокого нарушения сознания, характеризующееся угнетением функций ЦНС , нарушением регуляции жизненно важных центров в головном мозгу, отсутствием реакции на внешние раздражители, рефлексов, чувствительности, активных движений. По тяжести различают три стадии К. Легкое коматозное состояние отличается сохранностью некоторых рефлексов (сухожильных, корнеальных) и реакций. Глотание затруднено, но сохранено. Расстройства дыхания и сердечной деятельности незначительны. Преимущественно нарушена деятельность корково-подкорковых отделов. При выраженной К. отсутствуют реакции на внешние раздражители, рефлексы не вызываются, нарушено глотание. Отмечаются патологические рефлексы. Нарушена функция тазовых органов. Патологические формы дыхания. Аритмия, слабый пульс, снижение АД . К снижению корковых и подкорковых функций присоединяется угнетение стволовых и снижение спинальных функций. Глубокая кома характеризуется симптомами поражения корково-подкорковых, бульбарных и спинальных функций. Грубые нарушения дыхания и сердечной деятельности, глотания. В соответствии с этиологией различают К. апоплексическую, ацетонемическую, диабетическую, гипогликемическую, малярийную, печеночную, уремическую, хлоропривную (хлорпеническую), холерную, травматическую, интоксикационную (при отравлении алкоголем, окисью углерода и т.п.), эпилептическую (главным образом при эпилептическом статусе), экламптическую и др. - К. бодрствующая ( лат. coma vigile) – см. Синдром апалический Кречмера . - К. запредельная (фр. coma depasse) (Molaret P., Gonlon M., 1959) – продление соматических функций после наступления "мозговой смерти". Достигается искусственной вентиляцией легких, медикаментозным стимулированием кровообращения. При этом полностью нарушены перцепция, гностические функции, отмечаются арефлексия, мидриаз, отсутствуют зрачковые реакции, на ЭЭГ – прямая линия. - К. отсроченная – осложнение при инсулинокоматозной терапии, повторная гипогликемическая кома, развивающаяся через несколько часов после купирования коматозного состояния, возникшего непосредственно в связи с введением инсулина. - К. сомнолентная ( лат. somnolentia – патологическая сонливость) – разновидность коматозного состояния, характеризующаяся наличием перерывов в помрачении сознания, транзиторными эпизодами частичного его восстановления. Легкая степень К., характеризующаяся повышенной сонливостью.... смотреть

КОМА

(греч. koma - глубокий сон). Состояние глубокого нарушения сознания, характеризующееся угнетением функций ЦНС, нарушением регуляции жизненно важных центров в головном мозгу, отсутствием реакции на внешние раздражители, рефлексов, чувствительности, активных движений. По тяжести различают три стадии К. Легкое коматозное состояние отличается сохранностью некоторых рефлексов (сухожильных, корнеальных) и реакций. Глотание затруднено, но сохранено. Расстройства дыхания и сердечной деятельности незначительны. Преимущественно нарушена деятельность корково-подкорковых отделов. При выраженной К. отсутствуют реакции на внешние раздражители, рефлексы не вызываются, нарушено глотание. Отмечаются патологические рефлексы. Нарушена функция тазовых органов.Патологические формы дыхания. Аритмия, слабый пульс, снижение АД. К снижению корковых и подкорковых функций присоединяется угнетение стволовых и снижение спинальных функций. Глубокая кома характеризуется симптомами поражения корково-подкорковых, бульбарных и спинальных функций. Грубые нарушения дыхания и сердечной деятельности, глотания. В соответствии с этиологией различают К. апоплексическую, ацетонемическую, диабетическую, гипогликемическую, малярийную, печеночную, уремическую, хлоропривную (хлорпеническую), холерную, травматическую, интоксикационную (при отравлении алкоголем, окисью углерода и т.п.), эпилептическую (главным образом при эпилептическом статусе), экламптическую и др. - К. бодрствующая (лат. coma vigile) – см. Синдром апалический Кречмера. - К. запредельная (фр. coma depasse) (Molaret P., Gonlon M., 1959) – продление соматических функций после наступления "мозговой смерти". Достигается искусственной вентиляцией легких, медикаментозным стимулированием кровообращения. При этом полностью нарушены перцепция, гностические функции, отмечаются арефлексия, мидриаз, отсутствуют зрачковые реакции, на ЭЭГ – прямая линия. - К. отсроченная – осложнение при инсулинокоматозной терапии, повторная гипогликемическая кома, развивающаяся через несколько часов после купирования коматозного состояния, возникшего непосредственно в связи с введением инсулина. - К. сомнолентная (лат. somnolentia – патологическая сонливость) – разновидность коматозного состояния, характеризующаяся наличием перерывов в помрачении сознания, транзиторными эпизодами частичного его восстановления. Легкая степень К., характеризующаяся повышенной сонливостью.... смотреть

КОМА

КО́МА¹, и, ж., лінгв.Розділовий знак, що має форму гачка (,); уживається для відокремлення слів, словосполучень і речень.Читайте Од слова до слова, Не ... смотреть

КОМА

Син.: Синдром коматозный. Возникает при тяжелых поражениях мозга (травма, состояние после эпилептического припадка, инсульт, энцефалит и пр.), при общих эндогенных и экзогенных интоксикациях (уремическая, диабетическая, печеночная и др.), отравлениях (барбитуратовая, угарная кома и др.) и инфекциях. При этом характерны: утрата сознания, отсутствие активных движений и реакций на внешние раздражители, вегетативные нарушения. Больной не обнаруживает признаков психической жизни. По данным Института нейрохирургии им. Бурденко РАМН, выделяются следующие 3 степени комы. При коме I сохранена реакция на болевое раздражение. В ответ на него могут быть сгибательные и разгибательные движения дистонического характера, при этом защитные двигательные реакции не координированы. Сохранены роговичный и зрачковые рефлексы, брюшные рефлексы угнетены, сухожильные – вариабельны, повышены рефлексы орального автоматизма и стопные патологические знаки. При коме II отсутствуют реакции на любые внешние раздражения, вариабельно состояние мышечного тонуса, снижены или отсутствуют роговичные и зрачковые рефлексы, при этом нет стойкого максимального расширения зрачков. Сохранены спонтанное дыхание и сердечно-сосудистая деятельность, хотя обычно имеются их отклонения от нормы. При коме III двустороннее стойкое расширение зрачков, диффузная мышечная атония, выраженное нарушение витальных функций, в частности расстроены ритм и частота дыхания, апноэ, выраженная тахикардия, артериальное давление критическое или не определяется. При травматических поражениях мозга, по материалам Института нейрохирургии им. Бурденко РАМН, выделяют следующие фазы комы: острая (клиника выраженного нарушения функции стволовых структур с полным расстройством сознания), подострая (при ней отмечается восстановление вегетативных функций, выраженность же глубины потери сознания остается прежней), аппалический синдром или посткоматозный ступор (восстанавливается реакция пробуждения под воздействием энергичных раздражителей), акинетический мутизм (см.) и фаза восстановления словесного контакта.... смотреть

КОМА

(греч. koma глубокий сон) внезапно, быстро или, реже, постепенно наступающее состояние выключения психической активности с выпадением рефлексов, чувствительности и расстройством жизненно важных функций организма (дыхания и кровообращения), возникающее под влиянием различных причин. Собственно коме неоредко предшествуют состояния оглушённого сознания в виде оглушенности (лёгкой комы) и сопора (комы средней тяжести), иногда спутанного сознания (особено тяжёлого делирия и аменции). Симптомокомплекс комы образуют следующие основные признаки: 1. исчезновение кожных, сухожильных, периостальных, зрачковых, роговичных рефлексов и глотания; 2. мышечная атония и обездвиженность; 3. гипотермия; 4. нарушение функции тазовых органов; 5. нарушения дыхания; 6. критические для жизни расстройства со стороны сердечно сосудистой системы; 7. абсолютная утрата проявлений психического. Наиболее вероятные причины развития коматозного состояния таковы: инсульт, опухоль мозга, менингоэнцефалит, общие инфекции, черепно-мозговые травмы, эмболия сосудов головного мозга при ряде заболеваний, экзогенные и эндогенные интоксикации (диабет, уремия и др.), эндокринопатия (адиссонизм, тиреотоксикоз). Основной признак первично-мозговой комы наличие очаговых симптомов (таких, как анизокория, паралич, одностороннее снижение тонуса мышц, анизорефлексия, ротированная стопа и др.). Патогенез комы объясняется, в основном, расстройством мозговой гемодинамики, нарушением метаболизма в ЦНС и гормонального баланса, накоплением в тканях мозга токсических продуктов. Кома без интенсивных реанимационных мероприятий нередко приводит к смерти, по выходе из коматозного состояния иногда обнаруживаются признаки психоорганического снижения личности вплоть до слабоумия. Лечение комы вариирует в зависимости от её генезиса. Различают ряд клинических вариантов комы.... смотреть

КОМА

I -и, ж.1) грам. Розділовий знак, що має форму гачка (,); уживається для відокремлення слів, словосполучень і речень. 2) Знак, яким у нотному запису в... смотреть

КОМА

ко́ма (Coma, от греч. kōma — глубокий сон), тяжёлое патологическое состояние, характеризующееся отсутствием реакции животного на окружающую среду (пот... смотреть

КОМА

- состояние глубокого угнетения функций центральной нервной системы, характеризующееся полной потерей сознания, утратой реакций на внешние раздражители и расстройством регуляции жизненно важных функций организма. Кома барбитуровая - кома, обусловленная отравлением производными барбитуровои кислоты (фенобарбитал, люминал). Гиперосмолярная кома - возникает на фоне высокой гипергликемии, как правило без высокой кетонемии (чаще при сахарном диабете второго типа). Кома гиперкетонемическая (ацидотическая) -диабетическая кома, обусловленная накоплением в организме кетоновых тел (ацетона, ацето-уксусной и бета-оксимасляной кислот). Даже при высоком кетацидозе нарушения сознания не происходит, поэтому кетоацидоз при сахарном диабете называют диабетический кетоацидоз, который в свою очередь может приводит к нарушению сознания, что и называется комой. Кома гипогликемическая - кома, обусловленная резким снижением содержания глюкозы в крови; наблюдается при неадекватной инсулинотерапии и при гормонально-активных инсулиномах. Предвестниками гипогликемии являются потливость, снижение давления, тахикардия, раздражительность, злобливость. Источник: "Медицинская Популярная Энциклопедия"... смотреть

КОМА

I -и, ж. 1》 грам. Розділовий знак, що має форму гачка (,); уживається для відокремлення слів, словосполучень і речень.2》 Знак, яким у нотному запису... смотреть

КОМА

ж. coma— алиментарно-дистрофическая кома - алкогольная кома - анемическая кома - аноксическая кома - апоплексическая кома - апоплектиформная кома - аст... смотреть

КОМА

  1989, 68 мин., цв., студия “Ладога”.жанр: драма.  реж. Нийоле Адоменайте, Борис Горлов, сц. Нийоле Адоменайте, Юрий Макусинский при участии Михаила К... смотреть

КОМА

сущ. жен. родамед.болезненно-угнетенное состояние вследствие самоотравления организмакома¤ токсическая кома -- токсична кома ¤ травматическая кома -- ... смотреть

КОМА

бессознательное состояние, обусловленное нарушением функции ствола мозга. Характеризуется расстройством дыхания и сердечной деятельности, отсутствием реакций на различные внешние раздражители, отсутствием активных движений. Может возникнуть при черепно-мозговой травме, опухолях мозга, сахарном диабете, инсультах, уремии, интоксикациях алкоголем, наркотиками. При легкой степени комы больные реагируют на болевые стимулы, сохранены зрачковый и корнеальный рефлексы. При глубокой коме наблюдаются арефлексия, атония, мидриаз, грубые нарушения дыхания и кровообращения. В терминальной стадии комы жизнедеятельность больного сохраняется только за счет искусственной вентиляции легких и стимуляции сердца. Больного в состоянии комы необходимо срочно госпитализировать.... смотреть

КОМА

КОМА ы, ж. coma m., нем. Koma &LT; koma глубокий сон. мед. Крайне тяжелое состояние, характеризующееся потерей сознания, расстройством функций всех ор... смотреть

КОМА

Rzeczownik ком m gruda f grudka f bryłka f кома f Medyczny śpiączka f

КОМА

Быть в коме. Жарг. мол. Шутл. Находиться в состоянии сильного опьянения, тяжелого, дурманящего сна. WMN, 44.Уйти в кому. Жарг. мол. Шутл. Прийти в сост... смотреть

КОМА

КОМАполная или частичная потеря сознания; тяжелое, угрожающее жизни состояние, требующее неотложной медицинской помощи. Кома - симптом, а не болезнь. Лица, находящиеся в коматозном состоянии, почти или совсем не реагируют на внешние раздражители. Кома может быть следствием множества причин; к наиболее частым относятся травмы головы, отравление, передозировка таких лекарственных средств, как опиаты и снотворные, солнечный удар, а также различные заболевания (сахарный диабет, менингит, нефрит).... смотреть

КОМА

состояние пациента, характеризующееся полной утратой сознания, нарушением кровообращения, дыхания, обмена веществ, отсутствием рефлексов. В практике страхования К. рассматривается в качестве рискового обстоятельства.<br><p class="src"><em><span itemprop="source">Словарь бизнес-терминов.<span itemprop="author">Академик.ру</span>.<span itemprop="source-date">2001</span>.</span></em></p><b>Синонимы</b>: <div class="tags_list"> болезнь, изображение, искажение, оболочка, состояние </div><br><br>... смотреть

КОМА

1) Орфографическая запись слова: кома2) Ударение в слове: к`ома3) Деление слова на слоги (перенос слова): кома4) Фонетическая транскрипция слова кома :... смотреть

КОМА

кома; ж. (1) (гр., сон, дрімання) стан непритомності з порушенням чутливості й рефлексів, розладом життєво важливих функцій - кровообігу, дихання. (2) (гр.) розділовий знак у формі гачка, що використовується для відокремлення слів, словосполук, речень. (3) (гр.) 1. Один з недоліків зображень, утворюваних оптичними системами. К. дає пляму, форма якої нагадує синтаксичний знак - кому. 2. астр. Газова туманність оболонки ядра комети, що разом з ним створює голову комети.... смотреть

КОМА

(от греч. kоma - глубокий сон), угрожающее жизни состояние, характеризующееся полной утратой сознания, нарушением кровообращения, дыхания, обмена в-в, ... смотреть

КОМА

ко́ма I (від грец. κώμα – сон, дрімання) стан непритомності з порушенням чутливості й рефлексів, розладом життєво важливих функцій – кровообігу, дихання. II (від грец. κόμη – волосся) 1. Один з недоліків зображень, утворюваних оптичними системами. К. дає пляму, форма якої нагадує синтаксичний знак – кому. 2. астр. Газова туманність оболонки ядра комети, що разом з ним створює голову комети.... смотреть

КОМА

кома 1. ж. Очень тяжелое, угрожающее жизни состояние, характеризующееся полной потерей сознания, расстройством функций всех органов чувств, нарушением процесса обмена, кровообращения, дыхания и отсутствием рефлексов. 2. ж. Искаженное изображение в оптических системах, проявляющееся в том, что точка приобретает вид несимметрического пятна; разновидность аберрации в физике.<br><br><br>... смотреть

КОМА

-ы, ж. мед. Тяжелое болезненное состояние, связанное с нарушением сознания и резким ослаблением реакции организма на внешние раздражения.[От греч. κω̃... смотреть

КОМА

ж., мед. (глубокое бессознательное состояние) coma- бодрствующая кома- диабетическая кома- инсулиновая кома- наркотическая кома

КОМА

корень - КОМ; окончание - А; Основа слова: КОМВычисленный способ образования слова: Бессуфиксальный или другой∩ - КОМ; ⏰ - А; Слово Кома содержит следу... смотреть

КОМА

КОМА (от греч . koma - глубокий сон), угрожающее жизни состояние, характеризующееся полной утратой сознания, нарушением кровообращения, дыхания, обмена веществ, отсутствием рефлексов. Наблюдается при инсульте, сахарном диабете, гепатитах, уремии, эпилепсии, отравлениях (в т. ч. алкоголем) и т. д. Глубокая кома относится к терминальным состояниям.<br><br><br>... смотреть

КОМА

искажения, вызываемые наличием в оптической системе сферической аберрации для точек, лежащих не на оси линзы (объектива). Она нарушает симметрию изображения точки. При этом точка принимает форму кометы с ярким ядром и тусклым широким хвостом. Краткий толковый словарь по полиграфии.2010. Синонимы: болезнь, изображение, искажение, оболочка, состояние... смотреть

КОМА

КОМА (от греческого koma - глубокий сон), угрожающее жизни состояние, характеризующееся утратой сознания, нарушением кровообращения, дыхания, обмена веществ, отсутствием рефлексов. Наблюдается при инсульте, сахарном диабете, гепатитах, уремии, эпилепсии, отравлениях (в том числе алкоголем) и т.д. Глубокая кома относится к терминальным состояниям. <br>... смотреть

КОМА

КОМА (от греч. koma - глубокий сон) - угрожающее жизни состояние, характеризующееся полной утратой сознания, нарушением кровообращения, дыхания, обмена веществ, отсутствием рефлексов. Наблюдается при инсульте, сахарном диабете, гепатитах, уремии, эпилепсии, отравлениях (в т. ч. алкоголем) и т. д. Глубокая кома относится к терминальным состояниям.<br>... смотреть

КОМА

КОМА — селькупское название стрелы с тупым наконечником и без оперения.

КОМА

I【阴】 语 逗号Крапка з комою 分号II【阴】 昏迷, 昏睡

КОМА

   Маленький павильон (1) для японских чайных церемоний.   (Термины российского архитектурного наследия. Плужников В.И., 1995) Синонимы: болезнь, изоб... смотреть

КОМА

Словообразование. Происходит от греч. kоma - глубокий сон. Категория. Нарушение деятельности сознания. Специфика. Характеризуется отсутствием адекватного реагирования на воздействия окружающего мира, включая болевые раздражители. При этом зрачки расширенны, а реакция на свет не фиксируется, часто возникают патологические рефлексы. ... смотреть

КОМА

[от греч. koma глубокий сон] состояние глубокого угнетения ЦНС, характеризующееся полной потерей сознания, утратой реакции на внешние раздражители и расстройством регуляции жизненно важных функций организма: нарушением кровообращения, дыхания, процессов обмена и др.; наблюдается при некоторых заболеваниях и травмах головного мозга... смотреть

КОМА

(от греч. kome - волосы) - одна из аберраций оптических систем. Возникает при прохождении через оптич. систему широких пучков света от точек предмета, ... смотреть

КОМА

імен. жін. родуграм., прост., екон.розділовий знакзапятая¤ крапка з комою -- точка с запятой

КОМА

ж.; опт. coma- анизотропная кома- кома третьего порядка- кома электронной линзы- меридиональная кома- сагиттальная кома

КОМА

кома искажение, оболочка, неподвижность Словарь русских синонимов. кома сущ., кол-во синонимов: 6 • болезнь (995) • изображение (98) • искажение (35) • оболочка (71) • паралич (43) • состояние (48) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: болезнь, изображение, искажение, оболочка, состояние... смотреть

КОМА

кома1 [< гр. koma глубокий сон] - крайне тяжелое состояние, характеризующееся потерей сознания, расстройством функций всех органов чувств, нарушением к... смотреть

КОМА

комаתַרדֶמֶת נ'* * *חוסר הכרהקומהתרדמתСинонимы: болезнь, изображение, искажение, оболочка, состояние

КОМА

coma(tic) aberration, (вид аберрации) coma* * *ко́ма ж. опт.comaСинонимы: болезнь, изображение, искажение, оболочка, состояние

КОМА

f Koma n анемическая комагипергликемическая комагиперосмолярная комагипогликемическая комагипоксическая комадиабетическая комамалярийная комамикседематозная команадпочечниковая комапечёночная коматиреотоксическая комауремическая комахлоропеническая комахолерная кома... смотреть

КОМА

кома2 [< гр. kome волосы] - 1) физ. искажение изображения в оптических системах, аберрация, при которой изображение точки принимает вид несимметричного... смотреть

КОМА

[koma]ж.1) przecinek грам.2) śpiączka, koma мед.

КОМА

– состояние глубокого угнетения центральной нервной системы, характеризующееся утратой сознания и реакций на внешние раздражители, расстройством регуляции жизненно важных функций организма. Является грозным осложнением различных заболеваний, травм, отравлений.... смотреть

КОМА

ж мед coma mСинонимы: болезнь, изображение, искажение, оболочка, состояние

КОМА

(coma; греч. koma глубокий сон; син. коматозное состояние) состояние глубокого угнетения функций ц. н. с., характеризующееся полной потерей сознания, утратой реакций на внешние раздражители и расстройством регуляции жизненно важных функций организма.... смотреть

КОМА

Кома - нарушение деятельности сознания. Характеризуется отсутствием реагирования на воздействия окружающего мира, включая болевые раздражители. При этом зрачки расширенны, а реакция на свет не фиксируется, часто возникают патологические рефлексы.... смотреть

КОМА

ко́ма, ко́мы, ко́мы, ко́м, ко́ме, ко́мам, ко́му, ко́мы, ко́мой, ко́мою, ко́мами, ко́ме, ко́мах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») . Синонимы: болезнь, изображение, искажение, оболочка, состояние... смотреть

КОМА

Патологическое состояние глубокого ступора с полной потерей сознания, отсутствием каких-либо произвольных действий и большинства рефлексов. Термин употребляется в случаях, являющихся результатом повреждения, заболевания или другой травмы.... смотреть

КОМА

ж. мед.coma mСинонимы: болезнь, изображение, искажение, оболочка, состояние

КОМА

f.coma; кома Зейделя, Seidel comaСинонимы: болезнь, изображение, искажение, оболочка, состояние

КОМА

— нарушение деятельности сознания, характерное отсутствием реагирования на внешние воздействия, включая раздражители болевые. При этом зрачки расширены, реакция на свет не фиксируется. Часто возникают патологические рефлексы.... смотреть

КОМА

нарушение деятельности сознания, характерное отсутствием реагирования на внешние воздействия, включая раздражители болевые. При этом зрачки расширены, реакция на свет не фиксируется. Часто возникают патологические рефлексы. ... смотреть

КОМА

искажение изображения в оптич. системах, из-за чего точка предмета принимает вид несимметричного пятна. Синонимы: болезнь, изображение, искажение, обо... смотреть

КОМА

состояние пациента, характеризующееся полной утратой сознания, нарушением кровообращения, дыхания, обмена веществ, отсутствием рефлексов. В практике страхования К. рассматривается в качестве рискового обстоятельства. ... смотреть

КОМА

до ти́тли й ко́ми. Цілком, повністю; до найменших дрібниць. Воістину чотири дні трудився (Тарас) в поті чола, і все заради того, щоб зрозуміли його до титли й коми не тільки рідні люди, а й ці пани (Василь Шевчук).... смотреть

КОМА

I грам.commaII мед.coma

КОМА

ж. оптика coma f

КОМА

ж. мед. coma m

КОМА

(грец. — село; яп.) 1. Давньогрецьке укріплене поселення, розташоване в полісі біля основного міста (порівн. посад). 2. Маленький павільйон, що зводився в Японії для чайних церемоній.... смотреть

КОМА

ко́ма, -ы (мед.)Синонимы: болезнь, изображение, искажение, оболочка, состояние

КОМА

к'ома, -ы (мед.) Синонимы: болезнь, изображение, искажение, оболочка, состояние

КОМА

[物] 慧形象差慧发〔阴〕〈医〉昏迷, 不省人事. Синонимы: болезнь, изображение, искажение, оболочка, состояние

КОМА

1. (мед.) непритомність2. це граматичн. перетинка

КОМА

кома, к′ома, -ы, ж. (спец.). Крайне тяжёлое, грозящее смертью состояние, характеризующееся нарушением всех функций организма.прил. ~тозный, -ая, -ое.

КОМА

KOMA, -ы, ж. (спец.). Крайне тяжёлое, грозящее смертью состояние, характеризующееся нарушением всех функций организма. || прилагательное коматозный, -ая, -ое.... смотреть

КОМА

(1 ж)Синонимы: болезнь, изображение, искажение, оболочка, состояние

КОМА

(от греч. homa – глубокий сон) – угрожающее жизни состояние глубокой потери сознания, для которого характерно полное отсутствие реакций на внешние стимулы.... смотреть

КОМА

astr , opt coma

КОМА

Ударение в слове: к`омаУдарение падает на букву: оБезударные гласные в слове: к`ома

КОМА

Ж мн. нет koma (başın zədələnməsi, bədənin zəhərlənməsi yaxud əsəb sisteminin xəstələnməsi nəticəsində əmələ gələn dərin yuxuya bənzər ağır hal).

КОМА

coma– кома зейделяСинонимы: болезнь, изображение, искажение, оболочка, состояние

КОМА

ко́ма[кома]-мие, д. і м. -м'і

КОМА

comaСинонимы: болезнь, изображение, искажение, оболочка, состояние

КОМА

ж. мед.coma m

КОМА

астр., физ. ко́ма - аберрационная кома - кометная кома Синонимы: болезнь, изображение, искажение, оболочка, состояние

КОМА

КОМА, искажение изображения в оптических системах, из-за чего точка предмета принимает вид несимметричного пятна.

КОМА

(coma) глубокое бессознательное состояние с расстройством жизненно важных функций. См. также Система оценки по шкале Глазго.

КОМА

Недолік лінзи (чи об'єктиву), полягає в тому, що зображення точки виглядає як розділовий знак — кома.

КОМА

КОМА - искажение изображения в оптических системах, из-за чего точка предмета принимает вид несимметричного пятна.

КОМА

КОМА , искажение изображения в оптических системах, из-за чего точка предмета принимает вид несимметричного пятна.

КОМА

КОМА, искажение изображения в оптических системах, из-за чего точка предмета принимает вид несимметричного пятна.

КОМА

ж. мед. coma m Итальяно-русский словарь.2003. Синонимы: болезнь, изображение, искажение, оболочка, состояние

КОМА

ко́ма 1 іменник жіночого роду розділовий знак ко́ма 2 іменник жіночого роду тяжкий хворобливий стан

КОМА

ко'ма, ко'мы, ко'мы, ко'м, ко'ме, ко'мам, ко'му, ко'мы, ко'мой, ко'мою, ко'мами, ко'ме, ко'мах

КОМА

Начальная форма - Кома, женский род, множественное число, неодушевленное, родительный падеж

КОМА

• hluboké bezvědomí• koma• kóma (asymetrická chyba)

КОМА

{²k'å:ma}1. koma

КОМА

Загваздказагвоздкакоска

КОМА

I грам. запятая крапка з комою — грам. точка с запятой II мед. кома

КОМА

кома = ж. мед. coma; коматозный comatose.

КОМА

coma aberration, isotropic coma, (вид аберрации) coma

КОМА

кома искажение, оболочка, неподвижность

КОМА

кома ж. мед.coma

КОМА

Koma оптика

КОМА

Ко́ма, -ми; ко́ми, ком

КОМА

-и ż przecinek крапка з комою średnik

КОМА

мед. кома, жен., мн. нет

КОМА

Komma, kommatecken

КОМА

Кома — см. Комас Антонио.

КОМА

662434, Красноярского, Новоселовского

КОМА

кома к`ома, -ы (мед.)

КОМА

Мка Мао Мак Кома Ком Амок Акм Ока

КОМА

загваздказагвоздкакоска

КОМА

загваздка загвоздка коска

КОМА

{ко́ма} -мие, д. і м. -мі.

КОМА

lat. comaкома

КОМА

вчт запятая, кома

КОМА

кома кома, иғво

КОМА

ж.запята́я

КОМА

მძიმე

КОМА

Кома

КОМА

кома

КОМА

Кома

КОМА

кома

T: 84