СЛОВО

- одна из основных единиц языка, служащая для именования предметов,лиц, процессов, свойств. В языкознании слово рассматривается с точкизрения звукового состава; значения; морфологического строения;словообразовательного характера; участия в той или иной парадигме;принадлежности к какой-либо части речи; роли в предложении; стилистическойфункции; происхождения. См. также Машинное слово.

Смотреть больше слов в «Большом энциклопедическом словаре»

СЛОВО И ДЕЛО ГОСУДАРЕВО →← СЛОВНИК

Смотреть что такое СЛОВО в других словарях:

СЛОВО

СЛО́ВО, а, с.1. Мовна одиниця, що являє собою звукове вираження поняття про предмет або явище об'єктивного світу.Він бачив, як з літер складалися слова... смотреть

СЛОВО

СЛОВО… Перша частина складних слів, що відповідає слову сло́во у 1 знач., напр.: словови́верження, словопока́жчик і т. ін. СЛО́ВО, а, с. 1. Мовна одиниця, що являє собою звукове вираження поняття про предмет або явище об’єктивного світу. Він бачив, як з літер складалися слова, і дивувався дуже (Мирний, II, 1954, 130); Майор говорив не голосно, а майже шелестів, як те листя. Проте всі чули кожне його слово (Гончар, III, 1959, 96); Коли надійшла його черга відповідати.., він зблід і довго не міг сказати першого слова (Тют., Вир, 1964, 55); Слово — важлива одиниця мовної комунікації. Воно є засобом як найточнішого логічного викладу думки, так і її естетичного оформлення (Сучасна укр. літ. м., V, 1973, 55); * Образно. Він [ліс] співа то грізно, то шовково, Як морська безсмертна глибина,— Не одно ж там розцвілося слово, Запалала пісня не одна (Рильський, III, 1961, 13); * У порівн. Мене ще й досі владно кличе моїх степів свята трава, така і рідна і пахуча, немов коханої слова (Сос., II, 1958, 368); // Заклинання, що, за марновірним уявленням, має магічну силу. [Бабуся:] Та вони [ворожбити] вже слово такеє знають. Туману пустили і здиміли (Л. Укр., II, 1951, 523). Вимальо́вувати (ви́малювати, змальо́вувати, змалюва́ти) слова́ми — розповідати, писати про кого-, що-небудь дуже виразно, з подробицями. Вона встигла вас і зобачити, і розгледіти, і так вималює словами, що удруге вас пізнають усі в хаті (Вовчок, І, 1955, 381); Говори́ти (каза́ти, промовля́ти і т. ін.), перерива́ючи слова́ див. перерива́ти 1; Пога́не сло́во див. пога́ний; Розка́зувати (розказа́ти) свої́ми слова́ми див. розка́зувати. ∆ Вказівне́ сло́во, грам. — вказівний займенник або прислівник, який накреслює в головному реченні значення, що конкретизується підрядним реченням. Вказівні слова завжди знаходяться в головному реченні і тут ніби намічають те значення, яке виражене підрядним реченням (Сучасна укр. літ. м., І, 1969, 291); Вставне́ сло́во див. вставни́й; Мода́льне сло́во, грам.— слово, що виражає відношення змісту мовлення до дійсності. У складі речення модальні слова виступають у функції вставних слів, супровідних членів речення (Сл. лінгв. терм., 1957, 94); Озна́чуване сло́во див. озна́чуваний; Поя́снювальне (поя́снююче) сло́во, грам.— слово, яке використовують для пояснення, доповнення основного, означуваного слова. Повторювані однорідні члени, разом з пояснювальними словами при них, відокремлюються паузами і приймають на себе логічні наголоси (Худ. чит.., 1955, 114); Присудко́ве сло́во див. присудко́вий; Реєстро́ве сло́во див. реєстро́вий; Службо́ві слова́ див. службо́вий; Сполу́чне сло́во, грам.— повнозначна частина мови (перев. займенник або займенниковий прислівник), що виступає в ролі підрядного сполучника. На відміну від сполучників сполучні слова не тільки виражають відношення підрядного речення до головного чи підрядної частини простого речення до його основної частина, але в той же час є членами підрядного речення (Сл. лінгв. терм., 1957, 178). ◊ [Від (од) сло́ва] до сло́ва — все, від початку до кінця, докладно, нічого не пропускаючи. Подивіться лишень добре, Прочитайте знову Тую славу. Та читайте Од слова до слова, Не минайте ані титли, Ніже тії коми, Все розберіть...(Шевч., І, 1963, 333); Ломицькому здалось, що він десь чув цю фразу, таку саму од слова до слова. Він почав пригадувати і нагадав: цю фразу говорила недавно Маруся (Н.-Лев., VI, 1966, 26); Говорилось стисло в ньому [дописі] про життя в глухій Обухівці, за паровий млин, що в КНС Матюха з компанією відвоював. Про п’янство голови й про п’яний розгул. Все було надруковане, від слова до слова (Головко, II, 1957, 125); Він вислухав цікаво ту промову й затямив собі до слова, бо був дуже пам’ятливий (Март., Тв., 1954, 194); Впійма́ти (упійма́ти, злови́ти і т. ін.) на сло́ві кого — те саме, що Пійма́ти на сло́ві (див. пійма́ти). Щедрий на обіцянки, Мажара мав необережність публічно пообіцяти найближчим часом відкрити в радгоспі перукарню, і Мамайчук, впіймавши його на слові, заявив, що не голитиметься доти, доки перукарня не буде-таки відкрита (Гончар, Тронка, 1963, 117); — Я сказав,— як люди, так і я! Та що там говорить! Я своє діло знаю. — Е, Романе!..— сказав Хома, маючи, певно, на думці впіймати його на якомусь слові (Довж., І, 1958, 342); Гра слова́ми див. гра. Захлина́тися слова́ми див. захлина́тися; Зимува́ти на ко́жному (ко́жнім) сло́ві — дуже повільно говорити, розповідати. Купець почав розказувати і розказував повільно надзвичайно,— як то кажуть — зимував на кожнім слові (Вовчок, Вибр., 1937, 111); Золоте́ сло́во; Золоті́ слова́ див. золоти́й; З пі́сні сло́ва не ви́кинеш (не викида́ють) див. викида́ти; І (й) сло́ва не почу́єш див. почува́ти; І́ншими слова́ми див. і́нший; Ки́дати (ки́нути) слова́ [че́рез плече́] — говорити, казати що-небудь знехотя. — Ти ще мені, Варко, затанцюєш чардаш і поплачеш у черепок! Я тебе провчу, ти мені не будеш кидати слова через плече! (Томч., Жменяки, 1964, 191); Ки́дати (ки́нути) сло́во див. ки́дати; Ки́датися слова́ми (сло́вом) див. ки́датися; Кла́сти на папі́р (на папе́рі) слова́ див. кла́сти; Ковта́ти слова́ див. ковта́ти; Лови́ти ко́жне сло́во; Лови́ти слова́ із ро́та див. лови́ти; Лови́ти на сло́ві див. лови́ти; Лови́ти слова́ — те саме, що Лови́ти ко́жне сло́во (див. лови́ти). [Юда:] Він звик, щоб ми, як песики, лагідно йому дивились в вічі та ловили його слова (Л. Укр., III, 1952, 140); Не вмі́ти (не могти́) сло́ва (двох слі́в) ви́мовити (сказа́ти) — не вміти (не могти) висловити свої думки. — Жінчиної тіні боїться [Ступа], до ладу не вміє слова вимовить, а теж і собі між люди… в гласні!.. (Мирний, І, 1949, 381); Не лі́зти (не ла́зити, не полі́зти) за сло́вом (по сло́во) до кише́ні (в кише́ню) див. кише́ня; Нема́ (нема́є) слів, щоб… — неможливо висловитися; Пійма́ти на сло́ві див. пійма́ти; Помили́тися (змили́ти) на сло́ві (у сло́ві) — висловитися неточно; Сло́во в сло́во — абсолютно точно, відповідно до якогось тексту, розмови тощо; дослівно. Я вивчив майже всього [Шевченка] напам’ять (а пам’ять у мене була така, що лекцію історії, котру вчитель цілу годину говорив, я міг опісля продиктувати товаришам майже слово в слово!) (Фр., І, 1955, 13); Він вийняв з кишені газету:— Читайте слово в слово: «Торжество революції — такий єдиний шлях визволення народів Росії від національного гноблення..» (Головко, II, 1957, 524); Франко.. намагався передавати пушкінські рядки з максимальною близькістю до первотвору, майже слово в слово (Рильський, IX, 1962, 32); Сло́во за сло́вом; Сло́во по сло́ву — повільно, поступово. — Якось за чаркою змовилися мої старі з насмішкуватими Сердюками породичатися. Слово за словом, і навіть за придане домовилась (Стельмах, І, 1962, 58); — Панич! панич! — крикнула вона і з повними жменями глини кинулася через окіп до панича.. Слово по слову — розбалакалися (Мирний, IV, 1955, 33); Слово по слову він так захопився спогадами, що ладен був на цю тему говорити до самого вечора (Добр., Тече річка.., 1961, 236); Тягну́ти (висми́кувати і т. ін.) слова́ з ро́та див. рот; Ціди́ти сло́во за сло́вом; Ціди́ти сло́во по сло́ву див. ціди́ти. 2. тільки одн. Мова, мовлення. Возвеличу Малих отих рабів німих! Я на сторожі коло їх Поставлю слово (Шевч., II, 1953, 289); Читаю Шекспіра. Що за сила слова, Що за глибина думки! (Мирний, V, 1955, 342); Всі акини давно вважали, що голос і слово людське незрівнянно виразніші за музичний інструмент (Мас., Життя.., 1960, 52); Українське слово вперше в історії нації і літератури здобуло справжню свободу в дні Жовтня, який відкрив перед ним воістину велике майбутнє (Рад. літ-во, 2, 1968, 6); Головним інструментом у хірурга є скальпель, у муляра — кельма, у художника — пензель.., у викладача головною зброєю є слово (Рад. Укр., 28.I 1972, 2). Дар сло́ва див. дар; Ма́йстер сло́ва — видатний письменник. Читаєш — і бачиш великі зразки великих майстрів слова, бачиш, що можна зробити з тим словом (Коцюб., III, 1956, 257); Ніхто.. не брав до уваги того факту, що майстри слова навчалися своєму реместву не в школах од професорів, а од попередніших великих майстрів слова, придивляючись до їх творів (Вас., IV, 1960, 50); Худо́жнє сло́во: а) мова художнього твору. Гнучка ритміка і досконала музикальність вірша, могутність і краса художнього слова взагалі,— все це не може не цінитися сучасним читачем (Талант.., 1958, 21); б) твори художньої літератури. Художнє слово українського народу, яке після Великого Жовтня зазвучало на повний голос, привертає до себе увагу на всіх континентах земної кулі (Веч. Київ, 15.XI 1967,1); Худо́жник сло́ва — те саме, що Ма́йстер сло́ва. ∆ Друко́ване сло́во див. друко́ваний. 3. Висловлювання, фраза. Що б не сказав він, його слово закон (Мирний, IV, 1955, 118); — Не вихоплюйся, синку, з нерозумним словом, бо назад ніяково вертатися (Коцюб., І, 1955, 33); Він був фанатик-церковник, він з жахом слухав на сході слова про закриття церкви (Донч., II, 1956, 10); — А ти ще послухай, не завадить. Всяке мудре слово маси виховує, як каже товариш Корній Недокус (Збан., Малин. дзвін, 1958, 63); // розм. Відповідь, розповідь. Хлопчик дивиться на неї.. — Се ваші книжки? — вона пита в його. Нема одказу. — Чи ви любите книжки читати? — Знов нема слова (Вовчок, І, 1955, 385); — Розкажіть, як ви жили? Чи були ви щасливі? — Капітан деякий час садить мовчки, обличчя його хмарніє. Як він жив? Чи був він щасливий? Не так просто, видно, на це відповісти. Чекаючи його слова, старшокласники уважно дивляться на нього (Гончар, Тронка, 1963, 148); // у формі оруд. в. мн. слова́ми кого, чиїми. Уживається у знач. «як говорив (писав, учив і т. ін.) хто-небудь». Що ж до моєї фотографії і біографії, то я якось раз одписував уже одному галичанину словами Лермонтова: «Поэт! что в имени твоем?!» (Мирний, V, 1955, 400); — Ой, нащо він [півкарбованець] мені, Васильку! — А може, й знадобиться вам у хазяйстві,— відповів [онук] словами батька, ще не розуміючи, що вже ніякого хазяйства не має їхня родина (Стельмах, І, 1962, 6). ∆ Крила́ті слова́; Крила́тий ви́слів (ви́раз); Крила́та фра́за див. крила́тий. ◊ Без за́йвих слів див. за́йвий; Блуди́ти слова́ми див. блуди́ти 1; Випуска́ти слова́ на ві́тер див. випуска́ти; Віддава́ти (відда́ти) сло́во подя́ки див. подя́ка; До́брим сло́вом прислужи́тися див. прислу́жуватися; Живе́ сло́во див. живи́й; Закида́ти (заки́нути) сло́во кому, за кого, про кого — звертатися до когось із клопотанням про кого-небудь; Закида́ти сло́вом кому — починати з ким-небудь розмову, викликати на розмову когось. Наздогнали [чоловіки] його на вулиці і йшли юрбою за ним. Спершу мовчки, потім стали словом закидати йому, допитуватися знов. Але Гордій і тепер нічого не розповідав важливого (Головко, II, 1957, 323); Замо́вити [до́бре (прихи́льне)] сло́во див. замовля́ти; За слова́ми кого, чиїми, у знач. вставн. сл.— як було сказано ким-небудь. На плечах у нього міцно сидить рухлива лобата голова, яка, за словами Сагайди, готувалася людині-велетневі, а опинилася помилково у Маковейчика (Гончар, III, 1959, 55); — За його словами, мені на роду написано втопитись. Проте щоразу я впевнявся, що мене зарано примушували виконувати це віщування. Щоразу я оживав (Ю. Янов., II, 1958, 65); Зга́дувати (згада́ти) до́брим сло́вом див. зга́дувати; Зга́дувати (згада́ти) лихи́м (пога́ним і т. ін.) сло́вом див. зга́дувати; Зга́дувати (згада́ти) недо́брим сло́вом див. недо́брий; Здобува́тися (здобу́тися) на сло́во див. здобува́тися; З чужи́х слів — за чиїмись, а не своїми власними даними, спостереженнями; Кількома́ слова́ми див. кі́лька 2; Креса́ти слова́ми див. креса́ти; Крути́ти слова́ми див. крути́ти; Ла́яти (обзива́ти, прозива́ти і т. ін.) оста́нніми (уся́кими і т. ін.) слова́ми кого — обзивати когось образливо, грубо. Жінки розлютились і осміліли. Вони хапалися руками за гвинтівку, галасували, лаяли унтера останніми словами, обзивали звіром, собакою, падлюкою… (Коз., Гарячі руки, 1960, 123); Олександр лютує в душі, обзиває брата усякими словами (Стельмах, II, 1962, 41); Ма́рне сло́во; Ма́рні слова́ див. ма́рний 1; Марнува́ти слова́ див. марнува́ти; Медо́ві слова́ див. медо́вий; На ві́тер кида́ти слова́ див. ві́тер; На ві́тер пуска́ти слова́ — те саме, що На ві́тер кида́ти слова́ (див. ві́тер). — Гідротехнік Ковалів запевняє,.. що на Очеретянці уже цього року буде ставок довжиною п’ять кілометрів… А Ковалів — людина обережна, він не буде пускати слів на вітер (Чаб., Тече вода.., 1961, 125); На слова́х: а) усно. Прибіг гінець [гонець] з письмом к Латану.. і на словах додав: — Царю Латане неправдивий! Ти слово царськеє зламав (Котл., І, 1952, 183); Не буду тепера писати «достотної рецензії», бо думаю, що краще вимовлю свою думку на словах, ніж на письмі (Л. Укр., V, 1956, 43); — Ти дзвонив у справі Богдана? — Розповім на словах (Ю. Янов., II, 1958, 95); б) тільки у розмові, а не в дійсності. Буржуазна демократія на словах обіцяє рівність і свободу (Ленін, 39, 1973, 268); На словах наче й добрий, дав [Огієнко] матері навіть попону хлопцеві ноги прикрити, а почувається, якби сила,— передушив би і Яреська, і матір, і весь їхній рід (Гончар, II, 1959, 138); — Який мудрий знайшовся! На словах, як на цимбалах, а на ділі, як на балалайці… (Мур., Бук. повість, 1959, 273); Небагатьма́ слова́ми — те саме, що Кількома́ слова́ми (див. кі́лька 2); [Не] ва́ртий (варт) до́брого (лю́дсько́го) сло́ва хто — хтось [не] заслуговує на позитивну оцінку, на схвальний відгук. Чи вартий той людського слова, Хто відкидає, як сміття, Діла Веласкеса й Сєрова, Матейка й Рєпіна життя? (Рильський, III, 1961, 217); Не обмо́витися ні (й, і, жо́дним і т. ін.) сло́вом див. обмовля́тися; Не помина́ти (не пом’яну́ти) лихи́м (пога́ним і т. ін.) сло́вом див. помина́ти 1; Не промовля́ти (не промо́вити) і сло́ва див. промовля́ти; Обду́мувати (обду́мати) ко́жне сло́во (змі́ст ко́жного сло́ва) див. обду́мувати; Оберта́ти сло́во див. оберта́ти; Оберта́тися (оберну́тися) з слова́ми (сло́вом) див. оберта́тися; Обзива́тися (обізва́тися) сло́вом див. обзива́тися; Обкида́ти (обки́дати) [найгі́ршими і т. ін.) слова́ми див. обкида́ти 1; Обклада́ти слова́ми див. обклада́ти; Обмі́нюватися (обміня́тися) сло́вом (слова́ми) див. обмі́нюватися; Обмовля́тися (обмо́витися) сло́вом (слова́ми) див. обмовля́тися; Оброни́ти сло́во див. обро́нювати; Обце́ньками не ви́рвеш (не ви́тягнеш і т. ін.) сло́ва див. обце́ньки; [Одни́м] сло́вом; Одно́ (одне́) сло́во, у знач. вставн. сл.— уживається як узагальнення сказаного перед цим; коротко кажучи. Так само не сплю, не їм, мучуся і нічого не можу робити. Словом — інвалід, і не знаю, коли кінець буде сьому (Коцюб., III, 1956, 438); — Нам, товаришу Оленчук, зараз потрібні люди, які досконало знають Сиваш, уміють орієнтуватись на ньому не тільки вдень, а і вночі, в цілковитій темряві. Одним словом, нам потрібні провідники (Гончар, II, 1959, 398); Ми знайшли дорогу на військові французькі кораблі, ви чули з газет про бунт на крейсері, одно слово, було зроблено шматочок роботи, не мені цим хвалитися і не вам про це слухати (Ю. Янов., II, 1958, 252); Великомасштабна роль завжди приємна для актора. В ній багато відтінків, нюансів, одне слово — є що грати (Вітч., 1, 1970, 173); Озива́тися (озва́тися) сло́вом див. озива́тися; Па́ру слів написа́ти (сказа́ти і т. ін.) див. па́ра 1; Перекида́тися (переки́нутися, перемовля́тися, перемо́витися і т. ін.) слова́ми (сло́вом) — коротко говорити з ким-небудь; час від часу казати що-небудь один одному. Передні мовчали, і тільки ззаду рядка сусіди перекидались словами (Коцюб., І, 1955, 399); Ніччю, як окриється пекуче сонце, спаде денна задуха,— тільки й дихнеш свіжою прохолодою, тільки й посидиш з добрим чоловіком, перекинешся з ним живим словом (Мирний, III, 1954, 140); Скільки жінок завидують на її достатки, а завидувати нема чого, бо нема з ким по-людськи словом перекинутись, нема з ким ні повеселитися, ні посумувати (Стельмах, І, 1962, 321); Помина́ти (пом’яну́ти) до́брим (незли́м і т. ін.) сло́вом див. помина́ти 1. По сло́ву кого, чиєму, заст.— за чиїмсь наказом. Чигають [розбійники] на чумацьке добро, вичікують слушного часу, коли б в одну мить, по слову ватажка, кинутись на табір (Коцюб., I, 1955, 184); Пусті́ слова́ див. пусти́й; Ски́нутися по сло́ву див. скида́тися; Слова́ ду́рно (даре́мно, ма́рно) тра́тити (витрача́ти) — говорити, не досягаючи мети.— Та що я маю слова дурно тратить! Вона й не слухає! (Вовчок, І, 1955, 24); Сло́ва [лихо́го] не сказа́ти — не висловитися погано про кого-небудь. — Згадай [сину]: у яких ми злиднях жили, в якій нужді гибли, та ніхто про нас не скаже слова лихого… (Мирний, І, 1949, 403); Слова́ми масти́ти див. масти́ти; Сло́вом і ді́лом допомага́ти (помага́ти, сприя́ти і т. ін.) — подавати конкретну допомогу. Вернувшись «на тихі води», сподіваюсь застати молодий гурт в розцвіті сили й енергії, тоді й сама з охотою поможу їм і словом і ділом (Л. Укр., V, 1956, 207); Член партії повинен.. словом і ділом сприяти зміцненню дружби народів СРСР (Статут КПРС, 1971, 5); У (в) двох (кілько́х) слова́х — дуже коротко, стисло. Так ото слухай, скінчу вже в двох словах. По оглядинах царського двірка подались ми назад у монастир (Коцюб., III, 1956, 143); У (в) коро́тких слова́х див. коро́ткий; У (в) небагатьо́х слова́х — те саме, що У (в) коро́тких слова́х (див. коро́ткий); У (в) одно́ сло́во — одночасно, разом. Запорожці так собі його вподобали, що зозвали [зізвали] раду, да й бух Іванця кошовим. — Іванця! — аж скрикнули всі у одно слово (П. Куліш, Вибр., 1969, 59); Зупинились запорожці, злізли з коней і повернулися до Січі: — Прощай, наша Січ-мати,— сказали вони майже в одне слово (Довж., І, 1958, 239); Узя́ти (взя́ти, забра́ти) свої́ слова́ наза́д — відмовитися від сказаного раніше. [Милевський:] Олександро Вікторівно! Ви жорстокі! Я ж урочисто взяв назад свої слова! (Л. Укр., II, 1951, 33). 4. Обіцянка виконати що-небудь. — З буланим, мабуть, нічого не станеться. Я запевняю. — Ні?! Слово? — Слово! (Коцюб., II, 1955, 269); — Чи слова свого давнього не забули? — допитуються і Сердюк, і Сердючиха (Стельмах, І, 1962, 59); // Згода на шлюб. — Дільце в нас є невеличке. Ви, дядьку, хочте сердіться, хочте ні — а Орисі я нікому не віддам. І якщо ваше слово, то й женився б (Тют., Вир, 1964, 96). ◊ Ві́рити на сло́во див. ві́рити; Ві́рте (пові́рте) [моє́му] сло́ву, у знач. вставн. сл.— уживається, щоб переконати співрозмовника в чому-небудь. Повірте слову, мій шановний друже, Посмертного життя не хочу я собі (Л. Укр., І, 1951, 98); — Я, товаришу командир… відважний.. Повірте моєму слову, я на повнім ходу стрибав з поїзда (Гончар, III, 1959, 38); Держа́тися свого́ сло́ва [свої́х] слів — те саме, що Доде́ржувати [свого́] сло́ва (див. доде́ржувати). Настя положила зарік якнайчастіше навідуватися до хрещениці. Вона завжди держалася слова (Мирний, IV, 1955, 68); — Нехай злиденнії прочани.. своїх держаться слов [слів]! (Котл., І, 1952, 280); Доде́ржувати (додержа́ти) [свого́] сло́ва див. доде́ржувати; Дотри́мати [свого́] сло́ва; Спра́вдити (стри́мати і т. ін.) [своє́] сло́во — те саме, що Доде́ржувати (додержа́ти) [свого́] сло́ва (див. доде́ржувати). «Морити не буду, та й не годуватиму дурно, не бійся». І в перший же день дотримала [Мартоха] слова (Л. Укр., III, 1952, 638); Плачинда дотримав свого слова: ніде не жалівся, помовчували деякий час про свою пригоду і чумаки (Стельмах, І, 1962, 237); Робітничий клас, колгоспне селянство, трудова інтелігенція України під керівництвом Комуністичної партії з честю дотримали свого слова — достроково, у жовтні 1970 року, завершили п’ятирічку (Матер. XXIV з. Компартії України, 1971, 4); Ти просиш приїхати до вашого виїзду, але я не можу сього зробити, бо обіцяла нашим пождати їх тут і тепер можу їх засмутити, а може й образити, коли не стримаю слова (Л. Укр., V, 1956, 154); Зра́джувати (зра́дити) своєму́ сло́ву див. зра́джувати; Лама́ти (злама́ти, полама́ти і т. ін.) [своє́] сло́во — відмовлятися від раніше сказаного. Пани Янковські не звикли ламати слова (Коцюб., I, 1955, 106); — Він як ішов на війну, то приказував тут жити. І я, матінко, його слова ламати не буду (Тют., Вир, 1964, 510); — Царю Латине неправдивий! Ти слово царськеє зламав (Котл., І, 1952, 183); — Кажуть, що вже пообіцяв він видати свою дочку Інгігерду за норвезького короля Олафа Товстого. Але хай поламає своє слово, раз до нього засилає послів руський князь (Загреб., Диво, 1968, 237); На че́сне сло́во див. че́сний; На че́сному сло́ві ви́сі́ти (трима́тися і т. ін.) див. че́сний; Поверта́ти (поверну́ти) сло́во [наза́д] кому — відмовлятися від сказаного раніше. — Коли твій нелюб до тебе такий ласкавий, що уважив твоє прохання, то й я повертаю тобі назад твоє слово (Стор., І, 1957, 41); — Ярино,— він враз упав на коліна,— єдина моя, невже ти не бачиш, що я тебе покохав, кохаю безмірно. Ще не пізно, поверни Максимові слово, стань зі мною під вінець (Панч, Гомон. Україна, 1954, 74); Пові́рити на сло́во див. пові́рити 1; Подава́ти сло́во див. подава́ти 2; Прийма́ти (прийня́ти, трима́ти і т. ін.) на [че́сне] сло́во — те саме, що Прийма́ти (прийня́ти) на ві́ру (див. ві́ра 1). Як і всі антрепренери українських театрів, М. К. Садовський тримав трупу «на слово» (Минуле укр. театру, 1953, 168); З рекомендаціями, Як воно і годиться, В курник вмостилася Лисиця. Прийняв її На чесне слово в штати Осел вухатий (Іванович, Перебендя.., 1960, 29); Сло́во го́нору, заст.— те саме, що Сло́во че́сті (див. честь). Наливайко кинув курити люльку, до сотника ближче підступив: — Рукодайний слуга? То ж, певне, слово гонору давав свому пану на вірне слугування? (Ле, Наливайко, 1957, 260); Сло́во зго́ди — обіцянка виконати що-небудь. [Андромаха (увіходить):] Хвала богам! Пішли таки лідійці! Пішли на бій. Цар Ономай сказав: «Я маю слово згоди від Кассандри» (Л. Укр., II, 1951, 291); Сло́во че́сті див. честь; Спра́вджується (спра́вдилося) сло́во чиє — збувається (збулося) чиєсь передбачення, пророкування і т. ін. Справдилось його слово. Разом з Яношем, просто зі степу прийшов Яресько в революцію (Гончар, II, 1959, 30) Тверди́й (міцни́й і т. ін.) на сло́во хто — хтось дотримується сказаного, обіцяного. Василь Семенович — чоловік твердий на слово (Мирний, І, 1949, 206); Трима́ти сло́во див. трима́ти. 5. тільки одн. Прилюдний виступ, промова де-небудь Полум’яним більшовицьким словом, особистим прикладом стійкості, безстрашності й відваги комуністи по-ленінськи надихали радянських людей на героїчні подвиги (Ком. Укр., 5, 1970, 39). ◊ Бра́ти сло́во див. бра́ти; Віта́льне сло́во — промова, якою вітають кого-небудь; Вступне́ сло́во — промова, яку виголошують на початку зборів, конференцій і т. ін. Традиційне вступне слово говорить нинішній директор школи (Літ. Укр., І.VІІІ 1969, 2); Забира́ти (забра́ти) сло́во див. забира́ти; Записа́тися на сло́во — зголоситися на виступ (на зборах, мітингах і т. ін.) Абрамович, сполотнівши, підвівся. — По-перше, я не хотів… — А по-друге, запишіться на слово, товариш Абрамович (Ле, Міжгір’я, 1953, 111); Ма́ти сло́во див. ма́ти 2; Надава́ти (нада́ти) сло́во див. надава́ти 2; Надгро́бне (проща́льне) сло́во — промова, яку виголошують під час прощання з покійником. Як все уже було готово, Тогді якийсь їх филозоп [філософ] Хотів сказать надгробне слово, Та збився і почухав лоб (Котл., І, 1952, 268); Маковея підняв на ноги трикратний салют, яким полк проводжав у братську могилу Ясногорську та її товаришів. Вже було сказано прощальне слово, вже люди розбігалися по своїх місцях, виконуючи команди, збираючись знову в дорогу (Гончар, III, 1959, 455); Напу́тнє сло́во — поради, побажання, що висловлюються кому-небудь у дорогу; напуття. Бійці ним дорожили, і Леночка, певно, здогадувалась, яке важливе для них її напутнє слово (Ю. Янов., II, 1954, 10); Коли серед шуму, дзвону зброї і кінського тупоту були віддані останні розпорядження, Боженко, як і завжди, закінчив свою промову напутнім словом (Довж., І, 1958, 197); Наступа́ти (насіда́ти і т. ін.) сло́вом на кого — у розмові домагатися чого-небудь від когось. Він наступав тепер на Сидорчука кожним своїм словом, сухим і гострим, як ніж (Ю. Бедзик, Полки.., 1959, 88); Одбира́ти (одібра́ти) сло́во — те саме, що Забира́ти (забра́ти) сло́во (див. забира́ти). — Високий трибунал складає подяку всім, хто тут висловився і хто присутній при цьому, — знову вклонився пан Дулькевич. — Хто з панів членів трибуналу хоче одібрати слово? (Загреб., Європа 45, 1959, 452); Позбавля́ти (позба́вити) сло́ва див. позбавля́ти; Проси́ти (попроси́ти, попроха́ти) сло́ва див. проси́ти, попроси́ти, попроха́ти; Сло́во ма́є хто (надає́ться і т. ін.) кому — хтось одержує дозвіл прилюдно виступити з доповіддю, пропозиціями і т. ін., має право висловитися. — Слово для інформації має товариш Гуща (Мик., II, 1957, 42); — Слово для пропозиції має командир Таращанського полку товариш Боженко (Довж., І, 1958, 166); — Слово для доповіді «Про роззброєння саперного батальйону полуботківцями» надається депутатці Супрун. Але не встигла Мирослава Супрун, зійшовши на трибуну, сказати першу фразу, як Гудзій зупинив її: — Пробачте, переб’ю на хвилинку (Головко, II, 1957, 522); У (в) ко́го є сло́во? — хто хоче висловитися? Нарешті Петро Карпович утихомирив людей [на сходці]. — ..У кого є слово або пропозиція? (Є. Кравч., Квіти.., 1959, 160); Утрача́ти (утра́тити, втрача́ти, втра́тити) пра́во сло́ва — бути позбавленим можливості висловитися. [Голос покликача:] Оскаржений, що сам себе зве Парвус, образив тяжко маєстат святині і через те утратив право слова (Л. Укр., II, 1951, 531). 6. тільки одн. Жанр літературного твору у формі ораторської розповіді. 7. тільки мн. Літературний текст до вокального твору. Одарочка сіла у тому холодочку, почала плести віночок і співала якусь.. пісню. Без слів була та пісня, та люба, привітна така (Мирний, І, 1954, 252); Відомі такі поєднання: слова народні, музика композитора такого-то, слова поета такого-то, музика народна (Рильський, IX, 1962, 225); Максим Рильський — це той радянський поет, на слова якого українські композитори написали найбільше творів (Мист., 2, 1955, 38). ∆ Пі́сня без слів див. пі́сня. ◊ Кла́сти на му́зику (на но́ти) сло́ва див. кла́сти. $ Без слів (сло́ва) — мовчки, нічого не кажучи. І ти не згадаєш того сироту… Кого ти без мови, без слова навчила Очима, душею, серцем розмовлять (Шевч., І, 1963, 145); Мати без слова поставила на стіл молоду картоплю з укропом і, перехопивши мій погляд, зітхнула (Стельмах, Щедрий вечір, 1967, 32); Вся постать говорила без слів: «Ану-ну, чим ви тут займаєтесь?» (Головко, II, 1957, 133); Вибача́й (вибача́йте, ви́бач, ви́бачте) на [цьо́му (цім)] сло́ві див. вибача́ти; Ву́личне сло́во — грубе слово або вислів, що перебуває поза нормами літературної мови; вульгаризм; Го́стре (заго́стре і т. ін.) сло́во — сповнений дотепу, влучний, дошкульний вислів або одне слово. Він любить сказати гостре слово (Гжицький, У світ.., 1960, 52); Гострі слова злітали з її присохлих материнських вуст, як важкі блискавиці (Ільч., Козацьк. роду.., 1958, 48); — Наш добрий хазяїн, бува, Трохи загострі говорить слова, Трохи штрафує застрого… (Рильський, І, 1960, 318); Го́стрий на сло́во див. го́стрий; Гріх сло́во (сло́ва) сказа́ти див. сказа́ти; Дава́ти (да́ти) сло́во див. дава́ти; Держа́ти сло́во: а) те саме, що Доде́ржувати (доде́ржати) [свого́] сло́ва (див. доде́ржувати). Лучче [краще] не обіцяти, як слова не держати (Номис, 1864, № 10676); Петько всміхнувсь: — Одначе ти, Ониську, жартівник! Зумію я віддячити. Держати слово звик… (Бичко, Сійся.., 1959, 366); б) виголошувати промову. Була в гурті маленька Жанна Д’Арк: ..Вона держала слово, і багато великих слів у ньому поміщалось: братерство, рівність, воля, рідний край… (Л. Укр., I, 1951, 187); Сотник, Михайло Завістний, зняв шапку перед своєю батавою і до неї обернувся тихою мовою: — Панове, товариство-громадо! Дозвольте до вас слово держати! (Стар., Облога.., 1961, 9); До сло́ва ка́жучи див. каза́ти; До сло́ва мо́вити див. мо́вити; До сло́ва прийшло́ся див. прихо́дитися; Загуби́ти сло́во див. загу́блювати; Здава́тися (зда́тися) на сло́во чиє, яке — погоджуватися з чимсь, піддаватися на що-небудь. — Отсе зять, а то дочка… Розсудіть їх, як ваша ласка, по правді… Я вже здаюся на ваше слово, як розсудите, так і буде… (Коцюб., І, 1955, 37); [Маруся (падає перед гуменею):] Матушко! простіть мене! грішна я, грішна… Здалася на слово улесливе, здалася на речі лукаві… (Мирний, V, 1955, 115); З дво́х слів; З одно́го сло́ва — з самого початку розмови. Тимко з двох слів лізе в бійку і б’є чим попало (Тют., Вир, 1964, 243); З пе́ршого сло́ва розумі́ти (зрозумі́ти) див. пе́рший; З ци́ми (ти́ми) слова́ми; При тім (цім, сім) сло́ві; При цих (тих) слова́х — кажучи щось. З цими словами о. Василь кидав скісний погляд на Раїсу і позіхав (Коцюб., І, 1955, 330); — Лучче [краще] поллю сухий тин: може, виросте, — сказала Соломія і з тими словами вхопила відро, котре стояло коло криниці, і вилила воду на тин, просто до Романа (Н.-Лев., VI, 1966, 306); — І бог, видно, той панський, а не наш. — Сумний, мовчазний похнюпився Грицько при тім слові (Мирний, І, 1954, 302); — Ох, крутиголова, натанцюється хтось від неї…— І при цих словах вона мимоволі швидко і неспокійно глянула на свого Віталика, що, зіщулившись, сидів поруч з Тонею (Гончар, Тронка, 1963, 140); Й (ні) сло́ва не сказа́ти див. сказа́ти; Ко́ване сло́во див. ко́ваний; Кра́сне сло́во; Кра́сні слова́ див. кра́сний; Криве́ сло́во див. криви́й; Кру́гле сло́во див. кру́глий; Легки́й на сло́во див. легки́й; Ліни́вий на сло́во — який не любить багато говорити, виступати і т. ін. Денис ніколи не входив у суперечки, бо був лінивий на слово і знав, що ніколи Сергія не переспорить (Тют., Вир, 1964, 243); Метке́ сло́во — дошкульна мова. Чи від того, що вона нахилилася, чи може й від того, що метке Грицькове слово влучило .. її у серце.., лице Христине.. покрилося червоним заревом [рум’янцем]… (Мирний, І, 1949, 277); Міцне́ сло́во див. міцни́й; Міцне́ньке сло́во див. міцне́нький; Набі́р слів див. набі́р; На [своє́му] сло́ві стоя́ти (ста́ти і т. ін.) — дотримуючись якої-небудь позиції, відстоювати свої погляди, дії тощо. — Ви собі робіть, як знаєте,.. а я на своєму слові стану: я за Чайченка дочки не ’ддам [віддам], поки жив (Вовчок, І, 1955, 215); На цьо́му (цім, сім, тім, оста́нньому і т. ін.) сло́ві; На сі слова́ — коли про це йшла мова; у той час, коли говориться. На самому цьому слові одчинилися двері і почтальйон [поштар] подав мені третій лист ваш (Шевч., VI, 1957, 46): — Я Марти не віддам.— А Марта на цім слові у світлицю входить (Вовчок, VI, 1956, 250); На останньому слові [станового] в хату ввійшли: козачий голова з писарем та панський старшина з старостою (Мирний, І, 1949, 376): [Любов:] Не думай, що я нічого не розумію (на сі слова входить мати Ореста збоку і спиняється за трельяжем) (Л. Укр., II, 1951, 55); Не ва́ртий (не ва́рті) сло́ва [до́брого] — те саме, що Не ва́ртий [ла́маного] гроша́ (ша́га, ше́ляга і т. ін.) (див. ва́ртий). Кожен засватаний парубок, кожна дівчина, що подала рушники, втрачали раптом в її очах ціну, не варті були доброго слова (Коцюб., II, 1955, 30); [Не] для (за́для, ра́ди) кра́сного сло́ва див. кра́сний; Не мо́жна слова́ми сказа́ти див. сказа́ти; Ні (а́ні) в ка́зці сказа́ти, ні (а́ні) перо́м описа́ти (списа́ти і т. ін.) див. сказа́ти; Ні перо́м не списа́ти, ні сло́вом не сказа́ти; Не мо́жна сло́вом розказа́ти, а́ні перо́м описа́ти див. перо́; Оста́ннє сло́во: а) (чиє, кого) категоричне, остаточне рішення про кого-, що-небудь. — Це моє останнє слово. Я не то що за вас не хочу видавати своєї дочки, я її ні за кого не видам,— сказала Каралаєва і подумала про себе: «Не видам її заміж, аж доки сама не вийду» (Н.-Лев., VI, 1966, 54); Хотів [Дорошенко] заговорити, але неприємний якийсь намул від недавньої розмови, власне, від того, що не за ним лишилося слово останнє, «верхнє»,— не давав цього зробити (Головко, II, 1957, 197); б) (чого) досягнення науки, техніки і т. ін. [Лікар:] Бідовий народ [панночки]! Прочитає останнє слово науки і думає, що вже всю мудрість проглинула (Л. Укр., II, 1951, 40); Це був великий лікарський кабінет, обладнаний за останнім словом лікарської техніки (Смолич, Прекр. катастр., 1956, 357); Маяковський створив для грандіозного змісту своєї поезії блискучу нову форму — ораторський тонічний вірш, що став останнім словом багатовікового історичного розвитку російського вірша (Поезія.., 1956, 138); — Ввели [конструктори] механізм так званої безкулачної наладки. Це — новинка! І останнє слово техніки — це електромагнітні фрикційні муфти (Вітч., 2, 1956, 104); в) виступ підсудного перед винесенням вироку; Перейти́ від слів до ді́ла див. перехо́дити; Пе́рше сло́во див. пе́рший; Пле́тиво слів див. пле́тиво; Погуби́ти слова́ див. погуби́ти; Подава́ти (пода́ти) сло́во див. подава́ти 1; Прийти́ до сло́ва див. прихо́дити; Присі́куватися до ко́жного сло́ва див. присі́куватися; При сло́ві — при нагоді; як буде про це йти мова. Мати поплакала, пожурилася нещасливою синовою долею і пообіцяла при слові батькові сказати (Мирний, IV, 1955, 37); Пристава́ти (приста́ти) на сло́во див. пристава́ти; Проба́ч (проба́чте, пробача́й, пробача́йте) на [цьо́му (цім)] сло́ві див. пробача́ти 1; Розще́дритися на сло́во (на слова́) — стати балакучим. На диво, розщедрився сьогодні Левко на слова (Стельмах, І, 1962, 64); Си́льні слова́ див. си́льний; Си́пати слова́ми (слова́) див. си́пати; Сказа́ти нове́ сло́во див. сказа́ти; Сказа́ти своє́ сло́во див. свій; Сказа́ти [хоч] сло́во див. сказа́ти; Скупи́й на слова́ (на сло́во) див. скупи́й; Скупува́тий на слова́ (на сло́во) див. скупува́тий; Соло́дке сло́во — надмірно ласкаве, улесливе висловлювання. Гандзю моя, Гандзю мила, Чим ти мене напоїла? Чи любистком, чи чарами, Чи солодкими словами? (Пісні та романси.., II, 1956, 47); Прилащиться підлиза хоч до кого: Солодкії слова Приманюють великого й малого,— То вже така дурниця світова (Гл., Вибр., 1951, 91); Тими ніжними, солодкими словами Зоня могла все зробити з Юзею, що хтіла (Л. Укр., III, 1952, 649); Соло́не сло́во — грубий, непристойний вислів. Ми встигли пригадати кілька пліток з фабричного життя й анекдотів, кілька солоних слів проковтнути і розсмішити дівчат-монтажниць (Ю. Янов., II, 1958, 112); Тверде́ сло́во див. тверди́й; У (в) вузько́му (стро́гому, професіона́льному, ті́сному, то́чному і т. ін.) розумі́нні [цього́] сло́ва див. розумі́ння; У (в) кра́щому (висо́кому і т. ін.) розумі́нні [цього́] сло́ва див. розумі́ння; У (в) по́вному (по́внім) зна́ченні (розумі́нні) [цього́] сло́ва ([цих] слів) див. по́вний; У (в) прямо́му (звича́йному, буква́льному і т. ін.) розумі́нні [цього́] сло́ва див. розумі́ння; Узя́ти (взя́ти) сло́во див. узя́ти; Уче́не сло́во — книжний вислів, книжна мова. Не било б вічі, що це автор розказує, та ще й ученими словами (Мирний, V, 1955, 402); Рекомендацію докинув агроном Що між вузластими проводив нас кущами І лекцію читав нам, неофітам трьом, Ледь кокетуючи ученими словами (Рильський, III, 1961, 202); Хоч би [тобі́] сло́во: а) тихо. І зорі зникли. Хоч би слово, Хоч би де голос обізвавсь (Шевч., II, 1963, 33); б) не говорить хтось. — А моя цілі вечори мовчить, хоч би тобі слово, чекає що я скажу (Стельмах, II, 1962, 354); [Що і] слів [лю́дськи́х] нема́ (не вистача́є і т. ін.) — дуже добре, надзвичайно гарно і т. ін.; неможливо висловити, схарактеризувати тощо. Чисто тут і гарно незвичайно. Годують так смачно, гарно і гігієнічно, що і слів нема на похвалу (Коцюб., III, 1956, 353); У пучок останні віти зв’яжем, Що морозом називають їх… Часом можна висловить пейзажем Те, для чого слів нема людських (Рильський III, 1961, 315). Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.— Т. 9. — С. 367 - 372.... смотреть

СЛОВО

(а́ні) ні сло́ва. Нічого не розказувати нікому, не промовляти нічого. Потім зібгав мокру хусточку і загорнув її в газету. — Навіщо? Пошепки спитала Наталка. — А щоб дехто не бачив,— моргнув він і насварив пальцем.— Дивись мені, ані слова (С. Журахович); Хотілося їй (мачусі) криків болю, лайки; оправдання своїх знущань, а дівка, мов на злість,— ні слова ніколи (Г. Хоткевич). ні сло́ва, ні півсло́ва. Уже Хома раз виніс, удруге, а Павло сидить курить і ні слова, ні півслова (Григорій Тютюнник). ні слівця́, ні півслівця́. — Живе собі жінка тихо, нікому ні слівця, ні півслівця (Григорій Тютюнник). а́ні слове́чка. — Ну, добре. Ти знаєш, Сузя, мені не вільно про се говорити. Я тобі скажу, а ти — гляди мені — ша! ані словечка нікому (М. Коцюбинський). без за́йвих слів (розмо́в). Не вдаючись у пояснення, не витрачаючи на них часу. (Дон Жуан:) Душа свої потреби має й звички, так само, як і тіло. Я хотів би, щоб ви без зайвих слів се зрозуміли (Леся Українка); Цар слова її обмислив, в думці все як слід обчислив І синів без зайвих слів Враз покликати звелів (Л. Первомайський); Од фундаментів до дахів добротно все. Без зайвих слів по всьому видно (І. Гончаренко); Розмовляв (Корнієнко) з кимось по телефону: — Ріж кабанів, курей, усе, що маєш, а бійців нагодуй і на дорогу забезпеч. Да… Не качай гарячки. Що там у хуторі? Ти що, бабів чи мене слухаєш?.. Ну, отож. Давай без зайвих розмов… (Григорій Тютюнник). без слів (сло́ва). Мовчки, нічого не кажучи. Оля все зрозуміла без слів і ясним своїм розуміючим поглядом провела подругу (О. Копиленко). без сло́ва. Мовчки, нічого не говорячи. — Він (тато), не кваплячись, пестить Клавину голівку. Опісля бере дочку за руку й без слова веде в хату (М. Понеділок). би́стрий на сло́во. Який, не задумуючись, дає метку, влучну відповідь; дотепний. Антон Коза, говіркий, насмішкуватий, бистрий на слово (О. Копиленко). би́ти сло́вом (слова́ми) кого і без додатка. Дошкуляти кому-небудь репліками, зауваженнями і т. ін. (Руфін:) Ти боляче мене словами б’єш… гірка се правда… Та нема вже ради .. запався шлях до чесного життя (Леся Українка); // Висловлюватися влучно, різко, дошкульно. (Руфін:) Адже в його листах, у кожнім слові, загонисту вояцьку вдачу видно: він словом бив, немов вояк мечем (Леся Українка). блуди́ти слова́ми. Говорити несвідомо, безтямно, уві сні; марити. Він аж захворів. Ліг. А вдосвіта чую — блудить словами (М. Куліш); Спить Петруня .. дихання часте, блудить зо сну словами (С. Васильченко); // Говорити несерйозно. Ой ти, дівчино, словами блудиш, Сама не знаєш, кого ти любиш (П. Чубинський). бра́ти / взя́ти (свої́) слова́ наза́д. Відмовлятися від сказаного раніше. (Єпископ (до неофіта-раба):) Покайся, нечестивий, візьми назад слова ті необачні, бо гірш тобі на тому світі буде, аніж на сьому (Леся Українка). бра́ти / взя́ти сло́во з кого. Заручатися чиєю-небудь обіцянкою, запевненням у чомусь. Зізнався я їй про нічного гостя і взяв з неї слово нікому про це ані гу-гу, навіть тітці (В. Логвиненко). вести́ (заво́дити) сло́во (мо́ву, річ). Говорити про що-небудь. Тепер і решта косарів зрозуміла, до чого вів слово суворий запорожець, і вони загомоніли всі разом (П. Панч); Тепер Марта дивилась на капітана неприязно .. Довкола відбуваються такі події, а він веде мову про дурниці (В. Собко); — А знаєш, Тимофію, куди ходім? — перегодя трохи, веде річ Пацюк.— До пана!.. (Панас Мирний); Мало не з кожним заїжджим заводить Демид мову про того свого генерала і дивується, що ніхто про нього не чув і не знає (О. Гончар). здійма́ти річ. Коли Остап здіймав річ про те, що пора вже висунути шию з панського ярма, люди спочували (співчували) йому (М. Коцюбинський). впада́ти в річ. (Джонатан (тихо до Річарда):) Але ж, брате, впадати в річ старому — як же можна (Леся Українка). (від сло́ва) до сло́ва. 1. Все підряд, нічого не пропускаючи, від початку до кінця. Він вислухав цікаву ту промову й затямив собі до слова, бо був дуже пам’ятливий (Л. Мартович); Ніколи люди не чекали так газет, як тепер, вичитували від слова до слова (Григорій Тютюнник). 2. Точно, дослівно, без змін. Ломицькому здалось, що він десь чув цю фразу, таку саму од слова до слова. Він почав пригадувати і нагадав: цю фразу говорила недавно Маруся (І. Нечуй-Левицький). в одно́ сло́во, зі сл. сказа́ти, скри́кнути і под. Одночасно, разом. — Запорожці зозвали (скликали) раду, да й бух Іванця кошовим.— Іванця! — аж скрикнули всі в одно слово (П. Куліш). вста́вити сло́во. При нагоді доречно сказати або додати щось у розмові. Вони з таким запалом доводять своє, що і вставити слово ніяк (З усн. мови). вхопи́тися за сло́во (за слова́). Не гаячись, скористатися чиєюсь думкою, ідеєю, натяком тощо як приводом до чого-небудь. — Сяде, безпремінно сяде! — .. вхопився за слово Максим.— Он і кватирка у вас прочинена. А коли протяг у хаті, коровай неодмінно зісподу буде глевкий! (Ю. Смолич); — Хороший килим, гарний. Кульжан, дочка моя, ткала..— Треба подумати про її щастя,— вхопився Бутаков за ці слова, які давали змогу повертати розмову в потрібному напрямку (З. Тулуб); — А до прикладу кажучи, що то за сума? — ухопились за слова майстри.— Сума незначна (Ю. Збанацький). го́стре (заго́стре) сло́во (слівце́, слове́чко). Висловлена ким-небудь образа; щось дуже неприємне. Він любить сказати гостре слово (В. Гжицький); Запальна Варя Кочубей насурмилась, ладна вже була кольнути Сою якимсь гострим слівцем (Д. Ткач); Дідок повертається на другий бік, а баба не вгаває: — Що — гостре словечко коле сердечко? (В. Большак). го́стрий на язи́к (на сло́во, на слова́, на мо́ву і т. ін.). Здатний влучно, дошкульно, різко, дотепно і т. ін. висловлюватися. Замолоду була (Мар’я) красива, швидка, весела… і на язик гостра (Панас Мирний); Надто гострий він на язик, не змовчить, не стерпить неправди (К. Гордієнко); Смішне найбільше впадало в очі спостережливій і гострій на язик Каті (В. Козаченко); А була в нас дівка, бідова така, на слово гостра, і рішила вона .. скупатись у тому ставу одної ночі (Легенди..); Гострий на слово, з доброю реакцією, з іронічною посмішкою, .. він спочатку багатьох буквально зачарував (Б. Олійник); (Іван:) Гострий ти на слова, та який то з тебе на ділі козак? (С. Васильченко); Два козаки виїхали наперед із запорозьких рядів. Один був молодий, другий старіший, обидва гострі на слова (О. Довженко); (Василь:) Ну й гостра ж на мову! На нашім кутку таких дівчат і заводу нема (М. Кропивницький); І змалку гра слова́ми. Вислів, побудований на вживанні різних за значенням слів однакового звучання; каламбур. Дуже добре знаючи українську мову і тонко схоплюючи відтінки і змістові можливості слова, І. Тобілевич іноді застосовує в розглядуваних п’єсах так звану гру словами (Курс іст. укр. літ. мови); При грі словами використовуються як однозвучні слова чи вирази (омоніми), так і близькозвучні, лише подібні за своїм звучанням (пароніми) (Культура сл.). гра слів. Завдяки доцільному, вмотивованому використанню такого мовного явища, як гра слів, наша мова стає влучнішою, гострішою (Культура сл.). гріх (сло́во (сло́ва)) сказа́ти. Нема підстав нарікати на щось, скаржитися на кого-, що-небудь. — Не знають, де й ділася (Христя). А шкода, добра була робітниця, добра, гріх слова сказати! — пожалів Рубець (Панас Мирний); — Ні, гріх сказати, в нас не б’ють (Леся Українка); — Ні, гріх сказати,— загомоніли всі разом.— Семен не такий. Він своїх жінок жалував (М. Коцюбинський). дава́ти / да́ти сло́во кому і без додатка. 1. Надавати можливість, дозволяти висловитися, виступити десь. — Мирославо Наумівно, дай мені слово,— звівся з місця і випростався на весь свій гвардійський зріст солдат (А. Головко); — Не гарячкуйте,— мовив Сторожук.— Збори йдуть так, як і годиться. Кожному дамо слово (Є. Гуцало). 2. Обіцяти що-небудь комусь. — Ну, як таки так: дав слово бути в 8 годин, увечері, а зовсім його не було (Панас Мирний); // Запевняти кого-небудь у чомусь. — Відверто не визнає (Джмелик) ідеї, за яку ти ладен в любу (будь-яку) хвилину віддати життя, і обіцяє тобі приємну зустріч в темному завулочку? Даю тобі слово, що в такій зустрічі переможцем буде він, а не ти (Григорій Тютюнник). дава́ти / да́ти сло́во че́сті кому і без додатка. Урочисто клястися, присягати. (Остряниця:) Присягай іменем короля… забути ворожнечу .. Потоцький повторює. (Гуня:) А тепер дай слово честі (О. Довженко). дару́йте насло́ві кому і без додатка. Уживається як стала форма вибачення; вибачайте. (Гусак:) Даруйте на слові, але ви більш як помиляєтесь (І. Микитенко). держа́ти (трима́ти) / зде́ржати сло́во. 1. Виконувати обіцяне. Петько всміхнувсь: — Одначе ти, Ониську, жартівник! Зумію я віддячити. Держати слово звик (В. Бичко); Ніяк не могла зловити сих пісень, що тепер посилаю, я ж Вам їх давно обіцяла, і хоч, може, вони Вам і не дуже потрібні, однак, слово завжди треба тримати (Леся Українка). держа́тися сло́ва. Настя положила за рік якнайчастіше навідуватися до хрещениці. Вона завжди держалася слова (Панас Мирний). здержа́ти сло́ва. Краще не обіцяти, як слова не здержати (Укр.. присл..). стри́мати сло́ва. Ти просиш приїхати до вашого виїзду, але я не можу сього зробити, бо обіцяла нашим пождати їх отут і тепер можу їх зсмутити, а може, й образити, коли не стримаю слова (Леся Українка). 2. тільки недок. держа́ти сло́во до кого, перед ким і без додатка, книжн. Виступати, виголошувати промову перед ким-небудь. Була в гурті маленька Жанна д’Арк: вона держа для (за́для, ра́ди і т. ін.) кра́сного сло́ва. Щоб справити враження, ви́кликати певний ефект. Не ради красного слова вона тепер приводила в примір братової синів (Панас Мирний). для (за́для) кра́сного слівця́. Тим часом автор цієї розповіді був між життям і смертю. Сказано це не для красного слівця (П. Загребельний); Тільки деяких не пустим. Обіцяльника отого, Що .. клянеться без кінця Задля красного слівця! (С. Олійник). доде́ржувати (дотри́мувати) / доде́ржати (дотри́мати) (свого́) сло́ва. Виконувати свої обіцянки, зобов’язання. Курс теоретичної фізики він (Максим) здав на “відмінно”, хоч Федір додержав свого слова і ганяв Максима, як говорили студенти, по спіралі (Н. Рибак); — Я свого слова дотримав. Наші хористи ждуть вас, Іване Івановичу (Ю. Збанацький). доклада́ти / докла́сти свої́х слів. Втручатися в розмову, висловлюватися з приводу чого-небудь. — А ви, стара, таки і своїх слів докладіть, як часом Лукина носа вгору задере (І. Нечуй-Левицький). до сло́ва мо́вити. Уживається для вираження наміру принагідно щось сказати; варто зазначити. До слова мовити, як не прикро, але сучасні драматурги, за невеликим виключенням (винятком), ще не створили в своїх п’єсах образів, рівних творінням наших класиків за силою соціального викриття й художньої виразності (З глибин душі). до сло́ва прийшло́ся, безос. Випала нагода сказати щось додати що-небудь до сказаного. За вечерею розмови точилися всякі, а далі якось до слова прийшлося — похвалився Андрійко, які ковзани в подарунок на свято прислав Павлушці вчителевому дядько його з міста (А. Головко); — Та я хіба що? — заїкуючись, виправдувався знічений Харитон. — Хіба ж я проти? То тільки до слова прийшлося. Язик не туди повернувся, казавши… (Ю. Смолич). живе́ сло́во. 1. Усне повідомлення безпосередньо кому-небудь. Люба мамочко! .. Ліля і Оксана розкажуть тобі про все живими словами, то що ж описувати? (Леся Українка). 2. Висловлювання, яке виражає правдиві, цікаві, нові думки. Нічого, жодного живого слова, крім пліток, які йшли від окупантів, у село не доходило (В. Козаченко); Їм (хлопцям) здавалося, що джура перекаже гетьманові всі їх розмови, але живе гаряче слово переконало й заспокоїло (З. Тулуб). закида́ти сло́вом кому. Спонукати когось до розмови на бажану тему. Наздогнали (чоловіки) його на вулиці і йшли юрбою за ним. Спершу мовчки, потім стали словом закидати йому, допитуватися знов. Але Гордій і тепер нічого не розповідав важливого (А. Головко). замо́вити (заки́нути) (до́бре (прихи́льне)) сло́во (слове́чко) кому, за кого. Звернутися до когось із клопотанням про кого-небудь, посприяти комусь. Моє прохання до Вас: замовте за мене д. Уманцеві прихильне слово (М. Коцюбинський); (Зеленський:) Дурно ніхто нічого не робе (робить); ви для мене, я для вас. (Дає гроші). Замовте добре словечко, ви найближчий до хазяїна чоловік (І. Карпенко-Карий); Перед виконробом та кухарками замовив (батько) за неї словечко, Ліні аж незручно було за цю його непотрібну протекцію (О. Гончар). заки́нути (замо́вити) слівце́. — Хочеш, я за тебе (матері) слівце закину? — Не треба (Ю. Збанацький); — Оце ж недавно приходили люди, хотіли замовити слівце, щоб його обрали старостою села (М. Стельмах). за сло́вом до кише́ні (у кише́ню) не лі́зти (не ла́зити, не полі́зти). Бути дотепним і метким у розмові. — А ви, дядьку, бачу, із тих, що за словом у кишеню не лізуть (Григір Тютюнник); Був .. Гнат із таких, Що не лізуть в кишеню за словом (С. Олійник); Та й сам дідусь був не промах: за словом у кишеню не лазив (О. Ковінька); Всякому відріже, за словом до кишені не полізе (Укр.. присл..); Вогонь — не дівка. За словом до кишені не полізе (М. Руденко); О, той за словом у кишеню не полізе (С. Журахович). по сло́во до кише́ні не лі́зти. — Язик маєш гострий, по слово до кишені не лізеш (І. Муратов); // Уміти підтримувати розмову; любити поговорити. — Побачила я його, так ніби нічого чоловік, за словом до кишені не лізе, правда, перекошений трохи на війні, але всі форми є… І пішла за нього (М. Зарудний). за слова́ми не ла́зити до кише́ні. Він.. над усе любив веселі теревені. І за словами сам не лазив до ки здава́тися / зда́тися на сло́во чиє, яке. Погоджуватися з чимсь, слухати чиєї-небудь поради, піддаватися на що-небудь. — Отсе зять, а то дочка... Розсудіть їх, як ваша ласка, по правді... Я вже здаюся на ваше слово, як розсудите, так і буде... (М. Коцюбинський); (Маруся (падає перед гуменею):) Матушко! простіть мене! грішна я, грішна... Здалася на слово улесливе, здалася на речі лукаві... (Панас Мирний). золоті́ слова́. Уживається для підкреслення слушності, вчасності, доречності висловленого. Трощинський ловив кожне слово полковника, і коли той замовк, посміхаючись сказав: — Я схиляюсь перед золотими словами правди ясного пана. Але ж і я знаю, що саме тепер петиція була б недоречним жестом панів полковників (М. Лазорський). золоте́ сло́во. Золоте тоді промовив слово Святослав крізь сльози жалібні: — Ой, мої сини, мої братове, Всеволодове і Ігорю буйні! Половецьку землю ви зарано турбувать мечами почали (Н. Забіла). з пе́ршого сло́ва. Відразу, без довгих пояснень. Люди ж усякі є в Ковалівці. Один тебе й з першого слова розуміє, і мовчки йде до роботи, іншому треба все розтовкмачити (В. Кучер). і (ані́) сло́ва (сло́вом) не пи́снути кому і без додатка. 1. Не видати якої-небудь таємниці, зовсім нічого не розповісти про щось. Усі .. замовкли. Про архієреїв ніхто вже й слова не писнув (І. Нечуй-Левицький); І я побожу (побожуся) й жінка моя, й діти мої, що я Борухові за ґрунт ані словом не писнув (Л. Мартович). 2. Зовсім нічого не сказати, не промовити; промовчати. Кулаки посипались на його (муляра) плечі .. Інші робітники, що бачили цілу ту справу, мовчки працювали, похилені над цеглою і закусуючи зуби. Ніхто з них не писнув ані слова (І. Франко). і (ні, жо́дним і т. ін.) сло́вом не обмо́витися. 1. без додатка. Зовсім нічого не говорити, не сказати; мовчати. Закам’яніла на стільці Франка Данилівна, сидить, зітхає і словом не обмовиться (А. Хижняк); — Ти чого мою доньку габзуєш (неславиш)? — скипів Окунь..— Більше ні словом не обмовлюся, то я спересердя (М. Стельмах). сло́вом не обмо́в́итися. Не без хитрощів хлопець знає, де як повестися, зайвим словом не обмовиться (В. Дрозд). 2. до кого, з ким. Не розмовляти, не заговорити з кимсь. Павло чув, що жінка говорить нікчемне, тому більше не обмовився з нею й словом (Григорій Тютюнник); До Сергія так і не обмовилися (хлопці) ні словом, наче забули про його присутність (О. Гуреїв). 3. про кого—що. Нічого не сказати, не спитати і т. ін. про кого-, що-небудь. Про свій “сон” хлопець не обмовився й словом (І. Волошин); Потім Іван про все питав, тільки про Ярину й словом не обмовився (М. Зарудн (і) сло́ва не почу́єш (не почу́єте, не чу́ють і т. ін.) від кого. Хто-небудь мовчазний, сором’язливий, неговіркий і т. ін. (Гебрей:) Я мушу знать, що я тут раб рабів, що він мені чужий, сей край неволі, що тут мені товаришів нема. Більш ти від мене й слова не почуєш! (Леся Українка). (і) сло́вом не обзива́тися (не озива́тися) / не обізва́тися (не озва́тися) до кого і без додатка. Не розмовляти, не говорити з ким-небудь; мовчати. За цілий день або вечір ні до кого й словом не обзивався (Панас Мирний); — Чого се ти усе думаєш? .. Він (Павло) і словом не озветься, а наче од сну прокинеться (Марко Вовчок). і сло́вом не переки́нутися. Зовсім не розмовляти, не говорити з ким-небудь; мовчати. Часом мине цілий тиждень, а вони й словом не перекинуться, як німі (М. Коцюбинський); Чому так неприязно відповів шофер, з яким він ще не перекинувся й словом? (А. Хорунжий); Тимофій аж тремтів за Свиридом, але ніде й ніколи, навіть за доброю чаркою, не перекинувся й словом про це зі своїм другом (М. Стельмах). і сло́вом не прохопи́тися. Не видати якої-небудь таємниці, утаїти, не сказати чогось. Сьогодні він і словом не прохопиться про те, що приїхав додому лише на кілька днів, що в кишені його гімнастерки лежить суворий припис до першого квітня прибути на місце подальшої служби (Б. Гуріненко). й не сказа́ти (слова́ми), перев. зі словоспол. таки́й, що; так, що. Уживається для підкреслення високого ступеня ознаки або вияву чого-небудь. Вже давненько панночки приїжджі переносили, що який-то вже там лікар полковий хороший: і брови йому чорні, й уста рум’яні, і станом високий,— така вже краса, що й не сказати! (Марко Вовчок); Максим Бобровник любив ліси — і не сказати… (Ю. Збанацький). (й) сказа́ти не мо́жна (не могти́) (слова́ми). На душі така пала туга, така печаль, що й сказати не можна! (П. Куліш); Вся біда якраз у тім, що сили не маю робити щось поза службовою працею. І так мені гірко, що й сказати не можу, бо все ж життя моє в літературі (М. Коцюбинський); Нарешті вона могла сказати бабці, що ніби… ніби чує щось під серцем. Радості бабці не можна словами сказати (Г. Хоткевич). ки́датися слова́ми (сло́вом, фра́зами і т. ін.). Говорити, обіцяти що-небудь безвідповідально, несерйозно, необдумано. Ніяка поважаюча себе людина, до якої прийшли на раду, не буде поспішати й кидатись нерозважним словом (Ю. Яновський). кількома́ (небагатьма́) слова́ми. Дуже коротко, стисло. Я кількома словами розповів, як добирався сюди (Л. Смілянський). ковта́ти слова́. Нерозбірливо, нечітко, скоромовкою говорити, читати і т. ін. — Як ти читаєш? Чому ти ковтаєш слова? (Ю. Збанацький); Він заговорив уривчасто, ковтаючи слова, кваплячись, щоб звільнити серце від того гарячого потоку, який бив через край... (С. Журахович); Й Килина, ковтаючи слова, розказала, як то воно все було насправді (Є. Гуцало). креса́ти слова́ми на кого, кому. Лаяти кого-небудь, гримати на когось. — Щось, чути, на наймичку головач креше словами (П. Козланюк). криве́ сло́во. Висловлена в грубій образа. (Маруся:) Ні одного кривого слова я від нього не чула; за що ж би я мала на нього злобу? (М. Старицький). крути́ти слова́ми. Говорити неправду, не те, що треба, ухилятися від прямої відповіді. — Ей, дівчино, щось ти крутиш словами,— гірко заговорив Корній (Леся Українка). лама́ти (пору́шувати) / злама́ти (полама́ти, пору́шити) (своє́) сло́во. Відмовлятися від раніше сказаного, відступатися від обіцяного; не виконувати обіцянки. Хто ламає слово, той віру ламає (М. Номис); — Воно, звісно, дурне діло заклад, але ж не ламати слова (М. Стельмах); Сахно не хотіла ні порушувати свого слова, ні рискувати (ризикувати) своєю персоною (Ю. Смолич); — Царю Латине неправдивий! Ти слово царськеє зламав (І. Котляревський); — Кажуть, що вже пообіцяв він видати свою дочку Інгігерду за норвезького короля Олафа Товстого. Але хай поламає своє слово, раз до нього засилає послів руський князь (П. Загребельний); Вона, Ївга, мусить порушити слово, яке дала подрузі (О. Донченко). не перелама́ти сло́ва. (Панас:) Я вже поблагословив, то слова не переламаю, бо то гріх! (М. Кропивницький); // кому і без додатка. Зраджувати. — Тримайся мене, Анно,.. я тобі також слова не зломлю (не зламаю)! Скоро пове ласка́ве (те́пле) сло́во. Доброзичливе, прихильне висловлення з пестливими словами або приємна розмова. — Уже років з п’ять він (кінь) йому служить і пильно, і вірно, не знаючи за оту працю розкоші, і хоч чував було слово ласкаве та тепле, а тепле слово — більше за ласощі варте (М. Старицький). легки́й на сло́во, жарт. Який любить поговорити; говіркий, дотепний і т. ін. Легкий на слово, веселий, він любить, зібравши гурт цікавих, брехонути їм з свого вояцького ж минулого що-небудь приголомшливе, розгонисто-неймовірне (О. Гончар). лови́ти ко́жне сло́во, перев. чиє. Дуже уважно, з цікавістю слухати когось. Од неї не одступали паничі, бігали просили на танці, ловили кожне її слово, слідкували очима за нею (І. Нечуй-Левицький); Марія Антонівна не спускала з племінника очей, ловила кожне його слово (А. Дімаров); Жінка після щойно пережитого .. в жадібній надії ловила кожне слово вчительки (О. Гончар); Він жадібно ловить кожне Михайлове слово і не може второпати (А. Хижняк). лови́ти у́хом ко́жне сло́во. Білий, як крейда, стає Гнат за ґратками, .. уважно ловить ухом кожне слово (М. Коцюбинський). лови́ти / пійма́ти (впійма́ти, злови́ти і т. ін.) на сло́ві кого, якому. 1. Виявляти суперечності в чиїх-небудь висловлюваннях. — Ти ж сам говорив сьогодні про ходячі шлунки… — Не лови мене на слові (О. Гончар); (Мічурін:) Слухайте, не ловіть мене на слові.. Не забувайте, що, крім гніву, існує ще священна непримиренність (О. Довженко); Денис і сюди, і туди, і відбріхуватись би то, так справник на усякому слові так його і пійма (Г. Квітка-Основ’яненко); — Е, Романе!.. — сказав Хома, маючи, певно, на думці впіймати його на якомусь слові (О. Довженко). 2. Скориставшись ненароком сказаним ким-небудь (намірами, обіцянками і т. ін.), домагатися його здійснення. І Мамайчук, впіймавши його на слові, заявив, що не голитиметься доти, доки перукарня не буде-таки відкрита (О. Гончар). лови́ти слова́ (із ро́та) чиї, рідше кому. Уважно, з цікавістю слухати кого-небудь. Прокіп вмовляє: Держіться. Як будемо разом стояти, наш буде верх. Йому ловлять слова із рота (М. Коцюбинський). ма́зати ме́дом ре́чі (слова́), зневажл. Говорити облесливо, нещиро; підлещуватися до когось. Там пан-гаман по сто рублів дає Пройдисвіту, що речі медом маже (Л. Глібов). марнува́ти мо́ву (слова́). Говорити безпредметно, без потреби і т. ін. (Деїфоб:) Я, сестрице, не звик даремне марнувати мову (Леся Українка). масти́ти слова́ми. Говорити (перев. нещиро) приємні речі; улещувати. Як стали говорити, словами мастити, мусив же я з коня встати, горілки купити (Сл. Б. Грінченка). метки́й на сло́во (до сло́ва). Який любить поговорити, уміє влучно сказати, відповісти і т. ін.; дотепний. Бистра в руках, метка на слово, Тетяна, як світлий промінь, влітала в двір (О. Копиленко); Ідуть з кіно призовники-бійці, Рожевощокі і меткі до слова (А. Малишко). метки́й на слова́. Потраплять ці сторінки до рук меткого на слова критика.., тоді не обберешся біди, особливо по службовій лінії (В. Дрозд). міцне́ сло́во. Груба лайка. — Тільки, будь ласка, якнайменше міцних слів. Пам’ятай, що ти дипломат (О. Довженко); За коротку мить дід устиг спом’янути міцним словом усю нечисту силу (О. Донченко). на па́ру слів. Для короткої розмови, повідомлення тощо. — Тебе на пару слів можна? — Нема у мене ні найменшого бажання з тобою говорити,— різко відрізала Оксана і відійшла від гурту дівчат (З журналу); — Маю справу до царевича .. Дозволь, мій пане, на пару слів (Переклад М. Лукаша). на півсло́ві (рідко на сло́ві), перев. зі сл. обрива́ти, замовка́ти, залиша́ти, осікти́ся і т. ін. Раптово, несподівано зупинитися, припиняючи розмову, яку-небудь дію. Він на півслові урива пісню (М. Коцюбинський); Він (Ісус) уривав їх (людей) на півслові, кажучи, що його релігія без добрих справ — ніщо (З журналу); Яцуба ненароком стрівся очима з донькою і враз на півслові осікся (О. Гончар); Нема в Рабів облич, лишень тіла .. — Чому ж творець (Мікеланджело) покинув на півслові Свій труд .. Невже забракло генію тепла, Щоб оживити очі мармурові? (Д. Павличко). на слова́х. 1. Усно. Прибіг гінець (гонець) з письмом к Латину .. і на словах додав: — Царю Латине неправдивий! Ти слово царськеє зламав (І. Котляревський); Не буду тепера (тепер) писати “достотної рецензії”, бо думаю, що краще вимовлю свою думку на словах, ніж на письмі! (Леся Українка). 2. Тільки в розмові, а не на ділі. Який мудрий знайшовся! На словах, як на цимбалах, а на ділі, як на балалайці… (І. Муратов); — Де маніяк, нездара і недоук, знай, на словах неправді крутять в’язи, Та дай-но їм убрати царську тогу, Як “правді” їхній сам тиран позаздрить (С. Караванський); Я хоча й простий роботяга, але людям служу не на словах, а на ділі (З газети). на сло́во, перев. зі сл. ві́рити. Без будь-яких підтверджень фактами, діями, на основі лише чийогось запевнення, обіцяння. На виплат відпускали тим, хто мав постійну платню і мав з чого сплачувати борги, а на слово не вірили (В. Гжицький). на че́сне сло́во. На основі тільки чийогось запевнення, обіцяння; повіривши. З рекомендаціями, як воно й годиться, В курник вмостилася Лисиця. Прийняв її на чесне слово в штати осел вухатий (В. Іванович). на че́сному сло́ві, зі сл. трима́тися, жарт. Ледве. Ґудзик у нього на куртці тримається на чесному слові (З усн. мови). не ва́ртий (не варт) до́брого (пу́тнього) сло́ва. 1. Який втратив свою цінність, перестав цікавити кого-небудь, не заслуговує на чию-небудь увагу. Кожен засватаний парубок, кожна дівчина, що подала рушники, втрачали раптом в її очах ціну, не варті були доброго слова (М. Коцюбинський); Не варт він (панич) слова путнього, не варт того, щоб ради його (нього) ми сьогодні, як дурні, цілий день бігали, нишпорили! (Панас Мирний). 2. Дуже поганий, непривабливий. — Там така школа, що просто тьфу! Доброго слова не варта (О. Кониський); — Хіба ж це дім для риболова? Він доброго не вартий слова (С. Караванський); Полонені (фашисти) являли картину, не варту путнього слова (О. Довженко). не ви́давиш сло́ва з кого. Хтось дуже мовчазний, небалакучий. Вони їздять мовчки з Турки в Бориню і назад. Туди і назад. Недарма кажуть, що з Данила Мармури слова не видавиш (С. Чорнобривець). не ви́тягнеш ((обце́ньками) не ви́рвеш) сло́ва з кого і без додатка. Хто-небудь не хоче або не любить говорити. (Ганна:) Спочатку все про війну розказував (Степан), про інші краї, а тепер зовсім замовк, слова не витягнеш (О. Корнійчук); Така вже вдача в чоловіка, і зайвого слова з нього не витягнеш (Л. Гроха); І, вона знає, вже більше нічого питати Андрія: обценьками не вирвеш зайвого слова (М. Стельмах). не (вмі́ти (могти́ і т. ін.)) зв’яза́ти двох слів (два сло́ва) (доку́пи). Бути неспроможним чітко, логічно, зв’язно висловлювати свої думки. Каландріно, виснажений .. втратив, як йому здавалось, своє щастя, негоден був і двох слів докупи зв’язати, щоб дати якусь відповідь товаришам (Переклад М. Лукаша); Сахно .. довго не могла опанувати свого хвилювання й зв’язати два слова для відповіді (Ю. Смолич). не во гнів будь ска́зано, ірон. Уживається для вираження застереження від образи або як вибачення, коли співрозмовникові говорять щось неприємне. (Панько:) Тепер яку попав, та й жінка. Правду кажу? (Копистка:) Ні, братику, це не так. Це ти, не во гнів будь сказано, трошки брешеш… (М. Куліш). не во гнів се́є сло́во кому. — Тут і спереду брехня, і ззаду брехня, та ще брехня брехнею й покрита. Ось що! Не во гнів сеє слово вам, панове (Г. Квітка-Основ’яненко). не доби́тися сло́ва від кого. Не можна, не вдається викликати на розмову кого-небудь, отримати відповідь від кого-небудь. (Ганна:) Ти ходиш сама, блукаєш, як сирітка, не доб’єшся від тебе слова… Скажи-бо, що з тобою? (М. Кропивницький). не ки́дати слів на ві́тер. Не говорити що-небудь безпідставно, безвідповідально, необґрунтовано; бути обов’язковим. (Кембель (до Джонатана):) Не бійсь, я слів не кидаю на вітер (Леся Українка); Глухов добре знав секретаря обкому. Він слів на вітер не кидає (І. Рябокляч). випуска́ти слова́ на ві́тер. Відомо всім, що Пронька не звик випускати слова на вітер (О. Донченко). нема́ коли́ й сло́ва ви́мовити кому. Хто-небудь дуже зайнятий, заклопотаний. Комбінезони їхні — це шмат мазути, ніхто й прати не береться, темп роботи такий, що нема коли тобі й слова вимовити (О. Гончар). не помина́ти ли́хом (рідше лихи́м сло́вом) кого і без додатка.Згадуючи когось, не говорити про нього нічого поганого. — Жінко моя кохана! не поминай лихом мене, безщасного (Марко Вовчок); — Матір побачиш — кланяйся. Хай не поминає лихом дочку свою непутящу (О. Гончар). (ні) перо́м не списа́ти (описа́ти) (ні сло́вом не сказа́ти) чого, фольк. 1. Хтось не може визначити, висловити надзвичайної вроди, краси кого-, чого-небудь. А що ті зачіси на голові, то й не списати пером які (Марко Вовчок); Ні пером не списати, ні словом не сказати тії несподіваної краси, якою до вас усміхнулася долина! (Панас Мирний). 2. який. Надзвичайно гарний, вродливий; чудовий. Дочка у неї була дуже вродлива — ні пером не списати, ні словом не сказати (З усн. мови). ні перо́м списа́ть, ні змалюва́ть. Ти в порі розквітлій, як картина, Ні пером списать, ні змалювать (М. Шеремет). не мо́жна сло́вом розказа́ти, а́ні перо́м описа́ти. Така була краса його (отамана) невиписанна.., що не можна словом розказати, ані пером описати (Марко Вовчок). ні півсло́ва, зі сл. не говори́ти, не сказа́ти і под. Зовсім нічого. — Невже ти не підеш за мене? — одразу жахається Левко і тільки тепер згадує, що він же перед цим ні півслова не говорив Христині (М. Стельмах). ні сло́ва, ні півсло́ва. — Та ні! Звичайно ж, ні! І я нічого йому не скажу, ні слова, ні півслова. Хай думає, що я ні про що не догадуюсь (В. Нестайко). нове́ сло́во чого, у чому. Передове, прогресивне в чому-небудь (перев. в науці і техніці). Це відкриття було новим словом у науці (З газети). обзива́тися (озива́тися) / обізва́тися (озва́тися) сло́вом до кого і без додатка. Вступати в розмову, говорити з кимсь. Ніхто не смів обізватися до нього словом у тій страшній хвилі (І. Франко); Софія не зважилась, а може, й не схотіла озватися до баронеси словом (Леся Українка); Старий Супрун весело зустрів удову, обізвався привітним словом (О. Донченко); // Вступати в якісь стосунки з кимсь, бути чиїмсь однодумцем, побратимом і т. ін. Ти (Україна) ішла на пана, на магната, І з татранських синіх полонин Озивавсь до тебе словом брата Непокірний польський селянин (М. Рильський). обмі́нюватися / обміня́тися (рідше обміни́тися) думка́ми (сло́вом, слова́ми і т. ін.) з ким про що і без додатка. Говорити з кимсь про що-небудь; обговорювати, висловлювати щось. Присутні, обмінюючись думками про фільм (“Повість полум’яних літ”), одностайно казали, що подібного яскравістю і глибиною твору про Другу світову війну наше мистецтво ще не бачило (М. Рильський); Не було нікого При нім, щоб з ним хоч словом обмінився (І. Франко). о́бмін думка́ми. Що ж таке письмо? Це додатковий до звукової мови засіб обміну думками (Укр. мова). обмовля́тися / обмо́витися двома́-трьома́ слова́ми з ким і без додатка. Недовго говорити, коротко перемовлятися з ким-небудь. Обмовлявся двома-трьома словами і, похмурий, неговіркий, ішов на свій перелаз (Григорій Тютюнник). обмо́витися хоч сло́вом. Він так і не дав Іванові Кириловичу обмовитися хоч словом, у трубці затутукало (В. Дрозд). одни́м сло́вом; одно́ (одне́) сло́во. Уживається для узагальнення раніше сказаного; коротко кажучи. Де не взявся вітер, б’є снігом під ноги — одно слово, пішла заметільниця (Г. Хоткевич); Велика масштабна роль завжди приємна для актора. В ній багато відтінків, нюансів, одне слово — є що грати (З журналу). оста́ннє сло́во. 1. перев. чиє. Категоричне, остаточне рішення про кого-, що-небудь. — Це моє останнє слово. Я не то що за вас не хочу видавати своєї дочки, я її ні за кого не видам,— сказала Каралаєва (І. Нечуй-Левицький); З контори люди виходять на вулицю .. Пан так і не сказав їм останнього слова. Норовито крутнувся на місці — і в двері (М. Стельмах). 2. чого, у чому. Прогресивне, нове в чому-небудь (перев. в науці, техніці). Це був великий лікарський кабінет, обладнаний за останнім словом лікарської техніки (Ю. Смолич). па́ру слів (фраз), зі сл. написа́ти, сказа́ти і т. ін. 1. Трохи, зовсім мало. Дуже був би Вам вдячний, коли б написали хоч пару слів про себе (М. Коцюбинський); // Дещо. — Слід би було вже й сход зібрати, поговорити по душах із селянством .. Я пару слів сказав би (В. Речмедін); Як скінчу життя стражденне, .. щоб не чути більш образ,— Киньте часом і про мене Пару щирих, теплих фраз (П. Грабовський). перекида́тися / переки́нутися слова́ми (сло́вом). Вести коротку розмову; час від часу говорити, повідомляти що-небудь один одному. Сиділи (горничні) кругом столу й грали в короля. Кругом густою лавою обступили їх хлопці і перекидалися жартівливими словами (Панас Мирний); З правого боку жінки голосно трощили насіння, часто перекидалися словами, з їхніх реплік Микола Чубук зробив висновок, що сьогодні на зборах буде жара (Г. Епік); Семен Омельянович любив перекинутись словом і про те, що не стосувалося агрономії (Д. Бедзик). переки́нутися кількома́ слова́ми. Щоразу .. встигав (Хома Хаєцький) перекинутися з чехами бодай кількома словами (О. Гончар). пе́рше сло́во. 1. чиє, за ким. Початок, почин у якійсь справі, діяльності і т. ін. (Марія:) Ми в цій справі будемо не самі: МТС допоможе. І машинами, і людьми. Але перше слово повинно бути наше (О. Левада). 2. Найголовніше, найсуттєвіше в чому-небудь. Допомогти батькові в цій справі було для дітей першим словом (З газети). поверта́ти / поверну́ти сло́во (наза́д) кому, етн. Відмовлятися від погодженого раніше, перев. від обіцянки одружитися з ким-небудь. — Коли твій нелюб до тебе такий ласкавий, щоб уважив твоє прохання, то й я повертаю тобі назад твоє слово (О. Стороженко); — Ярино,— він враз упав на коліна,— єдина моя, невже ти не бачиш, що я тебе покохав, кохаю безмірно. Ще не пізно, поверни Максимові слово, стань зі мною під вінець (П. Панч). пога́не сло́во. Лайливий, образливий вираз. — А .. казали, що в мене батька не було… байстрюк? — кажуть.. — Не думай про це, то погане слово! (Панас Мирний); Доки Шура перебувала на вогневій, жодне погане слово не зривалося ні в кого з уст (О. Гончар). погуби́ти думки́ (мо́ву, слова́ і т. ін.). 1. Втратити на якийсь час здатність логічно мислити, говорити. — Та ви справді мене зведете на постіль!.. — І присів (генерал), погубивши всю мову (Б. Грінченко). 2. Обдумавши що-небудь з усіх боків, не прийти ні до якого висновку. — Та й за... смотреть

СЛОВО

основная единица языка и речи. Как лингвистическая единица, имеет два аспекта: план выражения (звуки или буквы, из которых оно состоит) и план содержан... смотреть

СЛОВО

Слово (3) 1. Высказывание; то, что сказано: Тогда великыи Святъславъ изрони злато слово слезами смѣшено, и рече: О моя сыновчя, Игорю и Всеволоде! 26. ... смотреть

СЛОВО

    СЛОВО — одно из труднейших общих понятий языковедения, к сожалению еще мало разработанное. Несмотря на то, что сам человеческий язык определяется о... смотреть

СЛОВО

166 Слово (3) 1. Высказывание; то, что сказано: Тогда великыи Святъславъ изрони злато слово слезами смѣшено, и рече: О моя сыновчя, Игорю и Всеволод... смотреть

СЛОВО

Без дальних слов. Разг. Не говоря, не рассуждая много, не теряя времени на разговоры. ФСРЯ, 431.Двух (трёх) слов связать не может. Разг. Неодобр. О чел... смотреть

СЛОВО

1) -а, мн. слова́, слов, -а́м и (устар.) словеса́, слове́с, -а́м, ср. 1.Единица речи, представляющая собой звуковое выражение понятия о предмете или яв... смотреть

СЛОВО

сло́во сущ., с., употр. наиб. часто Морфология: (нет) чего? сло́ва, чему? сло́ву, (вижу) что? сло́во, чем? сло́вом, о чём? о сло́ве; мн. что? слова́,... смотреть

СЛОВО

слово сущ.сред.неод. (174)ед.им.задор, Засудят об делах, что слово — приговорГоУ 2.5.Знаешь ли, ужасно только слово.МС 4.Честно́е слово?ПН 8.Честно́е с... смотреть

СЛОВО

. Эта лексема трижды употреблена в С. Она встречается как жанровое определение в заглавии памятника: «Слово о плъку Игоревѣ, Игоря, сына Святъславля, в... смотреть

СЛОВО

СЛОВО слог или совокупность слогов, которые означают понятие, представление или какой-либо предмет. Объяснением значения слов занимается семантика, ... смотреть

СЛОВО

IСло́во        в математике (алгебре и математической логике), то же, что выражение, т. е. произвольная конечная (в т. ч. может быть и пустая) последов... смотреть

СЛОВО

— основная структурно-семантическая единица языка, служащая для именования предметов и их свойств, явлений, отношений действительности, обладающая совокупностью семантических, фонетических и грамматических признаков, специфичных для каждого языка. Характерные признаки С.— цельность, выделимость и свободная воспроизводимость в речи. В С. различаются след. структуры: фонетическая (организов. совокупность звуковых явлений, образующих звуковую оболочку С), морфологическая (совокупность морфем), семантическая (совокупность значении С). Различаются лексическое значение и г р амматическое значение С. (соответственно значащая и формальная его часть). Совокупность грамматич. значений, выраженных опре-дел. языковыми средствами, образует грамматическую форму С. В плане выражения в С. выделяется лексема, в плане содержания — семантема (семема; см. Села). С. в определ. грамматич. форме составляет словоформу. В языках со словоизменением С.— система и единство грамматич. модификаций (словоформ) н сёмаитич. модификаций (лексико-се-мантич. вариантов, или значений). В С, таким образом, выделяются основная (исходная) и производные формы (напр., именительный и косвенные падежи у существительного), основное и производные (вторичные) значения, связанные определ. отношениями. С.— носитель комплекса значений разной степени обобщенности, принадлежащих разным уровням языка. На основании своих семантич. и грамматич. признаков С. относится к определ. части речи, выражает в своем составе предопределенные системой данного языка грамматич. значения (напр., прилагательные рус. яз. выражают значения рода, числа, падежа). В значениях С. закрепляются результаты позна-ват. деятельности людей. В С. формиру- ются, выражаются и передаются понятия (см. Лексическое значение слова, Номинация, Внутренняя форма слова, Полисемия). В структурном отношении С, может состоять из ряда морфем, от к-рых отличается самостоятельностью и свободным воспроизведением в речи. С. представляет собой строит, материал для предложения (последнее может состоять из одного С, напр.: «Внимание!»), в отличие от к-рого не выражает сообщения. Понятие С. стихийно присутствует в сознании носителей языка (списки С.— первые известные в истории лингвистич. произведения — Др. Шумера, Аккада). Уже на начальных этапах развития лингвистики было обращено внимание иа план выражения (фонетич. н грамматич. структуру) и план содержания С. (лексич. и грамматич. значения). Эти два аспекта С. постоянно и активно изучались при преобладании науч. интереса к одному из них в отд. периоды развития яз-зна-ния и в его отд. направлениях. Грамматич. теория Паннни разрабатывала пре-им. проблемы строения С. В др.-греч. философии (Платон, Аристотель) осн. внимание уделялось семантич. стороне С.— его отношению к обозначаемому предмету и к идее о нем. Морфологич. аспект был объектом внимания Варрона и особенно александрийских грамматиков. Дионисий Фракийский определял С. как «наименьшую часть связной речи», причем словооб-разоват. и словонзменит. категории в равной степени включались в признаки («акциденции») частей речи. В зпоху средневековья в Европе исследовалась в основном семантич. сторона С, его отношение к вещам и понятиям, тогда как араб, грамматисты детально анализировали его морфологич. структуру. Грамматика Пор-Рояля (см. Универсальные грамматики), определяя С. как ряд «членораздельных звуков, из к-рых люди составляют знаки для обозначения своих мыслей», отмечает н формально-звуковую (указывая также, что С. пишется и произносится отдельно н отмечается ударением) и содержат, стороны С. В 19 в. осн. внимание уделялось анализу содержат, стороны С. Большую роль в этом сыграла разработка понятия о внутр. форме С. (В. фон Гумбольдт, А. А. По-тебия). Семантич. процессы в С. детально исследовались Г. Паулем, М. Бреа-лем, М. М. Покровским. Одновременно углублялась теория грамматич. формы слова. Гумбольдт положил ее в основу типологич. классификации языков. В России морфология С. исследовалась Потебней и Ф. Ф. Фортунатовым, к-рые различали С. самостоятельные (вещественные, лексические, полные) и служебные (формальные, грамматические, частичные). Синтезируя предшествующие взгляды иа С, А. Мейе определил его как связь определ. значения с определ. совокупностью звуков, способной к определ. грамматич. употреблению, отметив, т. о., три признака С., ио не проанализировав, однако, критерии их выделения. Системный подход к языку (см. Система языковая) поставил в изучении С. новые задачи: определение С, как единицы языка, критерии его выделения, изучение содержат, стороны С, методов ее анализа; исследование системности лексики; изучение С. в языке и речи, в тексте. Особую сложность представляет выделение С. как единицы языка и речи. В истории науки было выдвинуто более 70 разл. критериев определения С, в основе к-рых лежали графич. (орфогра-фич.), фонетИч., структурные, грамма- тич., синтакенч., семантич., системные принципы. Проблема выделения (н определения) С. включает два аспекта: проблему отдельности С, его делимитацию (определение границ С. в тексте, что требует, с одной стороны, отличия С. от его части — морфемы, а с другой — от сочетания двух С.) и проблему тождества С, его идентификацию (установление словесного тождества разл. словоупотреблений). Эти два аспекта подробно анализировались А. М. Пешковским и А. И. Смирницким. Проблема отдельности С. заключается в определении его границ, количества С. в речевой цепи. Напр., составляет ли англ. to get up 'вставать' одно, два или три С, франц. il Га quittee 'он ее оставил' — одно, два, три или четыре С, chemin de fer 'железная дорога'— сочетание нз трех С. нлн односложное С, рус. «(если он) был бы приглашен» — одно, два или три С. Для определения границ С. предлагались разл. критерии. В графич. аспекте С. определяется как последовательность знаков, ограниченная пробелами. Такое определение используется в нек-рых видах прикладной лингвистики (автоматич. обработка текстов, статистика, отчасти лексикография), хотя оно неадекватно лингвистич. явлению С. ввиду условности самой орфографии. Так, в нек-рых языках клитики (безударные С.) в одних случаях пишутся слитно, в других — раздельно с основным С, ср. исп. se lodoy /я/ ему это даю' и (quiero) darselo '/хочу/ дать ему это', где одно орфография. С. охватывает три реальных. В фонетич. аспекте отмечаются след. признаки звукового единства н обособленности С: возможность паузы до и после С; единое и единств, ударение для каждого С; определ. слоговая структура С; гармония гласных; определ. позиционные изменения звуков или тона; пограничные сигналы, свидетельствующие о начале или конце С,— нек-рые звуки не могут находиться в начале С. (напр., англ., нем. п, рус. «ы»), в конце С. (англ. h, w), иа стыке слов образуются звукосочетания, не характерные для корпуса С, и т. п. Однако и эти критерии ие абсолютны, т. к. служебные С. часто не имеют отд. ударения, С. могут фонетически сливаться благодаря явлениям сандхи н подобным, одни н те же сигналы могут обозначать начало как С, так и корневой морфемы внутри С. Помимо основного, С. (напр., сложное) может иметь второстепенное ударение. С другой стороны, фонетич. С. не совпадает с границами С. в его лексико-грамматич. понимании и может объединять ряд слов. Напр., франц. je ne le lui ai jamais dit 'Я этого ему никогда не говорил' — грамматич. объединение шести С.— представляет собой одно фонетич. С, объединяемое одним ударением. В структурном аспекте С. определяется как звуковая последовательность, в к-рую не может быть включена др. последовательность того же уровня (П. С. Кузнецов). Структурная целостность (непроницаемость) С. предполагает, что его элементы не могут быть расчленены, переставлены нлн усечены без нарушения семантич. или грамматич. целостности. Однако н этот критерий не абсолютен. Так, в португ. яз. служебное местонменне может помещаться между основой и флексией бул. времени (vos darei -> dar-vos-ei '/я/ вам дам'), проблема целостности возникает в связи с ием. глаголами, имеющими отделимые приставки (ср. anfangen 'начинать' я ich fange an 'начинаю'), с рус. отрицат. местоимениями (ср. «никто» — ... смотреть

СЛОВО

СЛОВО ср. исключительная способность человека выражать гласно мысли и чувства свои; дар говорить, сообщаться разумно сочетаемыми звуками; словесная речь. Человеку слово дано, скоту немота. Слово есть первый признак сознательной, разумной жизни. Слово есть возсоздание внутри себя мира. К. Аксаков. | Сочетание звуков, составляющее одно целое, которое, по себе, означает предмет или понятие; речение. Слова, означающие предмет, называются существительными; означающие качество - прилагательными; выражающие действие - глаголами и пр. | Разговор, беседа; | речь, проповедь; сказание. О чем у вас слово? о чем беседуете. Чужих слов не перебивай. Слово поучительное, похвальное. Дать кому слово, дозволить говорить. Слово о полку Игореве. Слова епископа, изданные речи его. Слово о мздоимстве, рассуждение. Слово олово, т. е. свинец, веско. Живое слово. Живым словом победить. Словом не перелобанишь. Словом человека не убьешь. Слово не обух, в лоб не бьет. Ты ему слово, а он тебе десять. Что слово, то ком. От одного слова - да на век ссора. Худое слово доведет до дела. Бритва скребет, а слово режет. Не говоря худого слова, да в рожу. От слова, да за нож. За худые слова слетит и голова. Сказанное словцо - серебряное, несказанное - золотое. Брюхо глухо: словом не уймешь (что ни говори, а корми). Кто словом скор, тот в деле не спор. Кого слова не берут, с того шкуру дерут. Слово слову розь: словом Господь мир создал, словом Иуда предал Господа. | Слово или Слово Божье, Св. писание, Ветхий и Новый Завет. Живи по Слову. Да спасешься Словом. | Слово, в Евангелии напр. В начале бе Слово и пр. толкуется: Сын Божий; истина; премудрость и сила. И Слово плоть бысть, истина воплотилась; она же и свет. | Слово, обет, обещание, скрепление истины, ручательство. На словах и так и сяк, а на деле - никак. Что слово, то и дело. Слово закон: держись за него, как за кол (как за кон). Его слова на воде писать. Его слово не дорогое. На словах, что на санях; а на деле, что на копыле. На словах - как на гуслях, а на деле - как на балалайке. Птицу кормом, человека словом обманывают. Не женит отец - ин хоть словом потешит! Он крепок на слово. Я ему на слово не поверю. Дать слово. Он связан словом. | Воен. стар. пароль. | Слово, словцо, заговор, чара, заклинание. Он такое слово знает, заговаривает, колдует. Овин со словцем поставлен, не горит. Клад со словом кладут, кому дастся, а кому нет. | Буква, письменный знак. Из слов склад, из складов речь. Буква с, см. начало этого отдела. Рцы слово твердо, будь крепок в слове. Засыпать кого словами, не дать говорить. Ваше слово впереди, говор. перебивая чью речь. Об этом ни слова, на словечка, не сказывай. Не молвит она ни словечушка, плач. Не дав слова, крепись (обдумай), а дав слово (или: а за слово), держись (его). Слово в сло во, дослова, от слова, до слова, буквально, точно. Слово судное, ветхозаветный нагрудник, с 12-ю камнями колен Израилевых. Слово и дело! стар. донос, заявление о важном преступлении. По этому возгласу хватали всякого и допрашивали. Быть в слове, подпасть вине, быть под ответом. Он за словом в карман не полезет, находчив. И за словом ударил его, сказав что. Делай по слову, слушайся. От слова не сбудется, говор., помянув что недоброе. Слово на ветер, то же. Это все одни слова, нет ручательства. Не по словам судят, по делам. Он меня так и закидал словами, не дал говорить. Говорит, будто слово слову костыль подает, нескладно. Словечка не проронил, все слушал и слышал. Слово воробей, вылетит - не поймаешь. Плевка не перехватишь, слова не воротишь. Поди на слово, на словцо сюда, перемолвить. Не шути словом. Слово пуще стрелы разит. Словом и словом сказать, коротко. К слову молвить, к слову пришлось, кстати. К слову молвится, к пиву едется. Верь ему на слово! Красное слово или словцо, острота, шутка. Слово бело (красно), да дело черно. Язык словом ворочает. От слова до дела не близко. От слова дошло до дела, драки Слово за словом, беседуя, продолжая говорить. У слова и беседа. Без слова отдал, не споря. Из песни слова не выкинешь, о непристойном. Гребись к слову! не отступай от него. О словах не спорь, а о деле. Подбиться под слово, придраться. Не я при слове, а слово при мне! я волен нарушить его. Про это слова нет, не спорю. Слова нет, так и спору нет. Я говорю со слов его. Писать со слов, с говорка, по диктовке. За слова голова гинет. Слово лучше печати. Поезжай на обед, а слово повези на ответ. Слово слово родит, третье само бежит. Слово за слово цепляется. Слова не доискался (опешил, оторопел). То же бы ты слово, да не так бы ты молвил (из сказки). Твое-то бы слово, да Богу в уши (т. е. коли б Бог услышал). Где твои слова, тут моя голова (или где рука, там и голова). Слово ведуном ходит. На правду слов не много. Слово-то ряд делу. Браниться бранись, а на мир слово покидай. Не сидеть пришли, а с добрым словом (т. е. сватать). Сло ва серебряны, посулы золотые - а впереди Божья воля. Ласково слово - что вешний день. Ласково слово не трудно, да споро. Кому красное словцо, кому присказку. Слово, слава, слыть, слух и пр. одного корня; славить, славословить, стар. словити, одно и то же; славянин, словенин", словесный человек, или словущий чем, также одно. Словесный, ко слову, словесам относящ. Словесное существо, разумное, одаренное речью, словом, человек; противопол. бессловесное, тварь, скот. Словесен, да не письмен, неграмотен. | Муж словесен прииде во Ефес, Деян. красноречивый или сильный в слове. | Выраженный устно, на словах, противопол. письменный. Словесное приказание. Словесная сделка, условие. Словесный суд, где разбирательство идет на словах. Словесные науки, ведущие к изученью слова, речи, правильного и изящного языка. Словесность, словесные науки; все, что относится к изучению здравого суждения, правильного и изящного выражения; письменость; | общность словесных произведений народа, письменность, литература. Словесник, -ница, изучающий словесные науки, словесность; писатель, сочинитель, литератор. Словесье ср. стар. лжеумствование, софизм, лжемудрое суждение. Не по ложному по словесью, а по Божьему, стхр. Словесить, говорить, беседовать; | заниматься словесьем, пустым, суетным или суемудрым разговором. Словесничать, письменничать, бездарно заниматься словесностью. Словарь, словник, словотолковник, словотолк м. словарик, словарчик; словаришка; словарища; речник, лексикон; сборник слов, речений какого-либо языка, с толкованием или с переводом. Словари бывают общие и частные, обиходные и научные и пр. Словарный, к нему относящ. Словарник, составитель, сочинитель словаря. Словоблудие, словоблудство, пустая, вздорная болтовня, фразерство, пошлое краснобайство. Словозначение в этом обороте ясно. Словолитие ср. искусство отливать буквы, литеры, для печати. Словолитный прибор. Словолитная, словолитня ж. мастерская, заведение, где отливают печатальный набор. Словолитец, словолитчик м. мастер, отливающий буквы для набора. Словоборение, с ловопрение, словопря, словостязание, спор на словах, не на письме, беседа разномыслящих. Словообильный, многоречивый. При его словообилии поневоле проговоришься. Словодел, словосочинитель, словоизобретатель, кто придумывает свои, небывалый слова. Словосочинение, часть граматики, умение составлять из слов речи, синтаксис. Словомол м. -лка ж. пустомеля, болтун. Словопроизведение и словопроизводство, розыск, о происхождении, рождении слов; | часть граматики, этимология. Словопроизводный словарь, этимологический, корнеслов. Словоруб, высекающий надписи на камне. Словорез, резчик на меди, гравер; кто режет пунсоны для матриц. Словотитла церк. сократительный надстрочный знак глазком (). Словотолковательное разыскание. Словотолкование ср. объяснение разума и значения Словарь Академии -толкователь, -толковник м. кто занимается этим делом. Словоударение ср. повышение, напряжение или протяжение голоса, при некоторых словах в речи, для придания им большей силы. Словоохотный, -охотливый, разговорчивый, беседливый, говорливый, болтливый, велеречивый, многословный. -охотность, -охотство, -охотливость, свойство по прилаг. <br><br><br>... смотреть

СЛОВО

СЛОВО слова, мн. слова, слов и (устар., ритор.), словеса, словес, ср. 1. Единица речи, представляющая сою звуковое выражение отдельного предмета мысли. Произнести слово. Написать слово. Порядок слов в речи. Словарь иностранных слов. Русское слово. Французское слово. Я мог бы пред ученым светом здесь описать его наряд; …но панталоны, фрак, жилет - всех этих слов на русском нет. Пушкин. Я никому не мог сказать священных слов "отец" и "мать". Лермонтов. Прошептал несколько невнятных слов. Тургенев. Слог за слогом впивать слова чужого языка. Брюсов. 2. только ед. То же, что речь в 1 и 2 знач. (книжн., устар.). Слово - отличительный признак человека. теперь тебе не до стихов, о слово русское, родное! Тютчев. В свободном слове есть отрада. Некрасов. 3. ед. в том же знач, что мн. Разговор, речь, высказывание, словесное общение. Слово - серебро, молчание - золото; так гласит стародавняя мудрость. Салтыков-Щедрин. Слова нейдут из уст Онегина. Пушкин. С милым другом перемолвить слово я хотела. Мей. Эй, люди добрые! притихните, послушайте, я слово вам скажу! Некрасов. Забросать кого-н. словами. Мое с впереди (скажу после). без слов понимать друг друга. Из этих слов видно, что… Какой вывод я должен сделать из ваших слов? || То же, с количественным указанием (прямым или подразумеваемым) в знач. мало, много, ничего и т. е. (говорить, сказать и т. п.). Он не сказал ни (одного) слова. С Молчалиным ни слова (Софья не говорит). Грибоедов. Пожалуйста, об этом никому ни слова, Это между нами. Ни слова не понял. Ни слова не проронил весь вечер. Он него слова не добьешься. она не давала мне слова сказать. Он слова умного (ни одного умного слова) не выговорил сроду. Грибоедов. Напишите несколько слов о себе. Изложить в немногих словах или в коротких словах (см. короткий). мне нужно сказать вам два слова (см. два во 2 знач.). Я слова-то сказать с ним не умею. А. Островский. При встрече с знакомыми отделывался двумя, тремя словами и… бежал прочь. Гончаров. В другой раз… нахмурится, насупится, слова не выговорит. Достоевский. 4. мн. в том же знач., что ед. Разговор, болтовня как противоположность дела (неодобрит.). Слова… слова… красивые рассказы о подвигах… но где же их дела? Некрасов. Перейти от слова (или слов) к делу. Словами горю не поможешь. Это одни (только) слова. У него слово расходится с делом. || Название понятия, в отличие от самого понятия. спорить о словах. 5. только мн. Текст к вокальному произведению. Музыка Чайковского, слова А. К. Толстого. Романс на слова Пушкина. 6. только ед. речь на какую-н. тему (устар., церк.). сказать приветственное слово кому-н. "Слово похвальное о флоте российском" Феофана Прокоповича. Славный проповедник произнес надгробное слово. Пушкин. || Повествование (старин.). Слово о полку Игореве. 7. только ед. Ораторское выступление, речь на собрании. Прошу слова! Дать, предоставить кому-н. слово. Взять слово для возражения. Лишить слова. Слово имеет товарищ Иванов. Вступительное слово. Заключительное слово докладчика. Последнее слово подсудимого. 8. только ед. Мнение, приговор, решение. История еще не сказала своего последнего слова. Решающее слово принадлежит в этом деле не мне. Скажите свое веское слово. 9. только ед. обещание, уверение. Взять с кого-н. слово. Держаться данного слова. Он связан Словом. Честное слово (см. честный). Сдержать свое слово. как, вы хотите, чтоб я теперь от своего слова отступился? Тургенев. Давши слово, держись, а не давши, обещания, которые они дают. Сталин. господин своего слова (см. господин). без дальних слов - см. дальний. верить на слово - верить, вполне полагаясь на устное обещание. В одно слово (разг.) - выражение, употр. в случаях, когда два или несколько человек подумали или сказали одно и то же. - Война с турками будет! -В одно слово! Я сам то же думал. Гоголь. глотать слова - см. глотать. Дар слова - 1) красноречие. Цицерон отличался необыкновенным даром слова. 2) то же, что речь в 1 знач., ср. слово 1 во 2 знач. Животные лишены дара слова. Держаться на честном слове - см. честный. Другими или иными словами (вводное слово) - излагая, выражая то же, но по другому, иначе говоря. Живого слова не услышишь или не слышно - см. живой. Живое слово - см. живой. Живым Словом рассказать - см. живой. знать (такое) слово (обл.) - уметь заговорить (см. заговорить в 3 знач.), знать заговор на данный случай (остаток веры в магическую силу слова). Крылатые слова - см. крылатый. К слову пришлось (разг.) - вспомнилось, захотелось сказать кстати, по поводу чего-н. сказанного. К слову сказать (вводное слово) - кстати, по поводу или в дополнение к только-что сказанному. ловить (поймать) на слове - см. ловить. На словах - 1) устно. передать просьбу на словах. 2) только в разговоре, не исполняя того, что говорилось (см. выше 4 знач.). Вы грозны на словах - попробуйте на деле. Пушкин. На словах-то вы все хороши, а как до дела дойдет, так и прочь сейчас. Добролюбов. Не говоря худого слова - см. худой. Не находить слов для чего - быть в затруднении от невозможности подыскать подходящие выражения для обнаружения своих сильных чувств. нет слов или слов нет (вводное слово; разг.) - не приходится спорить, действительно, конечно, согласен. Слов нет, пишет он хорошо. Не хватает слов - нельзя выразить. Одним Словом (простореч.) - то же, что Словом (см.). одно слово (простореч.). - то же, что одним Словом. - Всё разворочали, стекла побили, муку рассыпали. Пьяные, - одно слово. Чехов. Уж, одно слово, вот как есть, весь тут. А. Островский. Последнее слово чего (науки, техники и т. п.) - о чем-н. новейшем, непревзойденном. Завод построен по последнему слову техники. По словам чьим (вводное слово) - 1) как Было сказано, рассказано, сообщено кем-н. По словам старожилов, наводнения в городе бывали не часто. 2) по чьему-н выражению, как говорит (пишет, учит и т. п.) кто-н. По словам Тургенева, любовь сильнее смерти. Своими словами (рассказать, передать и т. п.) - не буквально, сохраняя только смысл, а не форму выражения. Слов нет, как… - невозможно выразить словами, как… Слов нет, как она хороша собой. Слово в слово - о буквальном пересказе, совершенно точной передаче чужих слов. Слово за слово или (редко) слово за Словом (разг.) - о постепенном развитии беседы, разговора. И, слово за слово, знакомятся они, Потом дружатся. Крылов. Потом, братец, слов за Словом, разговорились. Григорович. Слов и дело (государевы; истор.) - выражение в Московской Руси и в Российской империи до Екатерины II, означавшее, что произнесший его может или хочет донести властям о каком-н. государственном преступлении, в результате чего как оговоренный, так и доносчик привлекались к следствию. Было время, когда люди выкрикивали на площадях: "слово и дело", зная, что их ожидает впереди застенок со всеми ужасами пытки. Салтыков-Щедрин. Словом сказать (разг.) - то же, что Словом. Словом сказать, жили мы за ним, как за каменной стеной. Салтыков-Щедрин. Со слов чьих - основываясь на устном сообщении, без документальных данных. Подробности происшествия описаны со слов очевидцев. С чужих слов - не видав, не испытав лично, передавая слова других.<br><br><br>... смотреть

СЛОВО

одна из осн. единиц языка (речевой деятельности). Понятие С. используется в различных науках, изучающих язык и речевую деятельность, – в философии, психологии, физиологии, логике, лингвистике и др., причем выступает чаще всего как априорное, неопределяемое понятие, служащее исходным пунктом для дальнейших построений. При выделении С. исследователь опирается в этом случае на свою собств. языковую интуицию ("чувство языка"). С. может быть рассмотрено в плане обеих важнейших функций речи – функции общения и функции обобщения. С первой т. зр. С. является мельчайшим значимым сегментом потока речи. Со второй т. зр. С. есть форма закрепления полученных в процессе обществ. практики знаний о том или ином классе предметов и явлений действительности; в этом плане оно выступает как заместитель данного класса предметов и явлений в различных видах речемыслит. деятельности, т.е. как частный случай знака. Звуковая сторона С. может выступать в речевой деятельности на разных уровнях: как отрезок потока речи, ограниченный паузами; как единица "фонологич. контроля" в процессе внутр. имитации слышимой речи при ее распознавании; как "квант" осознания речи ее носителем ("психологич. единица" в амер. психолингвистике) и т.д. Семантич. сторона (значение) С. интерпретируется различными исследователями по-разному. Наиболее распространена концепция, согласно к-рой значение С. складывается из трех компонентов (по Ч. Моррису, трех "значений"): прагматического, семантического и синтаксического. П р а г м а т и ч. компонент соответствует отношению С. к ситуации его употребления и является предметом физиологич. трактовки С. как сигнала сигналов. Семантич. компонент соответствует отношению С. к денотату (обозначаемому предмету), т.е. предметному содержанию и предметной отнесенности С. С этой т. зр. С. рассматривается прежде всего как языковый коррелят понятия. Если в С. значение неразрывно с динамикой употребления С. и реализуется всегда в конкретной ситуации общения и в конкретном речевом контексте, то в понятии семантич. сторона языкового знака берется как застывший продукт социально-историч. практики, безотносительно к языковым формам закрепления этой практики. С и н т а к с и ч. компонент значения С. соответствует его отношению к другим С. в потоке речи. Наряду со значением иногда выделяется смысл С. – т? в его семантич. стороне, что не является объективным и константным у всех носителей языка, а обусловлено мотивом деятельности конкретного носителя или группы носителей языка. Как самостоят. аспект смысловой стороны С. часто выдвигается его эмоционально-аффективная окрашенность. С. как лингвистич. понятие не имеет общепринятого и исчерпывающего различные его аспекты определения, не говоря уже о том, что нет таких определений С., к-рые были бы одинаково приложимы к языкам различных типов. С фонетич. т. зр. С. чаще всего определяется как группа звуков, объединяемая одним ударением. Однако существуют заведомо единые С., характеризующиеся неск. ударениями (напр., перекати-поле), с др. стороны, единым ударением нередко объединяются отрезки речевого потока, большие, чем С. С морфологич. т. зр. С. обычно определяется как "цельнооформленная" единица, т.е. такая, к-рая выступает в парадигме грамматич. словоизменения как единое целое: ’железнодорожный‘, ’железнодорожного‘, ’железнодорожному‘ в отличие от ’железная дорога‘, ’железной дороги‘, ’железной дороге‘. Однако такой критерий неприменим к языкам, имеющим по своему грамматич. строю менее четкое морфологич. оформление, чем индоевроп. языки флективного типа (напр., к языкам, в к-рых прилагательное неизменяемо). С синтаксич. т. зр. С. определяется либо как потенциальный минимум предложения, либо как минимальный поддающийся субституции в предложении значимый отрезок потока речи. Однако оба эти критерия применимы не ко всем типам С. и совсем непригодны для выделения С. в языках нефлективного типа. С семантич. т. зр. различные определения С. сводятся к пониманию его как минимального отрезка потока речи, соотносимого с фрагментом действительности. Однако все эти определения нестроги и не могут служить формальным критерием при выделении С. Поэтому в лингвистич. описаниях нередко встает вопрос вообще о правомерности выделения С. как языковой единицы. Возникают даже теоретич. концепции, избегающие понятия С. (дескриптивная лингвистика). В последние годы в лингвистике получает все большее распространение концепция, согласно к-рой С. в языке (в отличие от речи или речевой деятельности) принципиально не может быть определено исчерпывающим образом как целостная единица. На место понятия "С. вообще" ставятся взаимно дополняющие друг друга понятия фонетич., фонологич., акцентуационного, морфологич. (формально-грамматич.) С., С.= лексемы и пр. Каждая из этих единиц относится к определ. уровню системы языка. Единство всех этих единиц, соответствующих С., обеспечивается единством их речевой реализации. Такой подход позволяет дать строгую интерпретацию как пограничным случаям, так и эквивалентам С. в языках различных типов. Совокупность всех С. данного языка образует его словарный состав ("тезаурус"). Он может быть расчленен по разным признакам. Предполагается, что значения всех С. языка образуют семантич. систему. Однако наличие стойких семантич. связей между С. в психике говорящих доказано лишь для узких тематич. групп С. ("семантич. полей"). Кроме того, С. могут классифицироваться, исходя из единообразия их грамматич. оформления, по функцион. классам или частям речи. В письм. речи под С. понимается часть текста между двумя пробелами ("графич. С."). Лит.: Виноградов В. В., Осн. типы лексич. значений С., "Вопр. языкознания", 1953, No 5; Лурия А. Р., Роль С. в формировании временных связей у человека, "Вопр. психологии", 1955, No 1; Выготский Л. С., Мышление и речь, в его кн.: Избр. психологич. исследования. М., 1956; Амосова ?. ?., С. и контекст, "Уч. зап. ЛГУ. Сер. филол. паук", 1958, вып. 42, No 243; Апресян Ю. Д., Совр. методы изучения значений и нек-рые проблемы структурной лингвистики, в сб.: Проблемы структурной лингвистики, M., 1963; Шафф ?., Введение в семантику, пер. с польск., М., 1963; Шмелев Д. Н., Очерки по семасиологии рус. языка, М., 1964; Кацнельсон С. Д., Содержание С., значение и обозначение, М.–Л., 1965; Леонтьев ?. ?., С. в речевой деятельности, М., 1965; Уфимцева ?. ?., С. в лексико-семантич. системе языка, М., 1968; Lаziсzius J., La d?finition du mot, "Cahiers F. de Saussure", Gen?ve, 1945, [No] 5; Morris Сh., Signs, language and behavior, N. Y., 1946; Brown R., Words and things, Glencoe (Ill.), [1958]; Togeby K., Qu´est-ce qu´un mot?, в кн.: Recherches structurales, Copenhague, 1949; Slama-Gazacu T., Language et contexte, ‘s-Gra-venhage, 1961; Ullmann St., Semantics, Oxf., 1962; Bolinger D. L., The uniqueness of the word, "Lingua", 1963, v. 12, No 2. А. А. Леонтьев. Москва. ... смотреть

СЛОВО

Ангельські слова, а чортівська душа.Про облесного, але зрадливого чоловіка.Ані слова не писне.Мовчить.Беру вас за слово.Ваше слово є запорукою.Волівби ... смотреть

СЛОВО

с.1) palabra f; vocablo m, voz f (тж. как единица речи); discurso m (тк. речь на собрании)ласковое слово — palabra cariñosaоскорбительные слова — palab... смотреть

СЛОВО

с.1) (единица речи; сама речь; что-либо сказанное) mot m, terme m; parole f ласковое слово — parole affectueuseободрительные слова — paroles reconforta... смотреть

СЛОВО

СЛО́ВО в поэтической речи, основная единица языка (речевой деятельности). С. как лингвистическая единица имеет два аспекта: «план выражения» (физический, звучание) и «план содержания» (семантический, значение). Оба аспекта используются в художественной речи, однако, в разных национальных поэтических системах по-разному.<p class="tab">С. как единица звуковой организации текста. В большинстве поэтических систем в качестве «неканонизированного» (не являющегося необходимым признаком стиха) приема выступает звуковой повтор, т. е. отбор слов внутри стихоряда (или даже строфы) не только по семантическому, но и по принципу звукового сходства или различия. Обычно этот прием заключается в повторении целиком или частично опорных звуков какого-то одного, опорного в семантическом отношении слова.</p><table border="0"> <tr valign="top"><td> <p class="tab">…Делибаш на всем скаку</p> <p class="tab">Срежет саблею кривою</p> <p class="tab">С плеч удалую башку.</p> </td></tr> <tr valign="top" align="right"><td>А. С. Пушкин.</td></tr> </table><p class="tab">При аллитерации аллитерируются, как правило, начальные звуки отдельных слов. Характерно и сближение внутри стихоряда различных в семантическом отношении С. на основе звукового сходства («поэтическая этимология»): «Чудь начудила да меря намерила» (А. А. Блок). О роли С. в звуковой организации стихотворной речи см. также Фоника.</p><p class="tab">С. как единица ритмической организации стиха. Ритм является результатом взаимодействия метра и акцентной структуры С. и сочетаний С. При этом возникают проблемы двоякого рода:</p><p class="tab">а) соотнесенность границ стопы с границами С. (проблема словораздела) и</p><p class="tab">б) соотнесенность стихового (метрического) и словесно-речевого ударения (см. Метр, Ритм). В тоническом стихе метр (если о нем можно говорить в этом случае) взаимодействует уже с членением речи не на С., а на большие единицы — синтагмы и интонационные группы. Когда на безударное в обычной речи С. падает метрическое ударение, создается эффект его семантической выдвинутости.</p><p class="tab">С. как единица семантической организации стиха. Наиболее обычным способом семантической организации С. в стихе является отбор С. определённой семантической окраски, например «высокого» стиля: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли…» (Пушкин). Ю. Н. Тынянов различает основные и второстепенные признаки значения С. (его «обертоны»). В обычной (нестихотворной) речи выбор С. производится почти исключительно по их основным признакам, по вторичной семантической окраске. Эти второстепенные признаки С. внутри стихоряда, взаимодействуя, образуют своеобразный семантический настрой, «насыщенный» контекст, позволяющий даже опускать некоторые С.:</p><table border="0"> <tr valign="top"><td> <p class="tab">В кабаках, переулках, в извивах,</p> <p class="tab">В электрическом сне наяву…</p> </td></tr> <tr valign="top" align="right"><td>А. А. Блок.</td></tr> </table><p class="tab">В стихе нередко целенаправленно используются С. без основного признака — имена собственные, С. иностранных языков, заумные (см. Заумь) С. и др. Некоторые поэтические школы используют организацию С. по первичным семантическим признакам, доходящую до изощренной словесной игры:</p><table border="0"> <tr valign="top"><td> <p class="tab">Дымится кровь огнем багровым,</p> <p class="tab">Рубины рдеют винных лоз…</p> </td></tr> <tr valign="top" align="right"><td>М. Волошин.</td></tr> </table><p class="tab">Возможен и противоположный случай — контрастное противопоставление лексем по основному признаку (см. Оксиморон):</p><table border="0"> <tr valign="top"><td> <p class="tab">Смотри, ей весело грустить,</p> <p class="tab">Такой нарядно обнаженной.</p> </td></tr> <tr valign="top" align="right"><td>А. А. Ахматова.</td></tr> </table><p class="tab">С. как единица синтаксической организации стиха выступает в двух функциях: как член линейной последовательности (порядок С.), занимающий в ней строго определённое место в соответствии с нормами языка, и как часть предложения. В плане первой функции следует указать на явление инверсии, при которой С. оказывается в несвойственной ему (для обычной речи) позиции.</p><p class="tab">Что касается второй функции, то здесь целесообразно вслед за О. Бриком ввести понятие «ритмико-синтаксической фигуры». Это — сочетание определённой ритмической схемы с словосочетанием одной и той же грамматической структуры. Если ритмико-синтаксические фигуры появляются в смежных или близких строках, мы имеем дело с ритмико-синтаксическим параллелизмом:</p><table border="0"> <tr valign="top"><td> <p class="tab">Чудесно все, что узнаю,</p> <p class="tab">Постыдно все, что совершаю…</p> </td></tr> <tr valign="top" align="right"><td>А. А. Блок.</td></tr> </table><p class="tab">В несиллабо-тоническом стихе этому явлению соответствует простой синтаксический параллелизм:</p><table border="0"> <tr valign="top"><td> <p class="tab">Когда умирают кони, дышат.</p> <p class="tab">Когда умирают травы, сохнут.</p> <p class="tab">Когда умирают солнца, они гаснут.</p> <p class="tab">Когда умирают люди, поют песни.</p> </td></tr> <tr valign="top" align="right"><td>В. Хлебников.</td></tr> </table><p class="tab">Если, напротив, синтаксическая структура не совпадает с акцентуационной, может возникать явление переноса (enjambement), при котором «переносимое» С. семантически выделяется:</p><table border="0"> <tr valign="top"><td> <p class="tab">Я не умирал сегодня. Я</p> <p class="tab">В этот день не простудился даже.</p> </td></tr> <tr valign="top" align="right"><td>М. А. Светлов.</td></tr> </table><p class="tab">Литература:</p><p class="tab">Поэтика. Сб. по теории поэтич. языка, П., 1919;</p><p class="tab">Брик О., Ритм и синтаксис, «Новый Леф», 1927, № 3—6;</p><p class="tab">Томашевский Б. В., О стихе, Л., 1929;</p><p class="tab">его же, Теория литературы. Поэтика, 6 изд., М., 1931;</p><p class="tab">Тимофеев Л., Проблемы стиховедения, М., 1931;</p><p class="tab">Шенгели Г., Техника стиха, М., 1960;</p><p class="tab">Слово и образ, М., 1964;</p><p class="tab">Тынянов Ю., Проблема стихотворного языка, М., 1965;</p><p class="tab">Тимофеев Л. И., Слово в стихе, М., 1982.</p><p class="tab">А. А. Леонтьев.</p>... смотреть

СЛОВО

söz* * * с, врз söz; kelime, sözcükиностра́нное сло́во — yabancı kelime / sözcükслова́ национа́льного ги́мна — milli marşın sözleriэ́то моё после́днее ... смотреть

СЛОВО

СЛОВО, важнейшая структурно-семантич. единица языка, служащая для наименования предметов, процессов, свойств. В структурном отношении С. состоит из м... смотреть

СЛОВО

Слово Речь * Афоризм * Болтливость * Грамотность * Диалог * Клевета * Красноречие * Краткость * Крик * Критика * Лесть * Молчание * Мысль * Насмешка * ... смотреть

СЛОВО

1) 词 cíпроисхождение слова - 词的起源значение слова - 词义слова делятся на слоги - 词可分为音节2) ед. (способность говорить речь) 说话 shuōhuà; 语言 yǔyánдар слова - 说... смотреть

СЛОВО

с1) Wort n (умл.) (die Worte - слова в связной речи; die Wörter - отдельные слова); Vokabel f (отдельное слово в учебнике, словаре) иностранное слово ... смотреть

СЛОВО

с. 1) parola f, vocabolo m; voce f; termine m производное слово — parola derivata ласковое слово — parola affettuosa слова-предложения — parole frastiche значение слова — il significato della parola порядок слов в предложении — ordine delle parole nella frase набор слов — guazzabuglio di parole; blablà m; parole in libertà автор слов песни — paroliere m музыка на слова... — (musica su) testo di... в двух / нескольких словах — in breve / due / poche parole в полном смысле слова — letteralmente; in tutta l'accezione del termine употребить нужное слово — usare la parola appropriata глотать слова разг. — mangiarsi le parole слов не находить разг. — non trovare / avere parole слов не хватает (чтобы...) — non bastano le parole (per...) тратить слова понапрасну / попусту — spendere le parole inutilmente; sprecare fiato поминать добрым словом — parlare di qd con riconoscenza / gratitudine рассказать своими словами — raccontare a senso другими словами — in altre parole; insomma со слов такого-то — a quel che dice... с первого слова — dalla prima parola с чужих слов — per sentito dire 2) (речь, язык) lingua f, linguaggio m дар слова — dono della parola не мочь двух слов связать — non saper legare / accozzare due parole 3) (речь; разговор) discorso m; intervento m; parole f pl громкие слова — parole ampollose; paroloni m pl свобода слова — libertà di parola приветственное слово — parole di saluto заключительное слово — discorso di chiusura последнее слово — l'ultima parola просить слова — chiedere / domandare la parola предоставить слово — concedere / dare la parola (a qd) лишить слова — togliere la parola перекинуться двумя-тремя словами — dirsi / scambiare due parole перейти от слов к делу — passare dalle parole ai fatti все это слова — non sono che parole; sono (tutte) chiacchiere на два слова нар. — per scambiarsi due parole со слов...— a detta di... по его словам — a suo detto 4) (мнение, решение) parere m; decisione f сказать последнее слово — dire l'ultima parola сказать свое слово — dire la sua по словам... — secondo... a sentire...; a detta di... 5) (обещание) parola f, promessa f дать честное слово — dare m / impegnare la sua parola; dare la parola d'onore сдержать слово — mantenere la parola нарушить слово — venir meno alla parola; mancare di parola взять свои слова обратно — rimangiarsi la parola; disdirsi поймать на слове — prendere sulla / in parola быть хозяином своего слова — essere (uomo) di parola бросаться словами — fare promesse infondate поверить на слово — credere sulla parola; fidarsi della parola вернуть слово — restituire la parola честное слово!; право слово! — parola (d'onore)! • - живое слово •• в двух словах — in due parole без дальних / лишних слов — senza perdere tanto tempo / tergiversare крепкое слово — parola forte крылатые слова — parole alate новое слово — novità f, ultimo ritrovato; l'ultima parola (in qc) печатное слово — la stampa игра слов — gioco di parole сказать первое слово — fare il primo passo (in) бросать слова на ветер — gettar le parole al vento замолвить слово — spendere / dire una buona parola (per qd) (держаться) на честном слове — essere appeso a un filo / appiccicato con lo sputo прост. за словом в карман не лезть — avere la lingua in bocca / tagliente / velenosa; avere la parola / risposta pronta к слову пришлось, к слову сказать — a proposito слов нет вводн. сл. — senza dubbio; non c'è che dire не говоря худого / дурного слова — senza mettersi a discutere слово в слово — parola per parola; alla lettera одним словом — in una parola; insomma слово за слово, от слова к слову — di parola in parola; una parola tira l'altra слово не воробей, вылетит - не поймаешь — parola detta non sa ritornare слово серебро, молчание - золото — la parola è d'argento, il silenzio è d'oro от слова до дела далеко — dal dire al fare c'è di mezzo il mare Итальяно-русский словарь.2003. Синонимы: акрофут, антоним, арготизм, варваризм, вокабула, вульгаризм, вывод, выражение, выраженьице, выступление, гапакслегемон, гипероним, гипоним, глагол, дисфемизм, изоглосса, историзм, какофемизм, клятва, ксенологизм, кустода, лексема, логос, мероним, мимема, мнение, моносиллаб, навареа, нумератив, обет, обещание, обязательство, омограф, омоним, омофон, пароль, пароним, партитив, послелог, посул, предлог, предложение, прилагательное, причастие, проклитика, разнобуквица, речение, речь, синоним, сказуемое, словеса, словечко, словечушко, словоформа, словцо, согипоним, союз, старославянизм, существительное, термик, термин, тост, унитерм, холоним, эллинизм, энклитика, этимон... смотреть

СЛОВО

Без лишних (дальних) слов.Без зайвих слів; не кажучи багато; довго не говорячи.Брать, взять слово с кого.Брати, узяти слово з кого.Верить, поверить на... смотреть

СЛОВО

-а, с. 1) Мовна одиниця, що являє собою звукове вираження поняття про предмет або явище об'єктивного світу. || Заклинання, що, за марновірним уявлення... смотреть

СЛОВО

МО́ВА (здатність людини говорити, висловлювати свої думки; система звукових і словесно-граматичних засобів, які закріплюють наслідки роботи мислення і ... смотреть

СЛОВО

слово Речение, выражение, название, термин, вокабула. Ср. речь. См. изречение, обещание, ответ, речь без дальних слов, без лишних слов, ввертывать слово, вклеивать слово, владеть даром слова, давать слово, давать честное слово, держать слово, другими словами, закидать словами, замолвить доброе слово, замолвить слово, за словом в карман не лезет, игра слов, к слову, на пару слов, напутственное слово, не говоря худого слова, не обмолвиться ни единым словом, не сдержать слова, ни слова, ни слова не выронить, ни слова не проронить, отыгрываться словами, передать словами, перекинуться словом, принять слова на свой счет, проронить слово, растягивать слова, резаться на словах, сдержать слово, слова... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений.- под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари,1999. слово речение, выражение, название, термин, вокабула, речь, изречение, обещание, ответ; дисфемизм, словеса, этимон, мимема, какофемизм, партитив, ксенологизм, словцо, старославянизм, словечко, пароним, союз, существительное, глагол, прилагательное, предлог, выступление, сказуемое, вывод, тост, омограф, мнение, посулы, послелог, причастие, изоглосса, арготизм, обет, клятва, историзм, словоформа, логос, предложение, словечушко, пароль, нумератив, навареа, синоним, кустода, эллинизм, унитерм, лексема, антоним, вульгаризм, проклитика, омоним, омофон, энклитика, обязательство Словарь русских синонимов. слово 1. см. речь 1. 2. см. обещание Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. — М.: Русский язык.З. Е. Александрова.2011. слово сущ. • обещание • обет • посул уверение в чем-либо) Словарь русских синонимов. Контекст 5.0 — Информатик.2012. слово сущ., кол-во синонимов: 72 • акрофут (2) • антоним (1) • арготизм (3) • варваризм (2) • вокабула (2) • вульгаризм (2) • вывод (31) • выражение (38) • выраженьице (5) • выступление (27) • гапакслегемон (1) • гипероним (1) • гипоним (1) • глагол (2) • дисфемизм (1) • изоглосса (2) • историзм (2) • какофемизм (1) • клятва (18) • ксенологизм (1) • кустода (1) • лексема (3) • логос (15) • мероним (1) • мимема (1) • мнение (36) • моносиллаб (1) • навареа (2) • нумератив (1) • обет (11) • обещание (14) • обязательство (25) • омограф (1) • омоним (2) • омофон (1) • омоформа (1) • пароль (9) • пароним (1) • партитив (1) • повествование (17) • послелог (1) • посул (5) • предлог (14) • предложение (31) • приговор (23) • прилагательное (2) • причастие (6) • проклитика (1) • разнобуквица (3) • речение (8) • речь (68) • решение (36) • синоним (9) • сказуемое (2) • словеса (6) • словесо (2) • словечко (4) • словечушко (3) • словоформа (1) • словцо (4) • согипоним (1) • союз (57) • старославянизм (3) • существительное (2) • термик (8) • термин (18) • тост (8) • унитерм (1) • холоним (1) • эллинизм (3) • энклитика (1) • этимон (1) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: акрофут, антоним, арготизм, варваризм, вокабула, вульгаризм, вывод, выражение, выраженьице, выступление, гапакслегемон, гипероним, гипоним, глагол, дисфемизм, изоглосса, историзм, какофемизм, клятва, ксенологизм, кустода, лексема, логос, мероним, мимема, мнение, моносиллаб, навареа, нумератив, обет, обещание, обязательство, омограф, омоним, омофон, пароль, пароним, партитив, послелог, посул, предлог, предложение, прилагательное, причастие, проклитика, разнобуквица, речение, речь, синоним, сказуемое, словеса, словечко, словечушко, словоформа, словцо, согипоним, союз, старославянизм, существительное, термик, термин, тост, унитерм, холоним, эллинизм, энклитика, этимон... смотреть

СЛОВО

с. 1) (единица речи; сама речь; что-либо сказанное) mot m, terme m; parole f ласковое слово — parole affectueuse ободрительные слова — paroles reconfo... смотреть

СЛОВО

слово, сл′ово, -а, мн. ч. слова, слов, словам, ср.1. Единица языка, служащая для наименования понятий, предметов, лиц, действий, состояний, признаков, ... смотреть

СЛОВО

1) — основная единица языка, служащая для наименования предметов, лиц, процессов, свойств. Рубрика: язык. Изобразительно-выразительные средстваЦелое: ... смотреть

СЛОВО

-а, с. 1》 Мовна одиниця, що являє собою звукове вираження поняття про предмет або явище об'єктивного світу.|| Заклинання, що, за марновірним уявле... смотреть

СЛОВО

основная единица языка и речи. Как лингвистическая единица, имеет два аспекта: план выражения (звуки или буквы, из которых оно состоит) и план содержания (значение, отсылка к тому предмету или понятию, которое оно означает). Слово состоит из морфем, и само входит в состав словосочетаний и предложений. Как единица художественного текста, слово выполняет множество функций. План выражения слова участвует в образовании ассонансов и аллитераций: подбора одинаковых гласных и согласных звуков соответственно. Напр., в четверостишии А. А. Блока: Я, не спеш а , собр а л бесстр а стно Воспомин а нья и дел а , И ст а ло беспощ а дно я сно: Жизнь прошум е ла и ушл а – («Весенний день прошел без дела…») все ударные гласные а , и только в слове прошумела – е , что выделяет его на фонетическом уровне. Примером аллитерации может служить фраза из «Слова о полку Игореве»: «С п озаранку в п яток п ото п тали они п оганые п олки п оловецкие», где подобраны слова со звуком п , чтобы создать ощущение конского топота. В поэтической речи план выражения слова участвует также в организации строки: количество слогов в слове и ударение образуют стихотворный размер строки. Подбор слов может создавать интонацию речи, наиболее типичный случай – создание эффекта торжественности, возвышенности с помощью слов высокого стиля, напр.: Восстань , пророк, и виждь , и внемли , Исполнись волею моей, И, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей – (А. С. Пушкин, «Пророк») или же, наоборот, использование слов низкого, разговорного стиля для создания эффекта сниженной речи: Гетры белые носила, Шоколад «Миньон» жрала , С юнкерьем гулять ходила, С солдатьем теперь пошла? (А. А. Блок, «Двенадцать») Слово также может вступать в различные смысловые ряды, проясняя и уточняя смысл понятия, использованного автором в тексте. Противопоставление слов по семантическому признаку – средство создания антитезы: «Я – царь, я – раб, я – червь, я – Бог» (Г. Р. Державин). Столкновение слов с противоположной или несочетаемой семантикой в тексте приводит к возникновению парадоксов и оксюморонов; напр., оксюморонные заглавия позволяют по-разному осмыслять их: «Мертвые души» Н. В. Гоголя, «Живой труп» Л. Н. Толстого. Переносное значение слов становится основой образной стороны речи, служит средством создания метафор, метонимий и других тропов. Отличительной особенностью поэтической речи является использование авторами придуманных ими слов, так называемых неологизмов: В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом По аллее олуненной вы проходите морево … (И. Северянин, «Кензели») Синтаксис также участвует в организации художественной речи, напр., образуя синтаксическийпараллелизм: Когда умирают кони, дышат. Когда умирают травы, сохнут. Когда умирают солнца, они гаснут. Когда умирают люди, поют песни. (В. Хлебников, «Когда умирают кони, дышат…») Термин «слово» также обозначает один из жанров древнерусской литературы – ораторская проза, написанная очень эмоциональным и поэтическим языком: «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона, «Слово о полку Игореве», «Слово о погибели русской земли».... смотреть

СЛОВО

слово с.1. (в разн. знач.) word ласковое слово, ласковые слова — endearing words оскорбительное слово — insulting word слово утешения — word of consol... смотреть

СЛОВО

Первоначальная функция речи состоит в том, что первоначальное слово является указанием. Слово, как указание, является первичной функцией развития речи, из которой можно вывести все остальное. (6.1, 410) Примитивный человек не имеет понятий, абстрактные родовые имена для него совершенно чужды. Он пользуется словом иначе, чем мы. Слово может получить различное функциональное употребление. В зависимости от того, каким способом оно употреблено, будет стоять и та мыслительная операция, которая осуществляется при помощи этого слова. (9.1, 104) Слово может быть употреблено как имя собственное, как звук, ассоциативно связанный с тем или иным индивидуальным предметом. В этом случае оно является именем собственным, и при помощи его выполняется простая ассоциативная операция памяти. в значительной степени примитивный язык стоит именно на этой ступени развития. (9.1, 104) Второй стадией в развитии пользования словом является стадия, когда слово выступает как ассоциативный знак не индивидуального предмета, а какого-нибудь комплекса или группы предметов. Слово становится как бы фамильным, групповым именем. Оно выполняет уже не только ассоциативную функцию, но и мыслительную операцию, так как при его помощи классифицируются, объединяются в известный комплекс различные индивидуальные предметы. Но это объединение все еще остается группой отдельных конкретных предметов, из которых каждый, войдя в новое сочетание, сохраняет всю свою индивидуальность и единственность. На этой стадии слово есть средство образования комплекса. (9.1, 105) Слово входит в структуру цели так, как палка в ситуацию «желания завладеть плодом». (32.1, 29) Оно, как план, содержит в себе в свернутом виде все дальнейшее поведение ребенка, оно знаменует собой найденное решение трудной ситуации, выраженное намерение, схему будущих действия. (1.5.12, 201) Слово представляет собой скрытое обобщение, всякое слово уже обобщает. (1.2.1, 17) Слово есть знак Оно может служить средством для различных интеллектуальных операций. (1.2.1, 175) Мы различали в семантической структуре слова его предметную отнесенность и его значение и стремились показать, что то и другое не совпадают. С функциональной стороны это привело нас к различению индикативной и номинативной функции слова, с одной стороны, и его сигнификативной функции, с другой. (1.2.1, 313) вместе со словом в сознание человека вносится новый modus operandi, новый способ действия. В чем заключается это новое? с психологической стороны самым существенным для слова является обобщение. (8.2, 371 – 372) См. Знак, Значение, Комплекс, Обобщение, Память, Поведение, Речь ... смотреть

СЛОВО

— одно из имен, которым Иоанн называет Иисуса Христа. «В начале было Слово, и Слово было у Бога и Слово было Бог... и Слово стало плотью» (Иоан. 1:1,14). В 1 Иоан. он называет Его «Словом жизни» и в Отк. 19:13 «Словом Божиим». В 1. главе книги Бытия повторяется более 10 раз «Бог сказал». Все эти слова Божий Иоанн заключает в единственном, великом, живом и личном «Слове». Во всех сказанных словах апостол Иоанн находит говорящее «Слово». Мессия есть Слово, в Котором живет слово Божие и из Которого исходит Слово Божие, подобно тому, как Он есть Премудрость, ибо в Нем обитает и через Него говорит премудрость Божия (Лук. 11:49; 1 Кор. 1:24,30; Еф. 3:10). Слово Божие и премудрость Божию уже в Ветхом Завете начинали понимать, как личность, что видно из следующих мест: о Слове — Пс. 32:4,6; 106:16-20; 118:89-105; 147:4, 7; и о премудрости — Иов. 28:12 и дал.; Прит. гл. 8 и 9, а также и в апокрифических книгах: книга Сираха и Премудрости Соломона. См. Прит. 8: 22 и дал. Премудрость была создана прежде всего, от вечности; она присутствовала, когда Бог водрузил горы и уготовил небо и т.д. 6 халдейских переводах Ветхого Завета, т.н. Таргумах, часто встречается выражение Мемра», т.е. Слово Божие, в тех местах, где в еврейском тексте написано Иегова, особенно в тех случаях, где Иегова открывается Своему народу или говорит с ним. Так, например, по халдейскому переводу, «Слово Божие» говорит Адаму в раю; «Слово Господне» говорило Аврааму, дало закон на Синае и т.д.; в Быт. 19:24 сказано, что «Слово Иеговы низвело на Содом огонь и серу от Иеговы». В одном из этих халдейских переводов (Таргум Ионафана) сказано в Ис. 45: 18,22,25: «Так говорит Иегова... если обратитесь к Слову Моему, то вы спасетесь». В Слове Иеговы все семя Израилево будет оправдано и прославлено. Когда в Быт. 31:13 ангел Иеговы говорит Иакову, что Он тот Бог, Которому Иаков дал обет в Вефиле, то в «Онкелос Таргум», другом халдейском переводе, говорится, что Иаков дал свой обет Слову Иеговы: «если Слово Иеговы сделается моею помощью, то Слово Иеговы будет мне Богом» (Быт. 28:20 и дал.). Эти места показывают, что определенное (различие между Иеговою и Его Словом, которое рассматривается, как личность — Ангел Господень» или «Ангел Союза», все яснее и яснее выступало в сознании ветхозаветных людей, пока, наконец, Слово Само не воплотилось и не указало на Себя, как на Премудрость Божию (Лук. 11:49), говоря: «Я есмь путь, истина и жизнь, ...кто видел Меня, видел Отца» (Иоан. 14:6,9).... смотреть

СЛОВО

1) word; філол. vocableдавати слово (обіцянку) — to give (to pledge, to pass) one's wordобразливе слово — insulting (hard) wordзвуконаслідувальне слово... смотреть

СЛОВО

брать свое слово назадбрать свое слово обратнобрать словобрать словобрать слово назадбрать слово обратнов одно слововерить на слововзвесить каждое слов... смотреть

СЛОВО

• Выстрелив, пулю не схватишь, а слово, сказав, не поймаешь (В)Где много слов, там мало дела - Где много слов, там мало дела (Г)• Дал слово, держись, а... смотреть

СЛОВО

Слова, порядок слов в предложении — парадак слоў у сказе понять без слов — зразумець без слоў сказать нужное слово — сказаць патрэбнае слова культура слова — культура слова заключительное слово — заключнае слова дать слово — даць слова взять слово — узяць слова попросить слова — папрасіць слова сдержать своё слово — стрымаць сваё слова честное слово — слова гонару ни слова — ні слова свободное слово — вольнае слова печатное слово — друкаванае слова красивые слова — прыгожыя словы меткое слово — трапнае слова веское слово — важкае слова твёрдое слово — цвёрдае слова острое слово — вострае слова вставить слово — уставіць слова глотать слова — глытаць словы крылатые слова — крылатыя словы повторить слово в слово — паўтарыць слова ў слова набор слов — набор слоў держаться на честном слове — ледзь трымацца (ліпець) к слову сказать — дарэчы кажучы ловить (поймать) на слове — лавіць (злавіць) на слове от слов к делу — ад слоў да справы не говоря худого слова — нічога не кажучы одним словом — адным словам по словам — як кажуць с чужих слов — з чужых слоў своими словами — сваімі словамі слов нет — гаворкі няма только слова — толькі словы на словах — на словах, вусна без лишних (дальних) слов — без лішніх слоў в двух словах — у двух словах слово за слово — слова за слова верить на слово — верыць на слова другими (иными) словами вводн. сл. — інакш (іначай) кажучы не находить слов для чего-либо — не знаходзіць (не мець) слоў для чаго-небудзь доброго слова не стоит — добрага слова не варт не тратить лишних слов — не траціць лішніх слоў живого слова не услышишь — жывога слова не пачуеш бросать слова на ветер — кідаць (пускаць) словы на вецер сдержать слово — стрымаць слова по последнему слову техники — па апошняму слову тэхнікі двух слов не свяжет — двух слоў не звяжа вспоминать добрым (плохим, ласковым и т.п.) словом — успамінаць добрым (дрэнным, ласкавым и т.п.) словам одним словом — адным словам пару слов сказать — пару слоў сказаць словом сказать — словам, адным словам быть хозяином своего слова — быць гаспадаром свайго слова из песни слова не выкинешь посл. — з песні слова не выкінеш слово не воробей, вылетит — не поймаешь посл. — слова не верабей, вылеціць — не зловіш... смотреть

СЛОВО

Ć сущ см. _Приложение IIсло́вамн.слова́словслова́м́сло́во за́ слово;верить на́ слово;ловить на́ слове и на сло́веОн полон смиренья, хотя понимает, что... смотреть

СЛОВО

слово с 1. Wort n 1a, 1b* (die Worte слова в связной речи; die Wörter отдельные слова); Vokabel ( v o - ] f c (отдельное слово в учебнике, словаре) иностранное слово Fremdwort n он не сказал ни слова er sprach kein Wort по его словам nach seinen Worten, wie er sagt 2. (речь) Rede f c; Ansprache f c; Wort n 1a он обладает даром слова er ist redegewandt, er besitzt großes Rednertalent свобода слова Redefrei|heit f просить слова sich zum Worte melden, ums Wort bitten* vi брать слово das Wort ergreifen* предоставить слово кому-л. jem. (D) das Wort erteilen у него слово не расходится с делом bei ihm sind Wort und Tat eins 3. (обещание) Wort n, Versprechen n 1d честное слово! (mein) Ehrenwort! нарушать слово sein Wort brechen* сдержать слово sein Wort halten* поверить кому-л.на слово jem. (D) aufs Wort glauben vi 4. мн. слова (текст к музыкальному произведению) Text m 1a а слово в слово Wort für Wort, wörtlich одним словом mit einem Wort, kurzum другими словами anders gesagt, mit anderen Worten слово за слово ein Wort gab das andere на словах in Worten, mündlich игра слов Wortspiel n 1a бросать слова на ветер in den Wind reden vi к слову nebenbei gesagt, apropos ( - '' p o : ] знать о чём-л. с чужих слов etw. nur vom Hörensagen wissen* по последнему слову науки и техники nach dem neuesten Stand der Wissenschaft und Technik я просто не нахожу слов! ich bin einfach sprachlos!<br><b>Синонимы</b>: <div class="tags_list"> акрофут, антоним, арготизм, варваризм, вокабула, вульгаризм, вывод, выражение, выраженьице, выступление, гапакслегемон, гипероним, гипоним, глагол, дисфемизм, изоглосса, историзм, какофемизм, клятва, ксенологизм, кустода, лексема, логос, мероним, мимема, мнение, моносиллаб, навареа, нумератив, обет, обещание, обязательство, омограф, омоним, омофон, пароль, пароним, партитив, послелог, посул, предлог, предложение, прилагательное, причастие, проклитика, разнобуквица, речение, речь, синоним, сказуемое, словеса, словечко, словечушко, словоформа, словцо, согипоним, союз, старославянизм, существительное, термик, термин, тост, унитерм, холоним, эллинизм, энклитика, этимон </div><br><br>... смотреть

СЛОВО

I. ср (мн. слова) 1. söz, kəlmə; 2. только ед. dil; любить родное слово ana dilini sevmək; 3. danışma, nitq; дар слова danışma qabiliyyəti; 4. söz; свобода слова söz azadlığı; взять слово söz almaq; предоставить слово söz vermək; 5. только мн. boş danışıq, boş söhbət, laf; это одни слова bu, quru söhbətdir; 6. hekayə, rəvayət, dastan; "Слово о полку Игореве" "İqor polku haqqında dastan"; 7. fikir, qərar, hökm; сказать веское слово öz qəti fikrini söyləmək; 8. və'd, söz; дать слово və'd etmək, söz vermək; к слову сказать sözgəlişi demək, yeri gəlmişkən demək; на словах 1) sözdə, dil-cavabı, şifahi; 2) dildə, ağızda; одним словом bax словом; с чужих слов başqalarının dilindən; слов нет əlbəttə, şübhəsiz, razıyam, sözüm yoxdur; слово в слово hərfiyyən, eynən; не лезть за словом в карман bax карман; по последнему слову техники texnikanın son nailiyyəti əsasında; крылатые слова bax крылатый; честное слово bax честный; слово за слово kəlmə-kəlmə; по словам чьим ...dediyinə görə; ...sözünə görə, ... yazdığına görə; со слов чьих 1) ...sözlərinə görə; 2) əzbərdən, kitabsız; в двух (кратких, коротких, нескольких) словах bir-iki kəlmə ilə; qısaca, müxtəsərcə; к слову прийтись sözgəlişi; от слова до слова; до слова başdan başa; başdan ayağacan; от слова к слову söz sözü çəkər; с первого слова bir dəfəyə; игра слов bax игра; только слово, что... ancaq adı var; бросать слова на ветер bax ветер; глотать слова bax глотать; замолвить слово bax замолвить; сказать пару теплых слов dan. bax теплый; сказать свое слово bax свой; тратить слова понапрасну (попусту, зря) bihudə danışmaq, havayı danışmaq; играть словами bax играть; словом сказать dan. bax словом; ловить на слове (словах) кого sözdə tutmaq; быть господином (хозяином) своего слова (своему слову) öz sözünün ağası (sahibi) olmaq; не говоря худого (дурного) слова bax говорить; не добиться слова bir kəlmə də qoparda bilməmək; не мочь (не уметь) связать двух слов iki sözü (gəlməni) bir-birinə bağlaya bilməmək; не находить слов для чего; слов не хватает söz tapa bilməmək. II. ср 1. rus əlifbasında "С" hərfinin qədim adı; 2. qəd. hərf, yazı işarəsi.... смотреть

СЛОВО

Основная единица языка. Слово – разносторонний языковой знак.В нем сочетаются: 1) означающее (внешняя звуковая сторона, звуковая оболочка); 2) означаем... смотреть

СЛОВО

сущ.wordбрать слово — (для выступления) to take the floorотказываться от своих слов — to go back on (retract) one's wordsпредоставлять слово — to call ... смотреть

СЛОВО

СЛО´ВО — жанр древнерусской литературы. В светской литературе С. — историческая повесть или историческая поэма: таковы «Слово о полку Игореве», «Слово... смотреть

СЛОВО

слово бодрое (Лопатин); вдохновенное (Льдов); волшебное (Лермонтов, Ратгауз); восторженное (Плещеев); всесильное (Надсон); вещее (Барыкова, Гликберг);... смотреть

СЛОВО

ср. 1. сөз; рассказать в немногих словах аз сөз менен айтып берүү; они поняли друг друга без слов алар бирин-бири сүйлөшпөй эле түшүнүштү; заключительное слово корутунду сөз; свобода слова сөз эркиндиги; сказать своё веское слово өзүнүн маанилүү сөзүн айтуу; дать слово сөз берүү, убада кылуу; романс на слова Лермонтова Лермонтовдун сөздөрүнө жазылган романс; одни слова куру эле сөз; перейти от слов к делу сөздөн ишке өтүү; 2. лит. уст. баяндоо, аңгеме; "Слово о полку Игореве" "Игордун полку жөнүндө сөз" (князь Игордун полку жөнүндө баяндоо); господин своего слова өз сөзүнө кожоюн; крылатые слова см. крылатый; дар слова 1) (способность говорить) сүйлөөгө жөндөмдүүлүк; 2) (красноречие) чечендик; набор слов келжирек сөздөр; маанисиз сандырак; одним словом вводн. сл. сөздүн кыскасы, бир сөз менен айтканда; другими (иными) словами вводн. сл. башкача айтканда; своими словами өз сөзү менен (айтуу, аңгеме кылып берүү); слово в слово сөзмө-сөз, так өзүндөй; слово за слово сөздөн сөз чыгып отуруп; не находить слов для чего-л. бир нерсеге ылайыктуу сөз таба албоо; живого слова не услышать айланада таптакыр эч ким жок, жапа-жалгыз болуу; как эткен карга, кук эткен кузгун жок болуу; без дальних слов артык баш сөз кылбастан, көп келжиребей; не лезть за словом в карман сөздөн өнөгүн алдырбоо; к слову сказать вводн. сл. сөз келгенде айта кетүү керек, баса; поймать кого-л. на слове бирөөнү сөзүнөн кармоо; на словах 1) (устно) оозеки; передать на словах оозеки айтуу; 2) (не на деле) ооз менен, ооз жүзүндө гана; по последнему слову (науки и техники) (илимдин жана техниканын) кийинки жетишкендиктери боюнча; слово не воробей, вылетит не поймаешь посл. айткан сөз аткан ок (айткан сөздү кайтара албайсың); слов нет разг. сөзсүз, албетте; по словам сөзүнөн, сөзүнө караганда; к слову пришлось ыгы (жөнү, оңтою) келе калды; в двух словах бир-эки ооз сөз менен.... смотреть

СЛОВО

word• В связи с (его/ее) важностью можно сказать несколько слов относительно... - In view of its importance, a few words may be said here about... • Д... смотреть

СЛОВО

СЛОВО, -а, мм. слова, слов, словам, ср. 1. Единица языка, служащая для наименования понятий, предметов, лиц, действий, состояний, признаков, связей, отношений, оценок. Знаменательные и служебные слова. Происхождение слов. Слово в слово (о переводе, пересказе: буквально). Не нахожу слов или не хватает (нет) слов для чего-нибудь (не в состоянии выразить что-нибудь от волнения, возмущения). Слово за слово (о постепенном развитии разговора, спора; разговорное). В одно слово (употр. в случаях, когда двое или многие сказали одновременно одно и то же; разговорное). Слова не добиться от кого-нибудь (трудно вызвать на разговор). Словом не обмолвился кто-нибудь (не произнёс ни слова, промолчал;разговорное). Двух слов связать не может кто-нибудь (перен.: о том, кто не умеет понятно изложить свою мысль; разговорное неодобр.). 2. ед. Речь, способность говорить. Дар слова. 3. обычно мн. Разговор, беседа, что-нибудь сказанное. Понять друг друга без слов. Рассказать в немногих словах. Спасибо на добром слове (за хорошие, добрые слова). Перейти от слов к делу. Передать что-нибудь на словах:(устно). Взять свои слова обратно (отказаться от сказанного). Добр только на словах (на самом деле не добр). Со слов кого-к. (как сказал кто-нибудь). На слове и на слове ловить кого-нибудь (требовать исполнения обещанного, а также подмечать ошибку, несообразность в том, что сказано). Рассказать своими словами (не буквально, передавая только содержание). По словам кого-нибудь (как говорит или как выражается кто-нибудь). Слово ранит, слово лечит (поел.). 4. ед. Публичное выступление, речь. Вступительное слово Заключительное слово докладчика. Последнее слово подсудимого. 5. Речь на какую-нибудь тему, повествование, рассказ (устар. и высока. ... смотреть

СЛОВО

Индоевропейское – k´leu- &GT; k´lou (слышать).Латинское – cluor (мнение, слава).Греческое – «молва, слух, слава».Общеславянское – slovo.Старославянское... смотреть

СЛОВО

сpalavra f, vocábulo m; (термин) termo m; (красноречие) eloquência f; (речь, выступление) discurso m; oração f; (право говорить) palavra f; (мнение, вы... смотреть

СЛОВО

СЛОВО, -а, мм. слова, слов, словам, ср. 1. Единица языка, служащая длянаименования понятий, предметов, лиц, действий, состояний, признаков,связей, отношений, оценок. Знаменательные и служебные слова. Происхождениеслов. С. в с. (о переводе, пересказе: буквально). Не нахожу слов или нехватает (нет) слов для чего-н. (не в состоянии выразить что-н. от волнения,возмущения). С. за с. (о постепенном развитии разговора, спора; разг.). Водно с. (употр. в случаях, когда двое или многие сказали одновременно одно ито же; разг.). Слова не добиться от кого-н. (трудно вызвать на разговор).Словом не обмолвился кто-н. (не произнес ни слова, промолчал;разг.). Двухслов связать не может кто-н. (перен.: о том, кто не умеет понятно изложитьсвою мысль; разг. неодобр.). 2. ед. Речь, способность говорить. Дар слова.3. обычно мн. Разговор, беседа, что-н. сказанное. Понять друг друга безслов. Рассказать в немногих словах. Спасибо на добром слове (за хорошие,добрые слова). Перейти от слов к делу. Передать что-н. на словах:(устно).Взять свои слова обратно (отказаться от сказанного). Добр только на словах(на самом деле не добр). Со слов кого-к. (как сказал кто-н.). На слове и наслове ловить кого-н. (требовать исполнения обещанного, а также подмечатьошибку, несообразность в том, что сказано). Рассказать своими словами (небуквально, передавая только содержание). По словам кого-н. (как говорит иликак выражается кто-н.). С. ранит, с. лечит (поел.). 4. ед. Публичноевыступление, речь. Вступительное с. Заключительное с. докладчика. Последнеес. подсудимого. 5. Речь на какую-н. тему, повествование, рассказ (устар. ивысока. ... смотреть

СЛОВО

Основная кратчайшая единица языка, выражающая своим звуковым составом понятие о предмете, процессе, явлении действительности, их свойствах или отношени... смотреть

СЛОВО

1. сөз значение слова сөз мағынасы;- иностранные слова шет тіл сөздері;2. тіл, сөйлеу, сөйлеу қабілеті;- культура слова сөйлеу мәдениеті;- дар слова сөйлеу қабілеті;3. сөз, әңгіме;- рассказать в немногих словах аз сөзбен айтып бару;- понять друг друга без слов бірін-бірі айтпай-ақ түсінісу;4. только ед. (речь, выступление) сөз, жарыс сөз;- заключительное слово қорытынды сөз;- сказать приветственное слово құттықтау сөз айту;5. только ед. уст. жыр, аңыз;- *Слово о полку Игореве* *Игорь полкі туралы жыр*;- (право говорить публично);6. (мнение, заключение) сөз, пікір, қорытынды;- сказать свое веское слово өзінің ұтымды, дәлелді сөзін айту;7. (обещание) сөз, сөз беру, уәде;- дать слово сөз беру, уәде беру;- верить на слово сөзіне сену;- не сдержать слова сөзінде тұрмау;8. слова только мн. (текст к песне) жыр, өлең, әннің мәтіні;- песня на слова Абая Абай өлеңіне жазылған ән;9. только ед. (повествование, рассказ) дастан, жыр, әңгіме *слово о полку Игореве* *Игорь пролкі туралы сөз*;-одним словом см. словом;- другим и (иными) словами вводн.сл. сл. басқаша айтқанда;- своими словами өз сөзімен айтқанда;- слово в слово сөзбе-сөз;- слово за слово сөзден сөз;- не находить слов (для чего-л.) сөз таба алмау;- к слову сказать вводн.сл. сл. айтпақшы, сөз реті келіп тұрғанда;- поймать кого-л. на слове біреуді өз сөзінен ұстау;- передать на словах ауызша айтып беру;- по последнему слову науки ғылымның соңғы табыстарына сәйкес;- слово не воробей, вылетит не поймаешь погов. айтқан сөз атқан оқ кері қайтпас... смотреть

СЛОВО

слово = с. 1. word; вовремя сказанное слово a word in season; понимать без слов understand* without a word having been spoken; ни слова! not a word!; моё слово твёрдо when I say a thing, I mean it; верить кому-л. на слово take* smb.`s word for it; take* it trust; романс на слова Пушкина song to words from Pushkin; на два слова! may I have a word with you?; мне надо сказать вам два слова! a word in your ear!; 2. (речь, язык) language; 3.: просить словa ask to speak, ask for the floor; слово имеет господин Иванов Mister lvanov will now speak, Mister Ivanov has the floor; слово за вами, теперь за вами слово it is for you to decide; последнее слово за защитой the defence has the last word; последнее слово осталось за ним be had the last word; 4. (повествование) tale, story; ‘Слово о полку Игореве‘ УThe Song of Igor`s CampaignФ; слово в слово word for word; слово за слово one thing led to another; на словах (устно) by word of mouth, только на словах in word only; не на словах, а на деле е not merely in words but with deeds; нет слов, чтобы выразить... words fail to express...; я не нахожу слов, чтобы... I have no words to...; слов нет (правда, конечно) there`s no denying, of course; новое слово в чем-л. fresh departure in smth. , milestone in smth. ; advance in smth. ; к слову (сказать) by the by; к слову пришлось but that`s by the way; завод оборудован по последнему слову техники the plant has all the latest equipment; 5. Слово Божие церк. The Word of God. <br><br><br>... смотреть

СЛОВО

• не понимаю ни одного слова kukk egy \словоot sem értek• szó * * *с1) szó ни сло́ва — egy szót semдать (себе́) сло́во — szavát adniкрыла́тое сло́во — ... смотреть

СЛОВО

(ст.слав. – звук, зов) – называние понятия, позволяющее сосредотачивать сознание человека на соответствующем предмете, явлении. Слово обладает своим бытием, ибо вбирает в себя и человеческое внутреннее «я» говорящего. Исчезнувшие тысячелетия сохранились для нас через слово, оно оказалось нетленным и неуязвимым для Времени. От поколения к поколению в необозримое будущее передается устно и письменно история народов. Язык – это код народов, знаки, сохраняющие информацию. Слова многообразны по смыслу и значению. Без слова нельзя свертывать знания, нельзя мыслить, нельзя выразить идею. В русской культуре существует трепетное отношение к слову как к явлению священному, глубоко религиозному. Живое слово есть единственный способ выражения идеи, слово без идеи есть голое, абстрактное словоблудие. Особо высокая вера в слово была в глубокую старину, считалось, что оно обладает особой силой воздействия на природу и человека. Люди считали, что даже простое название явления, предмета дает им власть над ними. Слово, соединенное с музыкой и движением, обладает еще большей силой. Наши неграмотные предки умели находить особую прелесть и смысл в звучании слова. В русской православной культуре Словом называют все христианской учение, услышанное от отца Христом Спасителем («Первым было Слово, это слово было у Бога, это слово было «Бог»). Слово это вверено Церкви и ее служителям, которые обязаны проповедовать его чисто, без примеси чуждых идей.... смотреть

СЛОВО

1) Жанр торжественного церковного красноречия (см. ораторская проза) в Древней Руси: произведение, ставящее значимые для современников автора обществен... смотреть

СЛОВО

(word) В компьютерах – группа двоичных чисел (битов) (binary digits), рассматриваемая как единое целое и хранимая в компьютерной памяти отдельно от дру... смотреть

СЛОВО

слов||ос 1. в разн. знач. ἡ λέξη {-ις}, ὁ λόγος: ласковые ~а τά χαϊδευτικά λόγια, τά γλυκόλογα· оскорбительные ~а οἱ ὑβριστικοί λογοι· это пустые ~а, одни ~а (εἶναι) κούφια λόγια, (εἶναι) μόνο λογια· дар ~а τό χάρισμα τής εὐγλωττίας· свобода ~а ἡ ἐλευθερία τοῦ λογού· игра слов τό λογοπαίγνιο· давать честное ~ δίνω λογον τιμής· сдержать ~ κρατώ (τηρῶ) τόν λόγο μου, τήν ὑπό-σχεσή μου· поверить на ~ πιστεύω στά λογια· перейти от слов к делу περνώ ἀπό τά λογια στήν πράξη· бросить ~а на ветер ρίχνω λόγια στον ἀέρα· мие нужно сказать вам два ~а ἔχω νά σᾶς πῶ δυό λογια· он ему не сказал и и ~а δέν τοῦ είπε λέξη· он не проронил ни ~а δέν ἔβγαλε κουβέντα· повторить ~ в ~ ἐπαναλαμβάνω λέξη προς λέξη, ἐπαναλαμβάνω ἐπί λέξει· переводить ~ в ~ μεταφράζω κατά λέξιν передать на ~ах μεταδίδω προφορικά· он за ~ом в карман не полезет разг ἐχει ἐτοιμη τήν ἀπάντηση· одним ~ом μέ δυό λόγια· ~ за ~ разг ἀπό λόγο σέ λόγο· другими ~ами μέ αλλα λόγια· со слов, по ~ам κατα ?α λεγόμενα· не нахожу слов... δε βρισκω λόγια...· слов нет разг χωρίς συζήτηση· понимать друг друга без слов συνεννοούμαστε χωρίς πολλές κουβέντες· к ~У (сказать) разг ἐπάνω σ' αὐτό, σχετικά μ' αὐτο· по последнему ~у (науки, техники) μέ τήν τελευταία λέξη· 2. (речь, выступление) ὁ λόγος, ἡ δημη-γορία, ἡ ἀγόρευση {-ις}; приветственное ~ χίΗ'... смотреть

СЛОВО

основная кратчайшая единица языка, служащая для именования лиц, предметов, процессов, свойств. В языкознании слово рассматривается с точки зрения звукового состава, значения, морфологического строения, словообразовательных характеристик, участия в той или иной парадигме, принадлежности к какой-либо части речи, роли в предложении. В слове можно выделить две основные составные части, которые принято обозначать терминами «предметная отнесенность» и «значение». Каждое слово обозначает какой-либо предмет, указывает на него, вызывает у нас образ того или иного предмета. Эта первая основная функция слова и называется предметной отнесенностью. Вторая функция состоит в том, что слово дает возможность анализировать предметы, выделять в них существенные свойства, относить предметы к определенной категории. Являясь средством абстракции и обобщения, оно отражает глубокие связи и отношения, которые стоят за предметом внешнего мира. Эта вторая функция слова обозначается термином «значение слова». Виды слов соответствуют действительности, воспринимаемой нашими чувствами: имена существительные — предметам; имена прилагательные — качеству предметов; предлоги и союзы — связям и отношениям, существующим между предметами; глаголы — процессам, происходящим между предметами.... смотреть

СЛОВО

сущ. (греч. λόγος) речь, проповедь (Деян 20, 7), дело, происшествие; разум; ответ, отчет; причина; объяснение. Десять словес — десять заповедей (В... смотреть

СЛОВО

Сл’ово — Бог, выражение воли Божией и Его явление в Иисусе Христе (Иоан.1:1 -3; 1Иоан.1:1 -3; Отк.19:13 ), осуществление пророчеств (Иоан.1:14 ). О дух... смотреть

СЛОВО

word связь* * *сло́во с.wordбу́квенное сло́во — alphabetic wordсло́во из n си́мволов — n -digit wordключево́е сло́во — key wordкоди́рованное сло́во —... смотреть

СЛОВО

ежедневная газета, издавалась в СПб, с 1 декабря 1904 по 1 июля 1906 г. Издатель Н. Н. Перцов, редактор — П. В. Быков. Основателем газеты был И. В. Скв... смотреть

СЛОВО

1. Основная кратчайшая единица языка, выражающая своим звуковым составом понятие о предмете, процессе, явлении действительности, их свойствах или отно... смотреть

СЛОВО

Слово — ежедневная газета, издавалась в СПб, с 1 декабря 1904 по 1 июля 1906 г. Издатель Н. Н. Перцов, редактор — П. В. Быков. Основателем газеты был И. В. Скворцов, выпускавший ее с 1903 г. Внутренним отделом некоторое время заведовал С. К. Глинка-Янчевский, после него — А. С. Стеткевич; отделом иностранной политики — И. С. Дурново, провинциальным — С. И. Васюков, В. М. Лохтин, С. Ф. Бельский и друг. Литературный отдел вел исключительно П. В. Быков. Обращал на себя внимание маленький фельетон <i>Бобыля</i> (А. А. Осипова). При газете выходили 2 раза в неделю иллюстрированные литературные приложения. Хотя в 1 № "С." объявило себя органом партии центра, но направление газеты было крайне неустойчивое, появлялись статьи, одна другую уничтожавшие. Резкую дисгармонию вносили статьи Сигмы-Сыромятникова. С 1906 г. Н. Н. Перцов подписывался издателем-редактором. Сначала газета имела некоторый успех, но потом быстро стала падать, приостановила выход и перешла в собственность М. М. Федорова, возобновившего ее с 1 декабря 1906 г. и провозгласившего ее органом конституционного центра.<br><br><br>... смотреть

СЛОВО

сло́во, -а; ве́рить на́ слово; сло́во за́ слово; мн. слова́, слов, слова́мСинонимы: акрофут, антоним, арготизм, варваризм, вокабула, вульгаризм, вывод... смотреть

СЛОВО

— «Вначале было Слово…» — так начинается повествование о сотворении мира и всего живого. В этом изречении заложено философское значение самого факта жизни: сотворение есть результат деятельности Творца, а не стихий, каждая Тварь создается совершенной, приспособленной изначально к суровым условиям существования, но при этом не оспаривается и принцип борьбы, в которой побеждает сильнейший, уничтожающий более слабого. Благодаря слову мировая цивилизация сохраняет многовековые знания и опыт, традиции и навыки, передавая их от одного поколения к другому, выступая при этом символом преемственности, смычкой, передаточным звеном. Слово обладает еще и удивительной способностью заключить в очень малую форму достаточно объемную информацию. У многих народов слово — часть мистического и космического порядка — ассоциируется с элементами воздуха, без которого жизнь человечества была бы просто невозможной. Мистические слова — абракадабра и др. Источ.: Энциклопедия символов, знаков, эмблем. М., 1999.... смотреть

СЛОВО

Слово или Логос - это священный звук, первый элемент в процессе материального проявления. Слово имеет созидательную силу. Кетцалькоатль и Хуракан создали мир произнесением слова Земля. Спаситель - это воплощенное Слово. В индуизме и буддизме Слово как Дхарма - невыразимо. См. также ОМ.<br><b>Синонимы</b>: <div class="tags_list"> акрофут, антоним, арготизм, варваризм, вокабула, вульгаризм, вывод, выражение, выраженьице, выступление, гапакслегемон, гипероним, гипоним, глагол, дисфемизм, изоглосса, историзм, какофемизм, клятва, ксенологизм, кустода, лексема, логос, мероним, мимема, мнение, моносиллаб, навареа, нумератив, обет, обещание, обязательство, омограф, омоним, омофон, пароль, пароним, партитив, послелог, посул, предлог, предложение, прилагательное, причастие, проклитика, разнобуквица, речение, речь, синоним, сказуемое, словеса, словечко, словечушко, словоформа, словцо, согипоним, союз, старославянизм, существительное, термик, термин, тост, унитерм, холоним, эллинизм, энклитика, этимон </div><br><br>... смотреть

СЛОВО

слог или совокупность слогов, которые означают понятие, представление или какой-либо предмет. Объяснением значения слов занимается семантика, значения близких по смыслу слов — синонимика (см. Синоним), происхождением слов — этимология. Начала современного естествознания. Тезаурус. — Ростов-на-Дону.В.Н. Савченко, В.П. Смагин.2006. Синонимы: акрофут, антоним, арготизм, варваризм, вокабула, вульгаризм, вывод, выражение, выраженьице, выступление, гапакслегемон, гипероним, гипоним, глагол, дисфемизм, изоглосса, историзм, какофемизм, клятва, ксенологизм, кустода, лексема, логос, мероним, мимема, мнение, моносиллаб, навареа, нумератив, обет, обещание, обязательство, омограф, омоним, омофон, пароль, пароним, партитив, послелог, посул, предлог, предложение, прилагательное, причастие, проклитика, разнобуквица, речение, речь, синоним, сказуемое, словеса, словечко, словечушко, словоформа, словцо, согипоним, союз, старославянизм, существительное, термик, термин, тост, унитерм, холоним, эллинизм, энклитика, этимон... смотреть

СЛОВО

знак; для нас слово - это пароль (ключ), позволяющий из области сознания войти в область подсознания (подпрограмму), связанную с некоторым объемом понятия. Слово является также командой, запускающей ту или иную программу действия человека. В общем случае понятие слово позволяет рассматривать человека в виде биологического робота. Библейская фраза "вначале было слово" интересна, так как по теории информационных систем вначале жизни была информация, а слово как знак, с помощью которого информационные системы действуют друг на друга, является элементом, близкостоящим к понятию информация. В связи с тем, что слово вводит интеллект и внимание в область понятий, одной из актуальнейших задач современных средств массовой информации является искажение смысла и исключение слов из обихода. Естественной задачей системы образования является возвращение смысла слов, т.е. задача системы образования противостоять СМИ. Ассоциативный блок. Вообще-то, любое слово - категория. ... смотреть

СЛОВО

▲ знак ↑ выражающий, понятие слово - знак, обозначающий понятие. словарный.Синонимы: акрофут, антоним, арготизм, варваризм, вокабула, вульгаризм, вы... смотреть

СЛОВО

【中】1) 词, 单词Службове слово 语 虚词Реєстр слів 词汇表2) 话, 言语, 语言Просити слова 请求发言Брати слово 起而发言Майстер слова 语言大师◇ Словами(在) 口头上Слово в слово 一字不差地Слів не... смотреть

СЛОВО

Настоящее имя: Пчелин Сергей СеменовичПериодические издания:• Петербургская Жизнь, 1891Источники:• Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ... смотреть

СЛОВО

n.word; другими словами, in other words; иными словами, in other words; врбмя выборки одного слова, word time; группа слов, messageСинонимы: акрофут, ... смотреть

СЛОВО

СЛОВО - структурно-семантична одиниця мовної свідомості, що характеризує фрагменти людського досвіду, результати засвоєння навколишньої дійсності й має провідну опорну функцію в утворенні речення. Як одиниця мови, С. виступає єдністю значущого знака (фонетичний склад) та позначуваного (значення, денотат, смисл), але в кожному окремому випадку ця єдність не є жорстко закріпленою. У процесі розвитку мови С. здатне змінювати своє основне значення, надавати інших відтінків смислу, а те, що означувалось цим С., може позначатись іншим. Тому поряд із фонетичним складом С. (зовнішня форма) виділяють його внутрішню форму, що, на відміну від позначуваного, виступає як схема функціювання С. у системі мовної свідомості і "дає напрям думки" (Потебня). С., що має точне, фіксоване значення, визначається як термін. Як феномен культури С. виконує репрезентативну, онтологічну, ейдетико-логічну (художню) та інші функції у моделюванні смислових відношень.... смотреть

СЛОВО

(религ.-филос.: Ло/гос)В начале было Слово.Синонимы: акрофут, антоним, арготизм, варваризм, вокабула, вульгаризм, вывод, выражение, выраженьице, выступ... смотреть

СЛОВО

Общеслав. индоевроп. характера. С перегласовкой корень тот же, что в слава, слыть. Того же корня, что латышск. slava «молва», греч. kleos «слава», ирл.... смотреть

СЛОВО

вчт сло́во - входное слово - выводимое слово - двойное слово - ключевое слово - конфигурационное слово - машинное слово - неправильное слово - несократимое слово - слово совпадения - простое слово - пустое слово - сложное слово Синонимы: акрофут, антоним, арготизм, варваризм, вокабула, вульгаризм, вывод, выражение, выраженьице, выступление, гапакслегемон, гипероним, гипоним, глагол, дисфемизм, изоглосса, историзм, какофемизм, клятва, ксенологизм, кустода, лексема, логос, мероним, мимема, мнение, моносиллаб, навареа, нумератив, обет, обещание, обязательство, омограф, омоним, омофон, пароль, пароним, партитив, послелог, посул, предлог, предложение, прилагательное, причастие, проклитика, разнобуквица, речение, речь, синоним, сказуемое, словеса, словечко, словечушко, словоформа, словцо, согипоним, союз, старославянизм, существительное, термик, термин, тост, унитерм, холоним, эллинизм, энклитика, этимон... смотреть

СЛОВО

сл'ово, -а, мн. ч. слов'а, слов, -'ам и (религ.-филос.: Логос) Сл'ово, -а (в нач'але б'ыло Сл'ово) Синонимы: акрофут, антоним, арготизм, варваризм, во... смотреть

СЛОВО

слово сло́вород. п. -а, укр. сло́во, блр. сло́во, др.-русск., ст.-слав. слово, род. п. словесе λόγος, ῥῆμα (Супр.), болг. сло́во, сербохорв. сло̏во "бу... смотреть

СЛОВО

word– слово ключевое– слово служебноеключевое слово команды — command keywordСинонимы: акрофут, антоним, арготизм, варваризм, вокабула, вульгаризм, выв... смотреть

СЛОВО

1. Последовательность печатных символов Употребляется в документе: РД 45.134-2000 Средства технические телематических служб. Общие технические требования Телекоммуникационный словарь.2013. Синонимы: акрофут, антоним, арготизм, варваризм, вокабула, вульгаризм, вывод, выражение, выраженьице, выступление, гапакслегемон, гипероним, гипоним, глагол, дисфемизм, изоглосса, историзм, какофемизм, клятва, ксенологизм, кустода, лексема, логос, мероним, мимема, мнение, моносиллаб, навареа, нумератив, обет, обещание, обязательство, омограф, омоним, омофон, пароль, пароним, партитив, послелог, посул, предлог, предложение, прилагательное, причастие, проклитика, разнобуквица, речение, речь, синоним, сказуемое, словеса, словечко, словечушко, словоформа, словцо, согипоним, союз, старославянизм, существительное, термик, термин, тост, унитерм, холоним, эллинизм, энклитика, этимон... смотреть

СЛОВО

сло́во, слова́, сло́ва, сло́в, сло́ву, слова́м, сло́во, слова́, сло́вом, слова́ми, сло́ве, слова́х (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») . Синонимы: акрофут, антоним, арготизм, варваризм, вокабула, вульгаризм, вывод, выражение, выраженьице, выступление, гапакслегемон, гипероним, гипоним, глагол, дисфемизм, изоглосса, историзм, какофемизм, клятва, ксенологизм, кустода, лексема, логос, мероним, мимема, мнение, моносиллаб, навареа, нумератив, обет, обещание, обязательство, омограф, омоним, омофон, пароль, пароним, партитив, послелог, посул, предлог, предложение, прилагательное, причастие, проклитика, разнобуквица, речение, речь, синоним, сказуемое, словеса, словечко, словечушко, словоформа, словцо, согипоним, союз, старославянизм, существительное, термик, термин, тост, унитерм, холоним, эллинизм, энклитика, этимон... смотреть

СЛОВО

(2 с); мн. слова/, Р. словСинонимы: акрофут, антоним, арготизм, варваризм, вокабула, вульгаризм, вывод, выражение, выраженьице, выступление, гапакслег... смотреть

СЛОВО

= машинное словоcodeСинонимы: акрофут, антоним, арготизм, варваризм, вокабула, вульгаризм, вывод, выражение, выраженьице, выступление, гапакслегемон, ... смотреть

СЛОВО

род. п. -а, укр. слово, блр. слово, др.-русск., ст.-слав. слово, род. п. словесе , (Супр.), болг. слово, сербохорв. слово "буква", словен. slovo, род. п. -esа "прощание", slovo, род. п. -а "буква, слово", slov, род. п. slovа "зов, имя", чеш. slovo "слово", sloveso "глагол", слвц. slovo "слово", польск. sоwо, в.-луж., н.-луж. sowo "слово", полаб. sluvu. Связано чередованием гласных со слава, слыть.Праслав. *slovo (основа на -еs-) родственно лтш. slava, slave "молва; репутация; похвала, слава", вост.-лит. slave ж. "честь, почесть, слава", slavinti "славить, почитать", др.-инд. cravas "слава, похвала, уважение, зов", авест. sravah- "слово, учение, изречение", греч. , диал. ср. р. "слава", др.-ирл. clu "слава"; см. Траутман, ВSW 308; Розвадовский, RS I, 102; М.–Э. 3, 920; Мейе, Et. 356 и сл.; RS 2, 66; 6, 168 и сл. Френкель ВSрr. 107.... смотреть

СЛОВО

с. 1) (единица языка) Wort n, (какого-л. иностранного языка) тж. Vokabel f иностранные слова — Fremdwörter pl незнакомые слова — unbekannte Wörter {Vokabeln} 2) мн. ч. слова (что-л.) (сказанное, текст) — Worte pl умные слова — kluge Worte своими словами — mit eigenen Worten в нескольких словах — mit kurzen {wenigen} Worten 3) (выступление) Wort n; Rede f (речь); Ansprache f (обращение) вступительное слово — Eröffnungsrede f приветственное слово — Begrüßungsansprache f взять слово — das Wort nehmen {ergreifen} 4) (обещание) Wort n, Versprechen n честное слов! — (mein) Ehrenwort! нарушить свое слово — sein Wort brechen 5) крылатые слова — geflügelte Worte слово в слово — Wort für Wort одним словом — mit einem Wort, kurzum по последнему слову науки и техники — nach dem neuesten Stand der Wissenschaft und Technik.... смотреть

СЛОВО

см.:жопа;запор;На словах ты Лев Толстой, а на деле хрен пустой;Сам такое словоСинонимы: акрофут, антоним, арготизм, варваризм, вокабула, вульгаризм, в... смотреть

СЛОВО

с 1.сүз; значение слова сүзнең мәгънәсе; иностранное с. чит тел сүзе; перейти от слов к делу сүздән эшкә күчү; заключительное с. докладчика докладчының йомгаклау сүзе; вступительное с. кереш сүз; свобода слова сүз иреге; лишить слова сүздән мәхрүм итү; новое с. в технике техникада яңа сүз; последнее с. соңгы сүз; взять своё с. назад сүзеңне кире алу; дать с. сүз бирү; слова песни җырның сүзләре 2.тел, сөйләү, сөйләм; культура слова сөйләм культурасы; дар слова сөйләү сәләте △ без лишних слов күп сөйләнмичә; поверить на с. сүзгә ышану; глотать слова сүзләрне йотып сөйләү; к слову (пришлось) җае чыкканда (сүз иярә сүз чыгып) әйтелде; к слову (сказать) әйткәндәй, сүз уңаеннан; слов нет сүз дә юк; с. за с. сүз иярә сүз чыгып; словом не обмолвиться бер сүз дә әйтмәү (дәшмәү); с чужих слов кеше сүзе буенча... смотреть

СЛОВО

СЛОВО в математике (алгебре и математич. логике), то же, что выражение, т. е. произвольная конечная (в т. ч. может быть и пустая) последовательность ... смотреть

СЛОВО

СЛОВО слова, ср. 1. Старинное название буквы "с". 2. Буква, письменный знак (старин.). Из слов склад, из складов речь. Даль. Слово-ер (словоер) или слово-ерик (словоерик) или слово-ер-с (словоерс) - название звука "с", прибавлявшегося встарину к концу слов в знак почтения к собеседнику; см. -с (от названия буквы "с" - "слово" и буквы "ъ" - "ер", "ерик"). Пьяный человек-с, - отвечал бурмистр, в первый раз употребляя "слово-ер". Тургенев. Начали обращаться со мной не то грубовато, не то с кондачка… и, говоря со мной, уже "слова-ерика" более не употребляли. Тургенев. Со второй половины жизни стал говорить словоерсами. Достоевский. Слово-ер-с приобретается в унижении. Достоевский. Всё не говорил, целую жизнь не говорил словоерсами, вдруг упал и встал с словоерсами. Достоевский.<br><br><br>... смотреть

СЛОВО

ср.wordвыражать словами — verbalizeне выраженный словами — tacitв словах — verbatim- двухсложное бессмысленное слово- звукоподражательное слово- знамен... смотреть

СЛОВО

Единица информации, применяемая в вычислительной технике.Синонимы: акрофут, антоним, арготизм, варваризм, вокабула, вульгаризм, вывод, выражение, выра... смотреть

СЛОВО

glose, ordСинонимы: акрофут, антоним, арготизм, варваризм, вокабула, вульгаризм, вывод, выражение, выраженьице, выступление, гапакслегемон, гипероним,... смотреть

СЛОВО

דברדיבורמילהסיסמהСинонимы: акрофут, антоним, арготизм, варваризм, вокабула, вульгаризм, вывод, выражение, выраженьице, выступление, гапакслегемон, гип... смотреть

СЛОВО

См. parola 2.Синонимы: акрофут, антоним, арготизм, варваризм, вокабула, вульгаризм, вывод, выражение, выраженьице, выступление, гапакслегемон, гиперон... смотреть

СЛОВО

словоDatenwortСинонимы: акрофут, антоним, арготизм, варваризм, вокабула, вульгаризм, вывод, выражение, выраженьице, выступление, гапакслегемон, гиперо... смотреть

СЛОВО

словоWortСинонимы: акрофут, антоним, арготизм, варваризм, вокабула, вульгаризм, вывод, выражение, выраженьице, выступление, гапакслегемон, гипероним, ... смотреть

СЛОВО

слово 1. ср. 1) а) Единица речи, представляющая собою звуковое выражение отдельного предмета мысли. б) Название понятия в отличие от самого понятия. 2) перен. устар. Звучащий язык. 3) перен. устар. Умение говорить. 4) а) Разговор, речь, высказывание. б) перен. разг. Пустые разговоры вместо дела. 5) а) Публичное выступление. б) разг. Высказанное мнение, решение. в) разг. Приказ, повеление. 6) перен. Обязательство выполнить что-л.; обещание, уверение. 7) перен. Заклинание, обладающее - по суеверным представлениям - магической силой. 8) а) устар. Литературное произведение в форме проповеди, послания. б) Речь на религиозную тему; проповедь. 2. ср. Название буквы древней славянской или старой русской азбуки.<br><br><br>... смотреть

СЛОВО

Слово, речение, выражение, название, термин, вокабула. Ср. Речь. См. изречение, обещание, ответ, речь || без дальних слов, без лишних слов, ввертывать слово, вклеивать слово, владеть даром слова, давать слово, давать честное слово, держать слово, другими словами, закидать словами, замолвить доброе слово, замолвить слово, за словом в карман не лезет, игра слов, к слову, на пару слов, напутственное слово, не говоря худого слова, не обмолвиться ни единым словом, не сдержать слова, ни слова, ни слова не выронить, ни слова не проронить, отыгрываться словами, передать словами, перекинуться словом, принять слова на свой счет, проронить слово, растягивать слова, резаться на словах, сдержать слово, слова<br><br><br>... смотреть

СЛОВО

с. вчт. parola f слово с двойным количеством разрядов — parola doppia - адресное слово- алфавитное слово- буквенное слово- вспомогательное слово- вызы... смотреть

СЛОВО

словоРечение, выражение, название, термин, вокабула.Ср. речь. См. изречение, обещание, ответ, речьбез дальних слов, без лишних слов, ввертывать слово, вклеивать слово, владеть даром слова, давать слово, давать честное слово, держать слово, другими словами, закидать словами, замолвить доброе слово, замолвить слово, за словом в карман не лезет, игра слов, к слову, на пару слов, напутственное слово, не говоря худого слова, не обмолвиться ни единым словом, не сдержать слова, ни слова, ни слова не выронить, ни слова не проронить, отыгрываться словами, передать словами, перекинуться словом, принять слова на свой счет, проронить слово, растягивать слова, резаться на словах, сдержать слово, слова...... смотреть

СЛОВО

слог или совокупность слогов, которые означают понятие, представление или какой-либо предмет. Объяснением значения слов занимается семантика, значения близких по смыслу слов (см. Синоним) синонимика, происхождения слов этимология (от греч. etymon корневое слово и logos наука). Виды слов соответствуют действительности, воспринимаемой нашими чувствами: имена существительные предметам; имена прилагательные конкретному бытию, качеству предметов; предлоги и союзы связям и отношениям, существующим между предметами; глаголы процессам, происходящим между предметами. Предложение содержит высказывания, вопросы и т. д. о наблюдаемом или переживаемом мире. См. также Логос.... смотреть

СЛОВО

"СЛОВО", ежедневная рус. бурж. газета, издавалась в Петербурге с 1(14) янв. 1903 по 5(18) июля 1909 (с перерывом в июле - нояб. 1906). Ранее - еженед... смотреть

СЛОВО

(кого/чого) імен. сер. роду1. мовна одиниця2. (одн.) мова, мовлення3. висловлювання, фраза4. обіцянка виконати щось5. прилюдний виступ, промова6. (мн.)... смотреть

СЛОВО

слово речение, выражение, название, термин, вокабула, речь, изречение, обещание, ответ, дисфемизм, словеса, этимон, мимема, какофемизм, партитив, ксенологизм, словцо, старославянизм, словечко, пароним, союз, существительное, глагол, прилагательное, предлог, выступление, сказуемое, вывод, тост, омограф, мнение, посулы, послелог, причастие, изоглосса, арготизм, обет, клятва, историзм, словоформа, логос, предложение, словечушко, пароль, нумератив, навареа, синоним, кустода, эллинизм, унитерм, лексема, антоним, вульгаризм, проклитика, омоним, омофон, энклитика, обязательство<br><br><br>... смотреть

СЛОВО

1) Орфографическая запись слова: слово2) Ударение в слове: сл`ово3) Деление слова на слоги (перенос слова): слово4) Фонетическая транскрипция слова сло... смотреть

СЛОВО

Удивительно, что лингвисты приложили адские усилия, чтобы дать точное определение этому термину, несмотря на тот факт, что, по существу, каждый образованный человек, кажется, имплицитно знает, что обозначается этим термином. Хотя имеются проблемы со следующими терминами, это, конечно, приемлемое рабочее определение: минимальная свободная лингвистическая форма. То есть самая маленькая ("минимальная") единица ("форма") языка, которая может использоваться автономно ("свободная") в письменной и/или устной речи.... смотреть

СЛОВО

1) söz, kelimeзначение слова — sözniñ manası2) söz, laf, laqırdıпустые слова — quru (boş) laqırdı (laf)3) (речь, выступление) söz, nutuq4) (обещание) s... смотреть

СЛОВО

в разн. знач. слова, ср.порядок слов в предложении — парадак слоў у сказепонять без слов — зразумець без слоўсказать нужное слово — сказаць патрэбнае ... смотреть

СЛОВО

1. jutt2. jutustus3. kõne4. lekseem5. lubadus6. lugu7. pajatus8. rääkimine9. sõna10. sõnavõtt11. vokaabel

СЛОВО

Сло́воneno (ma-), kalima (-) поэт.;сло́во и́стины — neno la tama (ma-);сло́во госпо́дне — neno lа Mungu (ma-);сло́во-однодне́вка — simo (-);слова́, ска... смотреть

СЛОВО

[słowo]с.1) wyrazіноземне слово — wyraz obcy2) słowoслово честі — słowo honoruдотримати слова — dotrzymać słowaслово в слово — słowo w słowo, dosłownie... смотреть

СЛОВО

(общеславянск.) 1. единица языка, служащая для обозначения отдельного понятия; 2. речь, язык; 3. высказывание, выражение, фраза; 4. мнение, решение, вывод; 5. обязательство сделать, выполнить что-либо, обещание; 6. публичное выступление, речь, официальное заявление; 7. в логике – достаточно трудно дать точное определению этому термину, хотя каждый имплицитно знает, что он обозначает. Рабочей является такая его дефиниция: это минимальная свободная лингвистическая единица.... смотреть

СЛОВО

СЛОВО — см. С. Самойлов К. И.Морской словарь. - М.-Л.: Государственное Военно-морское Издательство НКВМФ Союза ССР,1941

СЛОВО

сущ.сред.; множ. слова (слов, словам)1. сӑмах (чӗлхен тӗп единици); производное слово иккӗмӗшле самах; значение слова сӑмах пӗлтерӗшӗ; заимствовать слова сӑмахсем йышӑн (урйх чӗлхесенчен)2. (син. выступление) сӑмах, тухса каланй; взять слово на собрании пухура сӑмах ил ♦ понять без слов самахсӑрах ӑнлан; свобода слова сӑмах йрӗклӗхӗ; дать слово сӑмах пар, тума пул; сказать к слову сӑмах май кала; одним словом вводн. сл. пӗр самахпа каласан... смотреть

СЛОВО

ежедневная газета, выходившая в Петербурге с 1 декабря 1904 г. по 1 июля 1906 г. Редактором подписывался Быков, издателем Перцов. Газета объявила себя органом партии конституционного центра. В смысле политического направления отличалась крайней неустойчивостью: одни статьи противоречили другим. Газета имела незначительный успех, тираж быстро начал падать. С конца 1906 года возобновляется, как орган конституционного центра. /Т. 2/... смотреть

СЛОВО

такое воплощение смысловой энергии в познавательной интенции, при котором смысловая энергия несет в себе потенцию своей сущности. Благодаря этому через слово возможно приобщение не только к смысловой энергии сущности, но и ко всей полноте сущности, хотя и наличествующей лишь потенциально. Звуковая форма слова есть оформление внутри собственного самобытия, ибо смысловая энергия не может ни оформлять телесно, ни оформляться. ... смотреть

СЛОВО

(спеціяльне) термін; (крилате) вислів, вираз, п! АФОРИЗМ; (чиєсь) висловлювання, думка, рішення; (наше) мова; ФР. відповідь; (тверде) обіцянка; (на вічу) виступ, промова; (напутнє) НАПУЧЕННЯ; (вуличне) ІД. вульгаризм; ЛІНҐ. форма, лексична одиниця, лексема; мн. СЛОВА, ур. словеса; (до музики) текст; (учені) вчена мова, (прості) проста мова, (солодкі) улеслива мова; (з перекладом) кн. вокабулі; словечко, слівце.... смотреть

СЛОВО

СЛОВО, одна из основных единиц языка, служащая для именования предметов, лиц, процессов, свойств. В языкознании слово рассматривается с точки зрения звукового состава; значения; морфологического строения; словообразовательного характера; участия в той или иной парадигме; принадлежности к какой-либо части речи; роли в предложении; стилистической функции; происхождения. См. также Машинное слово.<br><br><br>... смотреть

СЛОВО

СЛОВО - одна из основных единиц языка, служащая для именования предметов, лиц, процессов, свойств. В языкознании слово рассматривается с точки зрения звукового состава; значения; морфологического строения; словообразовательного характера; участия в той или иной парадигме; принадлежности к какой-либо части речи; роли в предложении; стилистической функции; происхождения. См. также Машинное слово.<br>... смотреть

СЛОВО

СЛОВО , одна из основных единиц языка, служащая для именования предметов, лиц, процессов, свойств. В языкознании слово рассматривается с точки зрения звукового состава; значения; морфологического строения; словообразовательного характера; участия в той или иной парадигме; принадлежности к какой-либо части речи; роли в предложении; стилистической функции; происхождения. См. также Машинное слово.... смотреть

СЛОВО

СЛОВО, одна из основных единиц языка, служащая для именования предметов, лиц, процессов, свойств. В языкознании слово рассматривается с точки зрения звукового состава; значения; морфологического строения; словообразовательного характера; участия в той или иной парадигме; принадлежности к какой-либо части речи; роли в предложении; стилистической функции; происхождения. См. также Машинное слово.... смотреть

СЛОВО

Категория. Лексическая единица языка. Специфика. Имеет определенное значение, или предметную отнесенность, и внешнюю форму, которая может быть представлена определенной совокупностью звуков, системой зрительно воспринимаемых знаков или образов артикуляции. В развитых языка насчитывается по несколько сотен тысяч слов, из которых в обыденном общении употребляется очень небольшая часть.... смотреть

СЛОВО

Категория. Лексическая единица языка. Специфика. Имеет определенное значение, или предметную отнесенность, и внешнюю форму, которая может быть представлена определенной совокупностью звуков, системой зрительно воспринимаемых знаков или образов артикуляции. В развитых языка насчитывается по несколько сотен тысяч слов, из которых в обыденном общении употребляется очень небольшая часть. ... смотреть

СЛОВО

Слово - лексическая единица языка, имеющая определенное значение, или предметную отнесенность, и внешнюю форму, которая может быть представлена определенной совокупностью звуков, системой зрительно воспринимаемых знаков или образов артикуляции. В развитых языка насчитывается по несколько сотен тысяч слов, из которых в обыденном общении употребляется очень небольшая часть.... смотреть

СЛОВО

корень - СЛОВ; окончание - О; Основа слова: СЛОВВычисленный способ образования слова: Бессуфиксальный или другой∩ - СЛОВ; ⏰ - О; Слово Слово содержит с... смотреть

СЛОВО

словом — (вводн. сл.) одним словом слово в слово — слово в слово; точка в точку, точь-в-точь слово честі — честное слово в кращому розумінні (цього) слова — в лучшем смысле (этого) слова за [згідно з] чиїми словами — по чьим словам майстер слова — мастер слова на словах — на словах реєстр слів (у словнику) — словник службове слово — грам. служебное слово... смотреть

СЛОВО

Rzeczownik слово n słowo n wyraz m mowa f

СЛОВО

1) сёз, келиме значение слова сёзнинъ манасы 2) сёз, лаф, лакъырды пустые слова къуру (бош) лакъырды (лаф) 3) (речь, выступление) сёз, нутукъ 4) (обещание) сёз, ваде давать слово сёз бермек держать слово сёз тутмакъ слово в слово сёзме сёз, сёзю сёзюне честное слово валлаи-билля, Къуран опейим, отьмек опейим, намус сёзю... смотреть

СЛОВО

{o:r_d}1. ord säg inte ett ord till någon!--никому ни слова! fula ord--плохие (неприличные) слова{o:r_d}2. ord Guds ord--слово Божье

СЛОВО

сло́во[слово]-ва, м. (ў) -в'і, мн. слова, с'л'іўдва слова

СЛОВО

Сло́во. Общеслав. индоевроп. характера. С перегласовкой корень тот же, что в слава, слыть (см.). Того же корня, что латышск. slava «молва», греч. kleos... смотреть

СЛОВО

Сло́во, -ва, -ву, в -ві; слова́, слів. Дво́є слів або два сло́ва чи дві сло́ві

СЛОВО

слово :◊ губи́ти слова́ від хвилювання, надміру емоцій говорити уривчасто; не знаходити потрібних слів для розмови (ср, ст): Макольондра, що зустрів мене у Вайса, аж губив слова (Нижанківський) ◊ слово гонору слово честі (ср, ст)... смотреть

СЛОВО

-а n słowo, wyraz; głos додержати слова dotrzymać słowa ловити на слові łapać za słowo ~ честі słowo honoru взяти ~ zabrać głos ~ надається... głosu udziela się...; надгробне ~ mowa pogrzebowa... смотреть

СЛОВО

с.1) бу́ква 2) шрифт велико слово — загла́вная бу́ква мало слово — прописна́я бу́ква ситна слова — ме́лкий шрифт масна слова — жи́рный шрифт посмртно слово — надгро́бное сло́во, речь... смотреть

СЛОВО

1. wyraz, słowo;2. mowa;3. głos;4. opowieść, rozprawa;5. (jednym) słowem, krótko mówiąc;

СЛОВО

nsana••предоставить слово — antaa puheenvuoro

СЛОВО

Ряд морфем, об'єднаних згідно з граматичними правилами певної мови і співвідносних з певним елементом позамовної реальності (поняттям, ознакою, відноше... смотреть

СЛОВО

слово с 1) η λέξη, ο λόγος 2) (речь) о λόγος; приветственное ~ ο χαιρετιστήριος λόγος* предоставить ~ δίνω το λόγο" ~ имеет... θα μιλήσει...· дать ~ δίνω το λόγο μου, υπόσχομαι... смотреть

СЛОВО

в лексичній стилістиці основний засіб вираження стилістичних значень і створення стилістичних ефектів залежно від семантики, додаткових значень, сфери і умов вживання.... смотреть

СЛОВО

Ударение в слове: сл`овоУдарение падает на букву: оБезударные гласные в слове: сл`ово

СЛОВО

"СЛОВО", жанр античной, византийской и древнерусской ораторской прозы и письменности (напр., "Слово о законе и благодати" Илариона, 11 в.).

СЛОВО

ім word • образа ~м (дифамація) defamation; damaging words; offensive language; (наклеп тж) denigration; slander • останнє ~ (підсудного) last plea

СЛОВО

Дума ж, реч ж- словом,

СЛОВО

"СЛОВО" - жанр античной, византийской и древнерусской ораторской прозы и письменности (напр., "Слово о законе и благодати" Илариона, 11 в.).

СЛОВО

сөзодним словом – бір сөзбен айтқандаслова назидания – нақыл сөздерслова назидания Абая – Абайдың қара сөздері

СЛОВО

сущ. ср. родаслово

СЛОВО

с.word- ключевое слово

СЛОВО

слово сл`ово, -а, мн. слов`а, слов, -`ам и (религ.-филос.: Логос) Сл`ово, -а (в нач`але б`ыло Сл`ово)

СЛОВО

كلمه ، واژه ؛ سخن ، كلام

СЛОВО

сло'во, слова', сло'ва, сло'в, сло'ву, слова'м, сло'во, слова', сло'вом, слова'ми, сло'ве, слова'х

СЛОВО

слово ім. word; address;настановче \~ судді присяжним judge's charge /instructions to the jury;

СЛОВО

gap, lafz, so'z

СЛОВО

Общеславянское слово индоевропейской природы, восходящее к той же основе, что и слава, слыть.

СЛОВО

Начальная форма - Слово, винительный падеж, единственное число, неодушевленное, средний род

СЛОВО

• žodis (2)

СЛОВО

пошук Істини, досвід і життєві досягнення, усе, що веде нас до ліпшого життя.

СЛОВО

сло́во іменник середнього роду * Але: два, три, чотири сло́ва

СЛОВО

• heslo• slovo• verbum

СЛОВО

див. клятва

СЛОВО

{сло́во} -ва, м. (ў) -ві, мн. слова́, сліў два сло́ва.

СЛОВО

слова, -ва- слово ключевое КС- слово ключевое

СЛОВО

Үг, яриа, үг солих, ам тангараг

СЛОВО

mot; parole

СЛОВО

Слово Осов Осло Лов Вол Соло Волос

СЛОВО

Mot, parole

СЛОВО

(составная часть кадра УП) word

СЛОВО

vocable, connective word, word

СЛОВО

СЛОВО — см. Речь.

СЛОВО

vārds; valoda, runa; teiksma

СЛОВО

Слова

СЛОВО

{N} բառ замолвить слово

СЛОВО

слово калима, сухан, гап

СЛОВО

Оно о полку Игореве

СЛОВО

Оно о полки Игореве

СЛОВО

woord • eo: vorto

СЛОВО

Состоит из букв

СЛОВО

(обещание) Wort

СЛОВО

слова, -ва

СЛОВО

вчт слово

СЛОВО

palabra

СЛОВО

სიტყვა

СЛОВО

слова

СЛОВО

слова

СЛОВО

слова

T: 89